Sarkomen 3/2019

(metastaser). 14 % av de inkluderte deltakerne hadde fått et lokalt residiv, det vil si at svulsten hadde kommet tilbake på samme sted som den opprinnelig satt. 76,1 % var i live etter fem år. Det som hadde negativ innvirkning på overlevelsen var hvis tumor var stor, hvis tumor var dypt beliggende i vevet og hvis det i løpet av behandlingen var nødvendig å redusere dosen av cellegift. Bivirkningene av behandlingen var moderate. Resultatene er bedre enn data man har på denne gruppen av pasienter fra lenger tilbake i tiden. Studiens resultater benyttes til å identifisere de pasientene som bør ha cellegiftbehandling etter operasjon. Resultatene for gruppe A er publisert i det internasjonale tidsskriftet European Journal of Cancer: http://www.ssg-org.net/wp-content/ uploads/2011/03/SSG-XX-19.6.2018.pdf

var oppnådd så god avstand til friskt vev, at strålebehandling ikke var nødvendig (arm 1). Strålebehandlingen ble gitt to ganger pr. dag i 10 eller 12,5 dager, avhengig av resultatet oppnådd ved operasjonen. Gruppe B Deltakerne i denne gruppen var ved studiestart ikke operert. Dette fordi kirurgen var i tvil om svulsten kunne la seg fjerne med god nok avstand til friskt vev. Denne gruppen fikk cellegift og strålebehandling først i håp om at svulsten ville bli lettere å fjerne. Ved studiestart fikk deltakeren tre cellegiftkurer, deretter strålebehandling, og så operasjon hvis mulig. Dersom kirurgen fikk fjernet svulsten fikk deltakeren tre cellegiftkurer til. Strålebehandlingen ble gitt på samme måte som for gruppe A. Resultat Gruppe A Totalt ble 150 personer fra Norge og Sverige inkludert i gruppe A. Fem år seinere var 70,4% av deltakerne fortsatt uten spredning

Resultatene for Gruppe B er under bearbeidelse for publikasjon.

 De røde firkantene symboliserer cellegift kurene og de stripete firkantene symboliserer strålebehandlingen.

17

Sarkomen #3-2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online