POS Materials Brochure 2022-2023 EN-DE-NL

POS materials 2022-2023

EN - DE - NL

EN

DE

How to order your POS materials!

Wie Sie Ihre POS-Materialien bestellen!

Looking for a way to boost your sales? Have a look at our Point of Sale materials! For our brands, the Stars Collection and the concepts we can offer you a full range of items. Think about labels, cc trolley packages and posters. Are you looking for something specific? Let us know, we are more than happy to help you and find something special together. You can order your POS via different options but are as well free to order at your own supplier.

Suchen Sie nach einer Möglichkeit, Ihren Umsatz zu steigern? Dann werfen Sie einen Blick auf unsere Point of Sale Materialien! Wir können Ihnen ein komplettes Sortiment für unsere Marken, die Stars Collection und die Konzepte anbieten. Denken Sie an Etiketten, cc-Wagenverpackungen und Plakate. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Lassen Sie es uns wissen, wir helfen Ihnen gerne, etwas zu finden, das perfekt zu Ihrem Unternehmen passt. Sie können Ihr POS über verschiedene Optionen bestellen, aber es steht Ihnen auch frei, bei Ihrem eigenen Lieferanten zu bestellen.

Standard labels

Our preferred suppliers

Standard-Etiketten

Unsere bevorzugten Lieferanten

Ask your sales representative or customer service contact to add the labels to your seeds, unrooted cuttings or young plant order and they will be delivered at the same time via our own system.

We work with preferred suppliers to guarantee the level of quality and service for you as our customer.

Bitten Sie Ihren Vertreter oder Kundenbetreuer, die Etiketten zu Ihrer Bestellung von Saatgut, unbewurzelten Stecklingen oder Jungpflanzen hinzuzufügen, und sie werden gleichzeitig über unser System geliefert.

Wir arbeiten mit bevorzugten Lieferanten zusammen, um das Qua- litäts- und erviceniveau für Sie als Kunden zu gewährleisten.

For labels, cc trolley packages, flyers and more you can reach out to Elburg Smit. A reliable, flexible supplier of labels and POS ma- terials. Elburg Smit is ISO14001 certified which is the international standard for environmental management systems. The materials used for the Syngenta labels are 50 to 100% recycled. Looking for a way to personalize your POS materials with your own logo or plant passport? Reach out to Elburg Smit or send an email to syngenta@ elburgsmit.com. For pots we would like to invite you to reach out to Teku Poppelmann. A strong and reliable partner for high-quality plant pots, cultivaltion systems and germination trays. A specialist in products for com- mercial horticulture. On our website you can find more information about our preferred suppliers.

Für Etiketten, CC-Trolley-Pakete, Flyer und mehr können Sie sich an Elburg Smit wenden. Ein zuverlässiger, flexibler Lieferant von Etiketten und POS-Materialien. Elburg Smit ist nach ISO14001 zertifiziert, dem internationalen Standard für Umweltmanagementsysteme. Die für die Syngenta-Etiketten verwendeten Materialien sind zu 50 bis 100 % recycelt. Suchen Sie nach einer Möglichkeit, Ihre POS-Materialien mit Ihrem eigenen Logo oder Pflanzenpass zu personalisieren? Wenden Sie sich an Elburg Smit oder senden Sie eine E-Mail an syngenta@elburgsmit. com. Für Töpfe möchten wir Sie einladen, sich an Teku-Pöppelmann zu wen- den. Ein starker und zuverlässiger Partner für hochwertige Pflanztöpfe, Kultivierungssysteme und Aussaat-Trays. Ein Spezialist für Produkte des Erwerbsgartenbaus. Auf unserer Website finden Sie weitere Infor- mationen über unsere bevorzugten Lieferanten.cial horticulture.

