Samtaleguiden 2020

Et verktøy til samtalen med legen Samtaleguiden

Til deg med prostatakreft og dine pårørende

Prostatakreft er den hyppigst forekommende kreftsykdommen i Norge, med omtrent 5.000 tilfeller hvert år. Prostatakreftforeningen jobber for å få satt tidlig oppdagelse på dagsorden slik at de som rammes blir ivaretatt på best mulig måte. Vi håper du vil få nytte av dette heftet i møte med din lege.

Produksjon Illustrasjoner/foto: Shutterstock | Grafisk design: Orgervice AS, Tomy Hoang

Innhold Til deg med prostatakreft og dine pårørende . ......................................... 4 01. Før legebesøket ................................................................................. 6 02. Under legebesøket ............................................................................. 8 03. Etter legebesøket . ........................................................................... 10 Notatsider . ........................................................................................... 12 Statusregistrering ................................................................................. 16 Notatsider . ........................................................................................... 20

Til deg med prostatakreft og dine pårørende

Mange menn snakker ikke om egen helse. Men jo mer konkret du kan være overfor legen din om hvordan du har det, desto enklere vil det bli for legen din å hjelpe deg. Målet med Samtaleguiden er å gi deg det verktøyet du trenger for å få mest ut av samtalen med legen/legebesøket. Samtaleguiden skal gjøre det enklere for deg å: ▶ Huske hva du skulle snakke med legen om ▶ Få en konstruktiv samtale med legen ▶ Huske hva dere snakket om i etterkant (av besøket)

4

01

Før legebesøket

Skriv løpende ned hva du ønsker å snakke med legen din om/spørsmålene du ønsker å ta opp med legen. Når du først er hos legen, kan det være

vanskelig å huske hva du ville spørre om. Før en loggbok over hvordan du har det

Skulle du ha noe ubehag, er det viktig at du notere ned dette. For legen er det avgjørende at få kunnskap om uforklarlig smerte, vanskeligheter med å gå i trapper, søvnproblemer, endret seksualfunksjon eller hyppig vannlating. Du kan eventuelt bruke Statusregistrering til å registrere symptomene dine. Ta en pårørende med til legebesøket Det kan ofte være vanskelig å huske hva legen har sagt. Hvis du tar med deg din kone, partner, barn eller en annen pårørende, er dere to som i etterkant kan huske hva som ble sagt. Husk å ta med kulepenn og blokk – eller noter bakerst i Statusregistrering Du kan hjelpe din egen hukommelse ved så skrive ned de viktigste tingene fra samtalen med legen.

6

02

Under legebesøket

opplever smerte/ubehag). Vær konkret – hvor, når og hvor ofte opplever du ubehag. Etterspør prøveresultater Husk å spørre etter resultatene på de prøvene du (eventuelt) har tatt siden forrige legebesøk. Snakk om ditt behandlingsforløp Spør legen om planen for ditt behandlingsforløp for å forsikre deg om at du får den best mulige persontilpassede behandlingen. Alternative behandlinger Finnes det alternativer til den foreslåtte behandlingen? Hva er i så fall fordeler og ulemper? Hva slags bivirkninger er forbundet med alternativene?

Gå gjennom de spørsmålene du har forberedt

Hvis du syns det er vanskelig å stille noen av de spørsmålene du har skrevet ned, så kan du be den personen du har med deg om å gjøre dette for deg. Vis legen din Statusregistrering Vis legen din Statusregistrering, hvis du bruker den. Den er et godt verktøy å ha for å følge med på symptomene dine. Fortell legen om alle forandringer siden forrige besøk Ingen ting er for smått til å ta opp. Selv den minste forandring i din hverdag siden forrige besøk er viktig for legen å være informert om. Informer legen om hvor du har vondt Informer legen om hvilken type smerte eller ubehag du opplever (hvis du

8

03

Etter legebesøket

Avtal dato for neste legebesøk Sørg for, så langt det er mulig, å avtale time for neste legebesøk før du går. Husk å noter ned datoen.

Fortsett med å notere ned hvordan du har det Fortsett med å følge med på helsen din og noter ned i Symptomregistrering, hvis du føler ubehag.

