Nykøbing F. - Reklame for stålbåre 1939

Komplette Butiksmonteringer - Facader - Butiksinventar - Markiser i alle moderne Udførelser - Trukne M etalprofiler - Forchromet M etalarbejde - Montrer - Broncedøre Gørtlerarbejde - Sm edearbejde - Jernkonstruktioner - Pladearbejde - Branddøre - Arbejder i rustfrit Staal - Al Slags Beslag og Inventar for Kølerum - Staalkøleskabe, etc.

P e t e r I p s e n s A l l é 20 . P o s t k o n t o 303.92 . T e l e f o n : C e n t r a l 2410 (5 L e d n i n g e r )

København N., den 6/ll 1939.

Nykjøbing P. Byraad, NykjøbinjSJLs.

Paa Foranledning af Statens civile Luftværn fremsender vi vedlagt en Brochure over en af os fremstillet Staalbaare. Vi haaber Sagen har Interesse for Dem og er til Tjeneste med alle yderligere Oplysninger.

1 Brochure.

P . B y r .J a m

S f r ;

Made with FlippingBook - Online magazine maker