Labels for brands, stars and concepts

Etiketten für Marken, Stars und Konzepte Option 1 Bestellen Sie sie zusammen mit Ihren Samen, unbewurzelten Steck- lingen (URC) oder Jungpflanzen. Bitten Sie Ihren Vertreter oder Kun- dendienstmitarbeiter, die Etiketten zu Ihrer Bestellung hinzuzufügen, und Ihre Etiketten werden Ihrer Lieferung beigefügt. Option 2 Drucken Sie sie in Ihrer eigenen Druckerei. Wir stellen Ihnen die Designdateien zur Verfügung. Option 3 Drucken Sie sie bei einer der von uns empfohlenen Druckereien wie Elburg Smit. Ein personalisiertes Etikett mit Ihrem eigenen Logo oder Pflanzenpass ist dann möglich...

Option 1 Order them together with your seeds, URC or young plants. Ask your sales rep or customer service contact to add the labels to your order and your labels will be added to your delivery. Option 2 Print them at your own print agency. We provide you the design files and you can print them easily and your own print agency. Option 3 Print them at one of our preferred suppliers like Elburg Smit. They can even personalize the label for you with your own logo or plant passport.

Other POS materials

For CC trolley packages, pot covers and flyers we have two options for you:

Contact us to discuss the best POS materials for your business and printing options.

Weitere POS-Materialien

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um die besten POS-Materialien für Ihr Unternehmen und Druckoptionen zu besprechen.

Für cc-Wagenverpackungen, Topfhüllen und Flyer haben wir zwei Optionen für Sie:

Option 1 Print them at your own print agency. We provide you the design files and you can print them easily and your own print agency. Option 2 Print them at one of our preferred suppliers like Elburg Smit. They can even personalize the label for you with your own logo or plant passport.

www.syngentaflowers.com

Option 1 Lassen Sie sie in Ihrer eigenen Druckerei drucken. Wir stellen Ihnen die Designdateien zur Verfügung. Option 2 Drucken Sie sie bei einer der von uns empfohlenen Druckereien wie Elburg Smit. Sie können das Material sogar mit Ihrem eigenen Logo oder Pflanzenpass personalisieren.

www.syngentaflowers.com

2

3

NL Zo kunt u uw POS materialen bestellen! Op zoek naar een manier om uw verkoop te stimuleren? Kijk dan eens naar onze Point of Sale materialen! Denk aan mooie labels, de volledige aankleding van een cc trolley of een inspirerende potcover? We bieden u een breed aanbod van diverse materialen, beschikbaar voor al onze merken, concepten en uiteraard onze jaarlijkse Stars collectie. Bent u op zoek naar iets specifieks? Laat het ons weten! Wij helpen u graag! Er zijn verschillende opties om de POS materialen te bestellen, maar u kunt het ook gemakkelijk downloaden van onze database om het vervolgens bij uw vertrouwde leverancier te printen.

Standaard labels

Our preferred suppliers

We werken met een vaste selectie van leveranciers om u een hoog niveau van kwaliteit en service te kunnen bieden.

Voeg de labels toe aan uw order voor zaad, stek of jonge planten in Fiora en de labels worden samen met uw order geleverd. Uw vertegenwoordiger helpt u hier graag bij.

Voor labels, cc trolleys, flyers of andere POS materialen kunt u contact opnemen met Elburg Smit. Elburg is een flexibele, betrouw- bare partner voor al uw Point of sale materialen. De organisatie is ISO14001 gecertificeerd, wat de internationale standaard is voor milieumanagement systemen. De materialen die worden gebruikt voor de labels zijn 50 tot 100% gerecycled. Bent u op zoek naar een manier om uw POS te voorzien van eigen logo of plantenpaspoort? Elburg-Smit biedt u verschillende opties aan. Neem contact op via syngenta@elburgsmit.com. Voor uw pot ontwerp verwijzen we u graag door naar Teku Poppel- mann. Een sterke betrouwbare partner voor hoge kwaliteit in potten, cultivatie systemen en trays. Een specialist in producten voor de commerciële horticultuur.

