Egenskaber

Egenskaber gummityper NR, SBR, NBR, CR og EPDM Properties rubber types NR, SBR, NBR, CR and EPDM

Navnefortegnelse i.h.t. ASTM D 1418 Abbreviation as per ASTM D 1418

NR

SBR

NBR

CR

EPDM

Styrolbutadien kautsjuk Styrol butadien rubber (Buna)

Nitril kautsjuk (Perbunan) Nitril rubber (Perbunan)

Chlororen kausjuk (Neopren) Chloroprene rubber (Neoprene)

Ethylen propylen kautsjuk (APTK ) Ethylene propylene dien rubber

Kemisk betegnelse Chemical nomenclature

Natur-kautsjuk Natural rubber

Hårdhedsområde (Shore A)(±5) Hardness range (Shore A)(±5)

40 - 90

45 - 90

45 - 90

40 - 90

40 - 90

Trækstyrke N/mm 2 Tensile strength N/mm 2

4 - 15

4 - 15 God Good

4 - 14

5 - 15 God Good

6 - 13 God Good

Tilbagestødselasticitet ved 20°C Recoil elasticity at 20°C Slidstyrke Abrasion resistance

Tilfredsstillende Satisfactory

Udmærket Excellent

Meget god Very good

Meget god Very good

God Good

God Good

God Good Meget god Very good Ringe Low

God Good

Tilfredsstillende Satisfactory

God Good

(1) Kemisk bestandighed Chemical resistance

God Good

(1) Oliebestandighed Oil resistance (1) Bestandighed overfor benzin Petrol resistance

Ringe Low

Ringe Low

Udmærket Excellent

God Good

Ingen None Ringe Low

Ringe Low Ringe Low

God Good God Good

Ringe Low God Good

Ringe Low

(1) Bestandighed overfor opløsningsmidler Solvent resistance

(3) Tilfredsstillende Satisfactory

(4) Temperaturbestandighed °C Temperature resistance °C

-40 / +80°C

-30 / +80°C

-30 / +100°C

-25 / +100°C

-40 / +100°C

Ozonbestandighed Ozone resistance

Tilfredsstillende Satisfactory

Tilfredsstillende Satisfactory

Tilfredsstillende Satisfactory

Meget god Very good Meget god Very good

Udmærket Excellent Udmærket Excellent

God Good

God Good

God Good God Good God Good

Vejrbestandighed Weather resistance

Tilfredsstillende Satisfactory

Tilfredsstillende Satisfactory

God Good God Good God Good

Tilfredsstillende Satisfactory

Gasuigennemtrængelighed Gas impermeability

(2) Modstand mod blivende deformering Resistance to permanent deformation

Meget god Very good Udmærket Excellent Udmærket Excellent

God Good

God Good

Bindekraft til meta l Adhesion to metal Bindekraft til tekstiler Adhesion to textile

Meget god Very good

Tilfredsstillende Satisfactory Tilfredsstillende Satisfactory

Tilfredsstillende Satisfactory Tilfredsstillende Satisfactory

God Good

Udmærket Excellent

Egenskaber plasttyper POM og PVC Properties plastic types POM and PVC

POM

PVC

Navnefortegnelse Abbreviation

Kemisk betegnelse Chemical nomenclature

Polyoxymethylene

Polyvinylchlorid

(1) Kemisk bestandighed Chemical resistance

God Good

God Good God Good

(1) Oliebestandighed Oil resistance (1) Bestandighed overfor benzin Petrol resistance Ozonbestandighed Ozone resistance

Meget god Very good

Meget god Very good Ingen None Ingen None

Ingen None

Meget god Very good

Svovlsyre bestandighed Sulfuric acid resistance

Ingen None

(4) Temperaturbestandighed °C Temperature resistance °C

Ca. -40 / +100°C

Ca. -10 / +60°C

Gode mekaniske egenskaber, slidbestandig, dimensionsstabil Good mechanical properties, abrasion resistant, dimensionally stable

God mekanisk vurdering, god svejse/vedhæft egenskaber, bliver hårdere i benzin og olie Good mechanical rating, good welding/adhesion properties, hardens in petrol and oil

Egens kaber Properties

Egenskaber plasttype TPE Properties plastic type TPE

TPE (gennemsigtig) TPE (transparent)

TPE (normal)

Type og kvalite t Type and quality

Kemisk betegnelse Chemical nomenclature

Termoplastiske elastomerer

Hårdhed Hardness

55 Sh A - 50 Sh D

60 Sh A - 50 Sh D

Temperaturbestandighed °C Temperature resistance °C

-50 til +125°C

-50 til +125°C

Fremragende vejrbestandighed. God kemisk bestandighed (undtagen ved organisk opløsningsmiddel, aromatiske- og vegetabilske olier). Excellent weather resistance. Good chemical resistance (except for organic solvent, aromatic and vegetable oils).

