Låsekiler

Låsekiler anvendes som fiksering sammen med rudeprofiler. Når en rudeprofil er sat på plads, låses det med en låsekile for at sikre et fast greb om ruden. Kilerne fås i et utal af farver og kan give en maskine eller bil et helt nyt udtryk. Låsekilen har altså ikke bare en funktionel betydning men også en æstetisk. 

32.309X

32.301X

32.300X

32.1301

Material: PVC, black

Material: PVC, dark grey

Material: PVC, white

Material: PVC, chrome

32.409X

32.009S

32.924K

Material: PVC, black

Material: EPDM, black For 32.924

Material: EPDM, black Hardness: SH 65

61

Page 1

www.bibus-sindby.dk

Made with FlippingBook Online newsletter maker