Lydisolering

Lyddæmpende og lydisolerende plader sættes op for at dæmpe uønsket lyd og adskille støjkilden fra det omliggende område. De anvendes ofte i motorrum, førerkabiner, kompressorer og meget mere. Vi har dem i mange forskellige materialer, så du altid kan finde noget lyddæmpning, der dækker dine behov.

Selvklæbende skum med Tedlarbelægning Benyttes, alt afhængig af folieafdækning, i førerkabiner, motorrum, kompressorer, generatorer, ventilatorer, turbiner, pumper og lignende . Self-adhesive foam with Tedlar coat Depending on the foil covers this is used in cabs, engine compartment, compressors, generators, fans, turbines, pumps or the like .

Varenr. Item no.

Farve Color Hvid White

Overflade Surface Plan 100% Plane 100%

Størrelse Size

48.603

20 x 1.200 x 1.500 mm

Selvklæbende skum med Bitumenindlæg Self-adhesive foam with Bitumen inserts

Selvklæbende skum med gummioverflade Self-adhesive foam with rubber surface

Varenr. Item no.

Overflade Surface

Størrelse Size

Varenr. Item no.

Farve Color Sort Black

Overflade Surface Plan 100% Plane 100%

Størrelse Size

Folie, Plan 100% Foil, Plane 100%

48.613K

48.626

33 x 600 x 1.000 mm

2 / 10 x 1.200 x 1.500 mm

Lydisoleringsmaterialet er lavet af åbencellede, fleksible skummaterialer i tungere densiteter. Den forøgede densitet er opnået ved at anvende regenereret skum. Anvendelsesområdet kan være lydisolering af motorrum i lystbåde, vindmøllehuse, kompressorer og andre støjende maskiner, hvor det er muligt at adskille støjkilden fra det omliggende område. Da der ofte skal etableres et kølende luftskifte i disse situationer, laver man en lydsluse beklædt med lydabsorptionsmaeriale. Granulatkoldskum med enestående lyddæmpningsevne benyttes til beklædning af motorrum, maskinafskærmninger, ventilationskamre og støjkabiner. Grundet den lave densitet kan den også med fordel anvendes som absorbent. The soundproofing material is made of open-celled, flexible foam materials in heavier densities. The increased density is achieved by using regenerated foam. The field of application can be soundproofing of the engine compartment in yachting, wind turbine housings, compressors and other noisy machines where it is possible to separate the noise source from the surrounding area. It is often necessary to assure a cooling air circulation in these situations. Therefore it is recommendet to make a sound lock covered with soundproofing material. Granulate cold foam with unique soundproofing ability is used for coating of engine compartment, machine guards, ventilation chambers and noise cabins. Due to the low density it may also be used as absorbent.

Varenr. Item no. 48.634 48.635 48.636

Overflade Surface Ingen None Ingen None Ingen None

Størrelse Size

Varenr. Item no. 48.634K 48.635K 48.636K

Overflade Surface Klæb Glue Klæb Glue Klæb Glue

Størrelse Size

20 x 500 x 1.000 mm 30 x 500 x 1.000 mm 40 x 500 x 1.000 mm

20 x 500 x 1.000 mm 30 x 500 x 1.000 mm 40 x 500 x 1.000 mm

Varenr. Item no. 48.634F 48.635F 48.636F 48.636FX

Overflade Surface Folie Foil Folie Foil Folie Foil Folie Foil

Størrelse Size

Varenr. Item no.

Overflade Surface

Størrelse Size

20 x 500 x 1.000 mm 30 x 500 x 1.000 mm 40 x 500 x 1.000 mm 40 x 1.000 x 2.000 mm

Folie og klæb Foil and glue Folie og klæb Foil and glue Folie og klæb Foil and glue

48.634KF

20 x 500 x 1.000 mm

48.635KF

30 x 500 x 1.000 mm

48.636KF

40 x 500 x 1.000 mm

111

Lydabsorptionsmaterialer (PU) er typisk lavet af åbencellede, fleksible skummaterialer i lettere densiteter. Anvendelsesområdet vil typisk være indvendig beklædning af førerkabiner, støjskærme, lydsluser, kanalvægge og ligende situationer, hvor det ikke er muligt at adskille støjkilden fra det omkringliggende område. Soundproofing materials (PU) are typically made of open-celled, flexible foam materials in lighter densities. The field of application will typically be interior sheathing of cabs, noise barriers, sound locks, canal walls and similar situations where it is not possible to separate the noise source from the surrounding area. Selvklæbende skum uden folie Anvendes til indvendig beklædning af motorrum, maskinafskærmninger, støjkabiner, el-styretavler, paneler, indlæg i emballage m.m. Self-adhesive foam without foil This is used for interior sheathing of engine compartment, machine guards, noise cabins, electrical control panels and inserts in packaging with more.

