Sarkomen 3/2019

Noe av forskningen som pågår går ut på å finne ut hvilke pasienter som trenger «for sikkerhets skyld» behandling med cellegift i tillegg, etter at svulsten først har blitt fjernet. Det er per i dag ikke full enighet om hvordan man skal velge ut de mest aggressive undergrupper av bløtvevssarkom som man tror kan ha nytte av cellegiftbehandling. I denne artikkelen kan dere lese om en studie som har hatt fokus på akkurat denne problemstillingen. Forskning på bløtvevssarkom  LOTTA VÅDE

15

Sarkomen #3-2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online