Labels merken, stars en concepten

Optie 1 Bestel ze samen met uw zaden, ongewortelde stekken (URC) of jonge planten. Vraag uw vertegenwoordiger of contactpersoon bij de klantenservice om de labels aan uw bestelling toe te voegen en uw labels worden samen met uw bestelling geleverd. Optie 2 Download de items via onze database en laat ze bij uw vertrouwde leverancier printen. Wij leveren u de ontwerpbestanden graag aan. Optie 3 Print ze bij een van onze preferred suppliers zoals Elburg Smit. U kunt op uw labels zelfs personaliseren met uw eigen logo of plan- tenpaspoort.

Andere POS materialen

Meer informatie over de verschillende bestelmogelijkheden vind u op de website. Neem gerust contact met ons op mocht u nog vragen hebben.

Voor POS als cc trolley aankleding, mooie pot covers en flyers bieden wij u twee opties:

Optie 1 Wij verzorgen u de bestanden via onze database en u kunt ze prin- ten bij uw eigen vertrouwde leverancier. Optie 2 Print ze bij een van onze preferred suppliers zoals Elburg Smit. Zij kunnen zelfs het materiaal voor u personaliseren met uw eigen logo of plantenpaspoort.

www.syngentaflowers.com

4

5

Standard labels Standard-Etiketten Standaard labels

Stick tag Stecketikett Steeketiket

Standard labels Standard-Etiketten Standaard labels

6

7

POS for POWER brands POS für Marken POS voor POWER brands

8

Pelargonium interspecific

Slow releasing fertilizer is the proven solution to boost the garden performance of Calliope ®

Langzeitdünger liefert die besten Ergebnisse bei der Gartenperfor- mance von Calliope ®

Langzaam vrijkomende meststof is de bewezen oplossing om de tuinprestaties van Calliope ® een extra boost te geven. Om het volledige potentieel van de Calliope-genetica voor de eindgebruiker te benutten, raden we ten zeerste aan

Hanging tag Hängeetikett Hanglabel

To get the full potential out of the Calliope ® genetics for the end consumer, we strongly recommend the usage of controlled release fertilizer already during cultivation.

Damit man das ganze Potenzial der Calliope ® Genetik ausschöpfen kann, empfehlen wir bei der Kultur den Einsatz von Langzeitdünger. Unten sehen Sie die wöchentliche Entwicklung von Calliope ® M Dark Red in 1-Liter-Töpfen.

Label with stick Etikett am Stab Label met steker

Stick tag Stecketikett Steeketiket

om al tijdens de teelt kunstmest met gecontroleerde afgifte te gebruiken.

Seen below is the development of Calliope ® M Dark Red in 1 litre pots per week.

Op de afbeelding hieronder ziet u de weke- lijkse ontwikkeling van Calliope ® M Dark Red in 1 liter potten.

Pots available from Pöppelmann/TEKU Töpfe verfügbar bei Pöppelmann/Teku Potten verkrijgbaar bij Pöppelmann/TEKU

** We recommend Osmocote ® Exact Protect 8–9M (2–3kg per m3 potting soil)

** Wir empfehlen Osmocote ® Exact Protect 8 - 9 M (2 -3 kg pro m3 Topferde)

** Wij raden Osmocote ® Exact aan Protect 8 – 9 M (2 – 3 kg per m3 potgrond)

Pot sticker Topfaufkleber Pot sticker

Check out the outstanding garden performance of Calliope ® versus competitors, scan the QR code! Überprüfen Sie die herausragende Gartenleistung von Calliope ® im Vergleich zum Wettbewerb, scannen Sie den QR-Code! Bekijk de waanzinnige tuinprestatie van Calliope ® versus concurrerende variëteiten, scan de QR code!

CC trolley banners CC Container Deense kar

10

11

Cuttings | Steckling | Stek

Cuttings | Steckling | Stek

Impatiens walleriana

The gardeners favourite is back! Der Liebling der Gärtner ist zurück! De tuinders favoriet is terug!

Die neue Generation der Impa- tiens walleriana, Imara ® , ist resis- tenter gegen Falschen Mehltau als je zuvor. Die aussergewöh- nliche Gartenperformance läßt Imara ® im Garten bis zum ersten Frost bestehen.