Egens kaber Properties

(1) På grund af mange mulige kemikalier, opløsningsmidler, arbejdstemperaturer og arbejdstider kan de oplyste værdier i enkelte tilfælde udvise forandringer. Især kan en elastomeretype, som normalt udviser ringe bestandighed, udvise en meget god resistens overfor bestemte medier. In view of the multitude of chemicals, solvents, application temperatures and times, the value quoted may vary in some cases. For example one type of elastomer, which normally has only low resistance properties, could show very good resistance to certain media. (2) Ved relativ lave hhv. høje temperaturer reduceres modstanden normalt. At relatively high or low temperatures, resistance generally drops. (3) God udvidelsesbestandighed overfor forskellige blødgørere. Good expansion resistance to various ester based plasticizers. (4) Det drejer sig om grænseværdier, som kan svinge alt efter sammensætningen af blandingen. Vedvarende indsætning i grænseområderne ændrer de fysiske værdier. Til ekstreme påvirkninger kræves særlige elastomere-blandinger. These are borderline values which, depending on composition of the mixture, can vary. If used permanently in such borderline areas, this can lead to a change in the physical values. For such extreme applications it is advisable to use special elastomer mixtures.

146

Egenskaber silikone Properties silicone

Egenskaber Properties

Arbejdstemperatur (standarddele) Working temperature (standard compounds) Arbejdstemperatur (specialdele) Working temperature (specific compounds)

-50°C to +180°C / +250°C

-90°C / +315°C

300 - 800%

Forlængelse Elongation

Hårdhed Hardness

25 - 80 SH A

Sammenbrudsspænding Breakdown voltage

23 kV (VDE 0303)

Høj kemikalie resistens. God dæmpning af høj- og lavfrekvent vibrationer. Silikonegummiprodukter er smagløse og lugtfrie. Modstandsdygtig over for aldring og vejrforhold High chemical resistance. Good damping of high and low frequency vibrations. Silicone rubber products are tasteless and odourless. Resistance to ageing and weather conditions. Farven på silikoneprodukter kan vælges til en given applikation: Fra gennemsigtig til sort i overensstemmelse med RAL, inklusiv metalfaver (aluminium, stål, messing). Farverne er kendetegnet ved livlighed og holdbarhed. The colour of silicon products can be suitably chosen for the particular application: from transparent to black, in accordance to RAL, including metallic colours (aluminium, steel, brass).The colours feature of vividness and durability

Materialer til specifikke applikationer Materials for specific applications

Farver Colors

Tolerancer for ekstruderede profiler Tolerances for extruded profiles

Dimensionstolerancer for støbte, ekstruderede og kalandrerede massive gummiprodukter. (GB/T 3672-92) ISO3302-1998. Dimensional tolerances for moulded, extruded and calendered solid rubber products. (GB/T 3672-92) ISO3302-1998.

E3 ± Svampegummi Spongerubber

Gummitykkelse Rubber thickness

E2 ± Solid

E1 ±

0 - 1,5 mm

0,15 mm 0,25 mm

0,4 mm 0,5 mm 0,65 mm 0,8 mm

1,5 - 2,5 mm 0,2 mm 0,35 mm

2,5 - 4 mm 4 - 6,3 mm 6,3 - 10 mm 10 - 16 mm

0,25 mm 0,4 mm 0,35 mm 0,5 mm 0,4 mm 0,65 mm 0,5 mm 0,8 mm

1 mm

1,3 mm 1,6 mm

16 - 25 mm 0,65 mm 1 mm

25 - 40 mm 40 - 63 mm

0,8 mm 1,3 mm 1 mm 1,6 mm

2 mm

2,5 mm 3,2 mm

63 - 100 mm 1,3 mm 2 mm

Længdetolerancer for afkortede profiler Length tolerances for shortened profiles

Længdetolerancer for massive gummiprofiler DIN 7715-L2 Solid rubber profile length tolerances DIN 7715-L2 Nominelt område Nominal range ± mm Fra From 0 mm Til To 40 mm 1,0 Over 40 mm Til To 63 mm 1,3 Over 63 mm Til To 100 mm 1,6 Over 100 mm Til To 160 mm 2,0 Over 160 mm Til To 250 mm 2,5 Over 250 mm Til To 400 mm 3,2 Over 400 mm Til To 360 mm 4,0 Over 630 mm Til To 1.000 mm 5,0 Over 1.000 mm Til To 1.600 mm 6,3 Over 1.600 mm Til To 2.500 mm 10,0 Over 2.500 mm Til To 4.000 mm 12,5 Over 4.000 mm Til To 0,32%

147

Page 1 Page 2

www.bibus-sindby.dk

Made with FlippingBook - Online catalogs