Telefonnøgle Næstved 1923

ff

De fritur aldrig forgæves/

SYDStV.LlANb* ANNONCE'

Skal avertere, I igeg yfdigt I hvilket udenby s lilad eller Tidsskrift, fra Grøn- BURMA! land til Australitn, skal Ck have rn fik v Tegning og Micke eller et Stempel I Haand stem /vi eller Masktnstempel/ skal De brune et iøjnefaldende Kr nlame skilt, skal De have Oplysninger em et eller andet, kat De haw Deres Anbefalinger. Sange o I maskinskrevet eller mangfoldiggjorte , skal De leje eller hobe en Skrh emnnkine, iri Dt' nu. ut paa Sydsjællands Anno’icebureuu, Jernbanegade 27. Nmetved. 7 el/. 7b I - 781. gaar De a!drit> forgæves!

vutWfK Pc ft MK)■ AJIWOFH Mt WDTMU ni dir imam :

Annoncer ekspederes! Stempler! klicheer! Maskinskrivning! Duplikering! Oxrrsirtteiser '

"s,..

Herlufsholm Dampmølle og Brødfabrik.

Telf. 31.

J. Lundstein, Næstved.

Telf. 31

L. P. Olsens Efterfølger (C. Ravn) • Næstved. • Trælast- og Bygningsartikler . - |ma Drænrør til billigste Dagspriser. I lovedoplag af leopai Tagpap. Telefoner« fli • in«. Prlvnft 1011. Telefonen Mk - !«!.T Privat: 1021. J. Lund Al Transport m. 1 Tons Lastbil besørges. Ivar Hvidtfeldtsvej 2. - Min 12 Personers Char-a*banc anbefales til fJdffugter og anden Lystkarsel.

Automobiler udlejes I 4 6c 7 nersmierft lukkede Vogne. Varmelndlieg I Vognene. R. Rasmussen, Fari«iagsvej 47 .

Telefon 7ftN. Al Vulkanisering udfore* hurtigt og billigt.

Telefon 7AJI. Vulk«nUiTli»n»i»n»t Biten „B*pre§“ anbefales«

.Næstved Avis's Bogtrykkeri, Næstved.

Made with FlippingBook flipbook maker