Imara ® is de nieuwe generatie Impatiens Walleriana die beter bestand is tegen valse meeldauw dan ooit tevoren. Met zijn gewel- dige tuinprestaties zal Imara ® prachtig bloeien tot de eerste vorst.

A new generation of impatiens walleriana, Imara ® is stronger and more resistant to downy mildew than ever before. With outstanding garden performance, Imara ® will survive in the garden until first frost.

Poster

Flyer

Stick tag Stecketikett Steeketiket

More garden performance | Bessere Garteneigenschaften | Betere tuinpresentaties

CC trolley banners CC Container Deense kar

Imara® is bringing back one of the most popular plants with consumers. Sun or shade, rain or shine, it is guaranteed to flourish in home gardens. This reliability and proven garden performance make Imara a top choice for consumers.

Imara® bringt eine der beliebtesten Pflanzen zu den Verbrauchern zurück. Sonne oder Schatten, Regen oder Sonnenschein, es wird garantiert in Hausgärten gedeihen. Diese Zuverlässigkeit und nachgewiesene Gartenleistung machen Imara zur ersten Wahl für Verbraucher.

Imara® brengt één van de meest populaire planten voor consumenten terug. Zon of schaduw, regen of zonneschijn, Imara® zal gegarandeerd bloeien in de tuin. Deze betrouwbaarheid en bewezen tuinprestaties maken Imara® een topkeuze voor consumenten.

Learn more about Imara ® Lernen Sie Imara ® kennen Kom meer te weten over Imara ® Join the conversation using #Imara Sagen Sie Ihre Meinung unter dem Hashtag #Imara Ga het gesprek aan via #Imara

@SyngentaFlowers SyngentaFlowersEU

Or contact your local sales representative. Oder nehmen Sie mit unserem für Sie zuständigen Verkaufsberater vor Ort Kontakt auf. Of neem contact op met uw vertegenwoordiger.

Seeds | Saatgut | Zaad

Seeds | Saatgut | Zaad

12

13

Pelargonium interspecific

Dahlia x hybrida

BIG & BEAUTIFUL

Hanging tag Hängeetikett Hanglabel

Label with stick Etikett am Stab Label met stok

Label with stick Etikett am Stab Label met stok

Stick tag Stecketikett Steeketiket

Pots available from Pöppelmann/TEKU Töpfe verfügbar bei Pöppelmann/Teku Potten verkrijgbaar bij Pöppelmann/TEKU

Hanging tag Hängeetikett Hanglabel

Stick tag Stecketikett Steeketiket

Sleeve Tüte Hoes

Pots available from Pöppelmann/TEKU Töpfe verfügbar bei Pöppelmann/Teku Potten verkrijgbaar bij Pöppelmann/TEKU

CC trolley banners CC Container Deense kar

Cuttings | Steckling | Stek

Cuttings | Steckling | Stek

15

14

Helianthus annuus

A blast of colour, attractiveness, joy, blooms, plant energy & flowers

Hanging tag Hängeetikett Hanglabel

Stick tag Stecketikett Steeketiket

Pots available from Pöppelmann/TEKU Töpfe verfügbar bei Pöppelmann/Teku Potten verkrijgbaar bij Pöppelmann/TEKU

Flyer

CC trolley banners CC Container Deense kar

16

Cuttings | Steckling | Stek

17

Mandevilla

®

Hanging tag Hängeetikett Hanglabel

Stick tag Stecketikett Steeketiket

Pots available from Pöppelmann/TEKU Töpfe verfügbar bei Pöppelmann/Teku Potten verkrijgbaar bij Pöppelmann/TEKU

Pots available from Pöppelmann/TEKU Töpfe verfügbar bei Pöppelmann/Teku Potten verkrijgbaar bij Pöppelmann/TEKU