Ønsker du å snakke med andre som har eller har hatt prostatakreft? Gjennom Prostatakreftforeningen (PROFO) får du tilgang til vår likepersonstjeneste. Kontakt oss på: 22 53 55 35 eller les mer på: www.prostatakreft.no/likepersoner

SCAN QR-KODEN MED MOBILKAMERA

10

12

13

14

15

Utvikler din prostatakreft seg? Statusregistrering

Hvordan går det? Med Statusregistrering i hånden vil det forhåpentligvis bli enklere for deg å snakke konkret med legen. Vurder graden av dine problemer på en skala fra 1-10 og marker hvor på kroppen du eventuelt har vondt.

1. Mobilitet Vurder din evne til å bevege deg (kryss av for et tall)

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Jeg har ingen problemer med å gå

Jeg er ikke i stand til å gå

2. Aktivitet Vurder din evne til å utføre hverdagsaktiviteter som å gå på jobb, gjøre husarbeid, være sammen med familien eller dyrke en hobby (velg et tall)

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Jeg har ingen problemer med å utføre hverdagsaktiviteter

Jeg klarer ikke å utføre hverdagsaktiviteter

16

3. Uro/bekymring og tristhet Vurder hvordan du har det følelsesmessig (velg et tall)

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Jeg føler meg ikke bekymret eller trist

Jeg føler meg veldig bekymret eller trist

4. Tretthet Vurder hvor trett du føler deg (velg et tall)

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Jeg føler meg ikke trøtt

Jeg føler meg konstant trett

5. Søvn Vurder søvnkvaliteten din (velg et tall)

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Jeg sover godt hele natten

Jeg sover veldig dårlig

6. Livskvalitet Vurder hvordan du har generelt har hatt det den siste måneden (velg et tall)

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Jeg har hatt det veldig bra (god livskvalitet)

Jeg har hadde det veldig dårlig (dårlig livskvalitet)

17

7. Smerte eller ubehag Har du hatt leddsmerter (f.eks. i rygg, korsrygg, skuldre eller hofte) siden ditt forrige legebesøk? (velg ja eller nei)

JA NEI

Har du svart JA, så besvar gjerne også spørsmål 8 til 10

A

A

8. Plassering av smerte/ubehag Hvis du svarte JA på spørsmål 7, marker da på tegningen, hvor på kroppen du har følt smerte eller ubehag.

C

C

B D

B D

E

E

F G

F G

FORSIDEN AV KROPPEN

BAKSIDEN AV KROPPEN

H I

H I

18

9. Grad av smerte/ubehag Vurder den verste smerten eller ubehaget, som du har følt, i de områdene du markerte i spørsmål 8 (velg et tall)

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Ingen smerte/ubehag

Verst tenkelige smerte/ubehag

10. Nåværende smertebehandling 1. Går på smertestillende medisiner?

JA NEI

2. Svarte du JA, hvilken type smertestillende medisiner bruker du? A. Smertestillende uten resept

B. Smertestillende på resept

For å holde oversikten Vi anbefaler at du bruker Statusregistrering jevnlig, for eksempel en gang i måneden. Dette vil gjøre det enklere for både deg og legen å holde øye med symptomene. Dere vil da lettere kunne oppdage tegn på om prostatakreften utvikler seg, og kunne reagere raskt når det gjelder videre oppfølgning.

19

20

21

22

23

24

25

26

Din støtte til foreningen betyr mye for at Prostatakreftforeningen kan fortsette kampen mot prostatakreft! Dersom du ønsker å bidra med en gave kan du benytte kontonummer 5081 08 74268 , eller du kan enkelt finne oss på VIPPS. Søk på « Prostatakreftforeningen » eller 89475 for å finne oss. Tusen takk for din gave! Gi en gave til kampen mot prostatakreft!

Du er viktig. Bli medlem idag!

Støtt Prostatakreftforeningens arbeid for et bedre tilbud innen diagnostisering, behandling og rehabilitering for alle som rammes av prostatakreft.

www.prostatakreft.no/medlem/

 Thomles gate 4, 0270 Oslo  post@prostatakreft.no  22 53 55 35  www.prostatakreft.no

Samtaleguiden er utarbeidet av Prostatakreftforeningen med støtte fra Stiftelsen Dam

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28

Made with FlippingBook Annual report