Varenr. Item no. 48.621 48.622 48.622X

Overflade Surface Plan Plane Plan Plane Plan Plane

Størrelse Size

Varenr. Item no. 48.623

Overflade Surface

Størrelse Size

10 x 1.200 x 1.500 mm 20 x 1.200 x 1.500 mm 30 x 1.200 x 1.500 mm

Æggebakke Egg tray 30 / 15 x 1200 x 1500 mm 48.623X Æggebakke Egg tray 30 / 15 x 1.200 x 2.000 mm 48.624 Æggebakke Egg tray 40 / 20 x 1200 x 1500 mm

Varenr. Item no. 48.608 48.609

Farve Color

Overflade Surface

Størrelse Size

Alu. Alu.

Plan Plane 100% 20 x 1.200 x 1.500 mm Plan Plane 100% 30 x 1.200 x 1.500 mm

Selvklæbende skum med PVC-folie Benyttes, alt afhængig af folieafdækning, til beklædning i førerkabiner, motorrum, kompressorer, generatorer, ventilatorer, turbiner, pumper og lignende. Self-adhesive foam with PVC foil Depending on the foil covers this is used for sheathing in cabs, engine compartment, compressors, generators, fans, turbines, pumps or the like.

Varenr. Item no.

Farve Color Sort Black Sort Black Sort Black

Overflade Surface

Størrelse Size

Varenr. Item no.

Farve Color

Overflade Surface

Størrelse Size

Grå Grey Grå Grey

2 % perf. / pap 2 % perf. / cardcoard 2 % perf. / pap 2 % perf. / cardcoard

48.605X

48.451

2% perforated 10 x 1.200 x 1.500 mm

10 x 1.000 x 1.500 mm

48.605

48.452

2% perforated 20 x 1.200 x 1.500 mm

20 x 1.000 x 1.500 mm

48.605Y

2% perforated 30 x 1.200 x 1.500 mm

Varenr. Item no.

Farve Color Brun Brown

Overflade Surface

Størrelse Size

48.605B * Min. order: 10 pcs.

2 % perforated 20 x 1.200 x 1.500 mm

* Skaffevare Special order item

112

Bitumenplader Baserer på kunststofmateriale. Lyddæmpningsmaterialet er lavet af hårdt og tungt materiale. Anvendelsesmulighederne kan være dæmpning af store pladearealer, bundplader i biler/maskiner, dørsider og andre steder, hvor der kan opstå resonans. Bitumen plates Based on synthetic material. The soundproofing material is made of hard and heavy material. The field of application can be damping of large plate areas, bottom plates in cars / machinery, doors and other places where there may be resonance.

Varenr. Item no.

Overflade Surface Klæb Adhesive Klæb Adhesive

Pakke Pack

Størrelse Size

Varenr. Item no.

Overflade Surface Klæb Adhesive

Pakke Pack

Tykkelse Thickness

Størrelse Size

48.544A

48.442

4 pcs.

500 x 500 x 3 mm

1 pc 1,7 mm 500 x 1.050 mm

48.542

6 pcs.

500 x 250 x 2,2 mm

Varenr. Item no.

Overflade Surface Klæb Adhesive

Pakke Pack

Tykkelse Thickness

Størrelse Size

Varenr. Item no. 48.618

Tykkelse Thickness

Størrelse Size

10 mm

1.250 x 1.500 mm

48.612

1 pc

3 mm 750 x 1.200 mm

68.4250

63.550300

Alutape til samling af motorisolering. 50 mm x 10 m. Alu tape for the assembly of motor insulation. 50 mm x 10 m.

Plastskive Ø50 mm til montering af motorisolering. Plastic disc with 50 mm diameter for mounting of motor insulation.

113

Page 1 Page 2 Page 3

www.bibus-sindby.dk

Made with FlippingBook Annual report maker