Stick tag Stecketikett Steeketiket

TM

ENG | 2022

Flyer

CC trolley banners CC Container Deense kar

Cuttings | Steckling | Stek

Edibles

18

19

POS for Stars POS für Stars POS voor Stars

Petunia hybrida

Petunia hybrida

Dekko

Fun House

Exceptional garden performance 1

Unique colours

Exceptional garden performance sets Dekko apart from the crowd

Don’t allow the ordinary

Hanging tag Hängeetikett Hanglabel

Hanging tag Hängeetikett Hanglabel

Stick tag Stecketikett Steeketiket

Stick tag Stecketikett Steeketiket

Pots available from Pöppelmann/TEKU Töpfe verfügbar bei Pöppelmann/Teku Potten verkrijgbaar bij Pöppelmann/TEKU

Pots available from Pöppelmann/TEKU Töpfe verfügbar bei Pöppelmann/Teku Potten verkrijgbaar bij Pöppelmann/TEKU

Flyer

Flyer

CC trolley banners CC Container Deense kar

CC trolley banners CC Container Deense kar

Cuttings | Steckling | Stek

Cuttings | Steckling | Stek

22

23

Petunia hybrida

Pelargonium interspecfic Mojo

Shortcake Something to sweeten up the garden!

Eye-catching and stable flower pattern

Contrasting Dark foliage

A bold combination of dark foliage and contras- ting brilliant colour

Hanging tag Hängeetikett Hanglabel

Hanging tag Hängeetikett Hanglabel

Stick tag Stecketikett Steeketiket

Stick tag Stecketikett Steeketiket

Pots available from Pöppelmann/TEKU Töpfe verfügbar bei Pöppelmann/Teku Potten verkrijgbaar bij Pöppelmann/TEKU

Pots available from Pöppelmann/TEKU Töpfe verfügbar bei Pöppelmann/Teku Potten verkrijgbaar bij Pöppelmann/TEKU

Flyer

Flyer

CC trolley banners CC Container Deense kar

CC trolley banners CC Container Deense kar

Cuttings | Steckling | Stek

Cuttings | Steckling | Stek

24

25

Rosebud Astrid Pelargonium zonale The double flowered Pelargonium with a vintage look

Bossa Nova Night Fever Begonia boliviensis Come rain or shine, Bossa Nova Night Fever brings colour and music to your garden!

Eyecatching colour contrast

Hanging tag Hängeetikett Hanglabel

Stick tag Stecketikett Steeketiket

Flyer

Pots available from Pöppelmann/TEKU Töpfe verfügbar bei Pöppelmann/Teku Potten verkrijgbaar bij Pöppelmann/TEKU

CC trolley banners CC Container Deense kar

Hanging tag Hängeetikett Hanglabel

Flyer

Stick tag Stecketikett Steeketiket

Pots available from Pöppelmann/TEKU Töpfe verfügbar bei Pöppelmann/Teku Potten verkrijgbaar bij Pöppelmann/TEKU

CC trolley banners CC Container Deense kar

26

Cuttings | Steckling | Stek

Seeds | Saatgut | Zaad

27

Begonia x hybrida

Begonia x hybrida

Bowler Hat Supersized Begonia with contrasting foliage and flowers which will bowl you over

Tophat

Contrasting dark bronze leaves

Bigger. Better. Faster. Stronger.

Hanging tag Hängeetikett Hanglabel

Hanging tag Hängeetikett Hanglabel

Stick tag Stecketikett Steeketiket

Stick tag Stecketikett Steeketiket

Pots available from Pöppelmann/TEKU Töpfe verfügbar bei Pöppelmann/Teku Potten verkrijgbaar bij Pöppelmann/TEKU

Pots available from Pöppelmann/TEKU Töpfe verfügbar bei Pöppelmann/Teku Potten verkrijgbaar bij Pöppelmann/TEKU

Flyer

Flyer

CC trolley banners CC Container Deense kar

CC trolley banners CC Container Deense kar

28

Seeds | Saatgut | Zaad

Seeds | Saatgut | Zaad

29

Begonia tuberhybrida Limitless ®

Big in colour. Big in size!

