JaarkrantWebsite

HR zag er in 2016 zo uit:

5.862 personeelsleden, 1.087 vacatures en 9.210 sollicitanten

Het eigenzinnig jaarverslag van Solidariteit voor het Gezin met een overzicht van alle belangrijke werkzaamheden en opvallende gebeurtenissen in 2016

Knelpuntberoepen belemmeren groei

5.862 personeelsleden telt Soli- dariteit voor het Gezin op 31 de- cember 2016. Dat zijn er al weer 143 meer dan het jaar voordien en, opmerkelijk, dat aantal had nog veel hoger kunnen zijn.

Eén groot fenomeen houdt dit tegen: voor twee profielen - huishoudhulpen en verpleeg- kundigen - is de vraag zeer groot maar vindt Solidariteit voor het Gezin onvoldoende kandidaten.

Het is geen geheim dat dit zorgbedrijf niet de enige zoekende is op de arbeidsmarkt en dat het aanbod bij knelpuntberoepen beperkt is. Toch kunnen we gerust spreken van een wat vreemde situatie. Onderzoek wijst uit dat er steeds minder werk is en zal zijn voor laaggeschoold personeel. Voor het knelpuntberoep huishoudhulp zijn

Caroline, verpleegkundige

Rita, huishoudhulp

de gevraagde competenties een dosis gezond verstand, een pakketje sociale vaardigheden en een goede fysieke conditie. Een hoge scholing is niet vereist. En toch lukt het niet overal. Waaraan ligt dat dan?

lees meer

2

Dringend kandidaten gezocht!

Het gaat hard in de groepskinderopvang Tot november 2015 was het departement Kinderzorg van Solidariteit voor het Gezin verantwoor- delijk voor 8 kinderdagverblijven verspreid over Oost-Vlaanderen en Brussel. Op het einde van dat jaar deed zich plots een opportuniteit voor om drie crèches over te nemen in respectievelijk Lochristi (Beervelde), Lokeren en Waasmunster. In de loop van 2016 kwamen daar nog Hamme en Wervik bij. Voor die nieuwe plaatsen een Sloebernaam bedenken was een leuke, creatieve op-

Groot Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap postuum uitgereikt aan Edith Devriendt – Van Cauwenberge Omwille van uitzonderlijke verdiensten, ontving Edith Devriendt op 11 juli 2016 postuum het Groot Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap uit handen van Vlaams mi-

in 2016 NIEUW

nister-president Geert Bourgeois en viceminister-president Bart Tomme- lein. Erwin Devriendt nam het ereteken in ontvangst in naam van zijn over- leden moeder in het statige Errerahuis, de ambtswoning van de Vlaamse Regering te Brussel. In zijn huldebetoon had de minister-president het over haar geweldige ver- wezenlijking om van Solidariteit voor het Gezin één van de grootste sociale organisaties van Vlaanderen te maken met een arsenaal van geïntegreerde diensten die nooit gezien zijn. De minister vermeldde daarbij dat Edith als eerste inzag dat thuiszorg meer is dan alleen gezins- en bejaardenhulp en dat het mede daardoor was dat haar dit uitzonderlijk eerbetoon te beurt viel. Nog volgens de minister droeg Edith Devriendt tijdens haar leven als geen ander bij aan het positieve imago en de uitstraling van Vlaanderen. Edith Devriendt behoort inmiddels tot het kransje van 10 Vlamingen die ooit het Groot Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap in ontvangst mochten ne- men. Het is jammer dat ze dit eerbetoon zelf niet heeft kunnen meemaken.

dracht. Hoewel de veranderingen binnen de perken bleven kostte de aanpassing door medewerkers en ouders aan de nieuwe visie, werkwijzen en regels meer moeite. Eén jaar is te kort gebleken om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en dus zal ook 2017 in het teken staan van kwaliteitsverbete- ring door en voor iedereen.

lees meer over Kinderzorg 8

*Boostdoelstelling 8a SvhG werkt aan voldoende schaalgrootte in kinderopvang in elke provincie

Da’s pas gepoetst!

Meer waar voor uw dienstencheques.

Helemaal thuis in Poetshulp.

Benieuwd naar de cijfers?

Kijk op www.solidariteit.be/onze-publicaties

Made with FlippingBook flipbook maker