8-10cm

Hanging tag Hängeetikett Hanglabel

Pots available from Pöppelmann/TEKU Töpfe verfügbar bei Pöppelmann/Teku Potten verkrijgbaar bij Pöppelmann/TEKU

Stick tag Stecketikett Steeketiket

Flyer

CC trolley banners CC Container Deense kar

30

Seeds | Saatgut | Zaad

31

Petunia pendula FotoFinish

Petunia pendula SkyBox Large and early flowering

Large and early flowering

Fastest to the finish

Hanging tag Hängeetikett Hanglabel

Hanging tag Hängeetikett Hanglabel

Stick tag Stecketikett Steeketiket

Stick tag Stecketikett Steeketiket

Pots available from Pöppelmann/TEKU Töpfe verfügbar bei Pöppelmann/Teku Potten verkrijgbaar bij Pöppelmann/TEKU

Pots available from Pöppelmann/TEKU Töpfe verfügbar bei Pöppelmann/Teku Potten verkrijgbaar bij Pöppelmann/TEKU

Flyer

Flyer

CC trolley banners CC Container Deense kar

CC trolley banners CC Container Deense kar

Seeds | Saatgut | Zaad

Seeds | Saatgut | Zaad

32

33

Chrysanthemum morifolium Magnificent Magnificent in size, magnificent in flower

Chrysanthemum morifolium Splendid Be Splendid, enjoy me early

4 x

4x bigger size

Sleeve Tüte Hoes

Sleeve Tüte Hoes

Hanging tag Hängeetikett Hanglabel

Hanging tag Hängeetikett Hanglabel

Pots available from Pöppelmann/TEKU Töpfe verfügbar bei Pöppelmann/Teku Potten verkrijgbaar bij Pöppelmann/TEKU

Pots available from Pöppelmann/TEKU Töpfe verfügbar bei Pöppelmann/Teku Potten verkrijgbaar bij Pöppelmann/TEKU

Flyer

Flyer

CC trolley banners CC Container Deense kar

CC trolley banners CC Container Deense kar

Chrysanthemum morifolium

Chrysanthemum morifolium

34

35

Petunia pendula Prairie

Gaultheria procumbens Big Berry The gaultheria with the biggest red or white berries

Wide range of colours

The biggest berries

The new generation of Echinacea for everyone

8-10cm

Hanging tag Hängeetikett Hanglabel

Flyer

Stick tag Stecketikett Steeketiket

Pots available from Pöppelmann/TEKU Töpfe verfügbar bei Pöppelmann/Teku Potten verkrijgbaar bij Pöppelmann/TEKU

Pots available from Pöppelmann/TEKU Töpfe verfügbar bei Pöppelmann/Teku Potten verkrijgbaar bij Pöppelmann/TEKU

Hanging tag Hängeetikett Hanglabel

Flyer

Stick tag Stecketikett Steeketiket

CC trolley banners CC Container Deense kar

CC trolley banners CC Container Deense kar

36

Perennials | Stauden | Vaste planten

Perennials | Stauden | Vaste planten

37

Helenium autumnale HayDay A neat and tidy highly floriferous long flowering Helenium

Iberis x hybrida Mermaid Lavender

Flowers from May-Sep

In love with the colour of you – all summer long

Hanging tag Hängeetikett Hanglabel

Hanging tag Hängeetikett Hanglabel

Stick tag Stecketikett Steeketiket

Stick tag Stecketikett Steeketiket

Pots available from Pöppelmann/TEKU Töpfe verfügbar bei Pöppelmann/Teku Potten verkrijgbaar bij Pöppelmann/TEKU

Pots available from Pöppelmann/TEKU Töpfe verfügbar bei Pöppelmann/Teku Potten verkrijgbaar bij Pöppelmann/TEKU

Flyer

Flyer

CC trolley banners CC Container Deense kar

CC trolley banners CC Container Deense kar

Perennials | Stauden | Vaste planten

Perennials | Stauden | Vaste planten

38

39

Sedum spurium Spot On

Euphorbia pulcherrima Hubba Bubblegum Step outside your Bubble! Go neon!

Popping neon pink

Long flowering Sedums, very attractive to bees

Hanging tag Hängeetikett Hanglabel

Sleeve Tüte Hoes

Stick tag Stecketikett Steeketiket

Hanging tag Hängeetikett Hanglabel

Pots available from Pöppelmann/TEKU Töpfe verfügbar bei Pöppelmann/Teku Potten verkrijgbaar bij Pöppelmann/TEKU

Pots available from Pöppelmann/TEKU Töpfe verfügbar bei Pöppelmann/Teku Potten verkrijgbaar bij Pöppelmann/TEKU

Flyer

Flyer

CC trolley banners CC Container Deense kar

CC trolley banners CC Container Deense kar

Perennials | Stauden | Vaste planten

Pot plants | Topfpflanzen | Pot planten

40

41

POS for Concepts POS für Konzepte POS voor concepten

42

43

Bee loved

Heat lover Offers a selection of varieties flowering all summer long, resistant to sun and heat with less water requirement than most plants and without need for special care. Attractive to novice gardeners with limited plant care knowledge, enabling them to have colour all Summer long. Hier finden Sie eine Auswahl an Sorten, die den ganzen Sommer über blühen, sonnen- und hitzeverträglich sind und weniger Wasser benötigen als herkömmliche Pflanzen. Da sie zudem keine beson- dere Pflege benötigen, sind Sie auch für Pflanzenneulinge ohne große Kenntnisse sehr gut geeignet. Bied een selectie van variëteiten die de hele zomer lang bloeien, bestand zijn tegen zon en hitte, minder water nodig hebben dan gewone planten en geen speciale verzorging nodig hebben. En trekt ook beginnende tuiniers aan die geen planten kennen en zullen genieten van de zomer in een bloemenomgeving.

This wide range of pollinator-friendly products helps address the decline in pollinating insects like bees, butterflies, bumble bees and hoverflies which are crucial for the success of many natural habitats and the production of food crops. Diese breite Palette an bestäuberfreundlichen Produkten trägt dazu bei, den Rückgang bestäubender Insekten wie z.B. Bienen, Schmetterlingen, Hummeln und Schwebefliegen, die entscheidend für den Erfolg vieler natürlicher Lebensräume und die Erzeugung von Nahrungspflanzen sind, zu verhindern. Dit brede assortiment bestuivingsvriendelijke producten helpt het dalende aantal bestuivende insecten zoals bijen, vlinders, hommels en zweefvliegen aan te pakken, die cruciaal zijn voor het succes van veel natuurlijke leefgebieden en de productie van voedselgewassen.

Hanging tag Hängeetikett Hanglabel

Stick tag Stecketikett Steeketiket

Stick tag Stecketikett Steeketiket

CC trolley banners CC Container Deense kar

CC trolley banners CC Container Deense kar

Check out the website for more information and the complete list of varieties Auf der Website finden Sie weitere Informationen und die vollständige Liste der Sorten Bekijk de website voor meer informatie en een complete lijst met variëteiten

Check out the website for more information and the complete list of varieties Auf der Website finden Sie weitere Informationen und die vollständige Liste der Sorten Bekijk de website voor meer informatie en een complete lijst met variëteiten

44

45

The perfect solution for multiseeded plugs Die perfekte Lösung für Plugs mit mehreren Sämlingen De perfecte oplossing voor plugs met meerdere zaden

Make it Easy! Use MultiColours. Specially chosen combinations in a multiseeded plug. Fast convenient and we’ve done the work for you! New MultiColours available now for Perennials and Annuals. Machen Sie es sich leicht! Verwenden Sie MultiColours. Speziell ausgesuchte und getestete Kombinationen in einem Plug. Schnell und bequem und wir haben die Arbeit schon für Sie erledigt! Neue MultiColours sind jetzt für Stauden und für einjährige Pflanzen erhältlich. Maak het u gemakkelijk! Gebruik MultiColours. Speciaal gekozen combinaties in een multiseed plug. Snel klaar en wij hebben het werk voor u gedaan! Nieuwe MultiColours nu beschikbaar voor vaste planten en eenjarigen.

Check out the website for more information and the complete list of varieties Auf der Website finden Sie weitere Informationen und die vollständige Liste der Sorten Bekijk de website voor meer informatie en een complete lijst met variëteiten

Stick tag Stecketikett Steeketiket

CC trolley banners CC Container Deense kar

46

47

Other labels Weitere Etiketten Andere labels

48

49

Other labels Weitere Etiketten Andere labels

u FLEUR

u FLEUR

u FLEUR

CYCLAMEN

t

Hanging tag Hängeetikett Hanglabel

Hanging tag Hängeetikett Hanglabel

Stick tag Stecketikett Steeketiket

Hanging tag Hängeetikett Hanglabel

50

51

Melden Sie sich hier für unsere Newsletter an!

Subscribe for our newsletters here!

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief!

Syngenta UK Ltd CPC4 Capital Park Fulbourn Cambridgeshire CB21 5XE United Kingdom

Syngenta Seeds GmbH Alte Reeser Straße 95

Syngenta Seeds B.V. Poortcamp 2 (Coldenhove) P.O. Box 99

47533 Kleve Deutschland

2678 ZH De Lier The Netherlands

Tel. + 44 (0) 845 602 6173

Tel. +49 (0) 800 / 994 18 70

Tel. + 31 (0)174 534 271

© 2022, Syngenta. All rights reserved. The information contained in this publication is proprietary. It may not be photocopied or reproduced in any form. Product names marked ® or ™, the SYNGENTA Wordmark, the SYNGENTA Logo are trademarks of a Syngenta Group Company. Syngenta has exercised reasonable care and skill in compiling this information. All data in this brochure is intended for general guidance only and the user should apply it in accordance with his own knowledge and experience of local conditions. Syngenta cannot accept any liability in connection with this advice.

© 2022, Syngenta. Alle Rechte vorbehalten. Die Inhalte dieser Veröffentlichung sind urheberrechtlich geschützt. Kopien oder andere Vervielfältigungen sind nicht gestattet. Produktnamen, die mit den Symbolen ® oder ™ gekennzeichnet sind, die Wortmarke SYNGENTA und das SYNGENTA Logo sind geschützte Marken der Syngenta Group Company. Syngenta hat diese Informationen mit größter Sorgfalt und Genauigkeit zusammengestellt. Alle Daten dieser Broschüre sind nur Hinweise, die unter Berücksichtigung eigener Kenntnisse und Erfahrungen mit den lokalen Gegebenheiten genutzt werden sollten. Syngenta lehnt jede Haftung im Zusammenhang mit dieser Broschüre ab.

© 2022, Syngenta. Alle rechten voorbehouden. Op de informatie in deze publicatie rust eigendomsrecht. De informatie mag niet op enigerlei wijze worden gekopieerd of verveelvoudigd. Productnamen met een ® of ™, het SYNGENTA woordmerk en het SYNGENTA logo zijn handelsmerken van de Syngenta Groep. Syngenta heeft met zorg en vakkundigheid deze informatie samengesteld. Alle informatie in deze brochure is alleen bedoeld als algemene leidraad. De gebruiker dient dit toe te passen met eigen kennis en ervaring met de lokale omstandigheden. Syngenta aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op dit advies.

syngentaflowers.com

Page 1 Page 2-3 Page 4-5 Page 6-7 Page 8-9 Page 10-11 Page 12-13 Page 14-15 Page 16-17 Page 18-19 Page 20-21 Page 22-23 Page 24-25 Page 26-27 Page 28-29 Page 30-31 Page 32-33 Page 34-35 Page 36-37 Page 38-39 Page 40-41 Page 42-43 Page 44-45 Page 46-47 Page 48-49 Page 50-51 Page 52

Made with FlippingBook Learn more on our blog