Kirkkolaiva nro 6/2018

8

Ylitornio

Simon helmi Montajan saaressa

Veteraanit puolisoineen sekä kuntalaiset ovat lämpimästi tervetulleita! Linja-auto veteraanipäivänviettoon kulkee seuraavasti: Klo 10.15 Raanujärvi, Kyläniemi klo 10.35 Meltosjärvi klo 11.00 Kantomaanpää klo 11.45 Ylitornion kirkko Kyydin tarvitsijoita pyydetään ottamaan yhteys liikennöitsijään puh. 044 0693585. Jolangista kyytiin haluavat ottakaa yhteys liikennöitsijään. Veteraanipäivän järjestelyistä vastaavat tänä vuonna Ylitornion kunnanhallitus, Ylitornion seurakunta, Meän Opisto ja Kulttuuritoimi klo 12 Käynti sankarihaudoilla, seppeleen lasku klo 12.30 Veteraanilounas ja kahvit Meän Opistotalolla, Alkkulanraitti 1-3 klo 13.15 Ohjelma Meän Opistotalolla Kansallisen veteraanipäivän vietto Ylitorniolla perjantaina 27.4. TARJOUSPYYNTÖ HAUTAUSMAAN SIIVOUKSESTA Ylitornion seurakunta pyytää tarjouksia yleishyödyllisiltä yhteisöiltä Ylitornion hautausmaiden kevätsiivouksesta. Tarjoukset tulee jättää taloustoimistoon 30.4. mennessä. Lisätietoja urakasta ja tarvittavat tarjousasia- kirjat antaa talouspäällikkö, Jouni Ollikkala, p. 0400 399270.

n Olin nuorena ensimmäisellä seu- rakunnan ja kunnan yhteisellä nuor- ten leirillä 1970 Montajan saarella. Seurakunnan omistama Montajan leirialue on monelle simolaiselle nuorelle tuttu rippileireistä ja muista tapahtumista. Seurakunnan päättävät elimet ovat halunneet suojelulla säilyttää Mon- tajan monimuotoisen kasvillisuuden ja esihistoriallisen puuston tuleville sukupolville Viime vuonna leirikeskus oli kui- tenkin tyhjäkäynnillä. Tilanteeseen vaikuttivat mm. kuljetukset, muoni- tus sekä turvallisuusmääräykset hen- kilöstön riittävästä määrästä. * * * Kirkkoneuvosto kutsui joulukuussa luottamushenkilöt ja työntekijät kes- kustelemaan leirikeskuksen toimin- tojen uudelleen järjestämisestä Todettiin hirsisen päärakennuksen olevan vielä hyväkuntoinen. Raken- nushan on aikanaan palvellut vanhan pappilan väentupana ja pystytetty nykyiselle paikalleen Montajaan 1975. Siihen on uusittu kaikki ikku-

nat kolmilasisiksi, entrattu takkaa ja puuhellaa sekä uusittu kaasukäyttöi- nen hellaja jääkaapit. Leirikeskuk- sessa on lisäksi sauna, wc:t, laavu ja leirikirkko. * * * Esiin nostettiin, että Montaja ha- lutaan pitää mukana toiminnassa. Vaihtoehtona tuli esille ehdotus, että voitaisiin järjestää lyhempiä leire- jä ja samalla vaatimustasoa laskea esim. partioleirin tasolle, jossa leiri- läiset osallistuvat järjestelyihin. Tuon esille toisen vaihtoehdon, jossa esiin nostettiin leirikeskuksen toiminnan ulkoistaminen vuokraa- malla alue ulkopuoliselle yrittäjälle pitempiaikaisella, esim. 5 vuoden sopimuksella, jotta yrittäjällä olisi mahdollisuus panostaa haluamallaan tavalla. Ulkoistamista kannatettiin hyvin monessa puheenvuorossa, sillä luon- tomatkailu on selkeästi nousussa Meri-Lapissa ja yhteistyötä yritysten välillä tarvitaan. Yhteen sovittamalla voimavarat seurakunta voisi ostaa yrittäjän val-

miin leiripaketin, jolloin seurakunta voi keskittyä omaan tärkeään kristil- liseen sanomaan rippileiriläisille, var- haisnuorille ja muihin tilaisuuksiin, esimerkiksi venekirkon kuulijoille. * * * Rohkenenkin toivoa, että Simon kirkkoneuvostolle käsittelee Monta- jan kehittämistä ja tekee esityksen hyväksyttäväksi kirkkovaltuustolle. Lainatakseni viime sunnuntaille omistettua rukousta: ”Herra Jeesus Kristus, sinä olet meidän hyvä pai- menemme. Kiitos, että me kaikki saamme kuulua sinun laumaasi.”

TOIVO PIRNESKOSKI Kirjoittaja on Simon kirkko- valtuuston puheenjohtaja

Maksullisia ilmoituksia.

Väyläkirjat - laatukirjoja uutuuksina Kari Kaulanen: Kuuramäki I. Tunturin tuolla puolen.

Aimo Veteläinen: Ikkuna. Ylitorniolaissyntyisen kirjailijan toinen romaani on aikamatka, syvää luotaava katse kaukaisuu-

Risto Kormilainen: Diopteri.

Teuvo Hietajärvi: Erämaa elää - Metson matkassa Itä-Lapin kairoissa.

Yli 40 teosta kirjoittaneen kainuu- laisen runoilijan ja kirjailijan runoil- la höystettyjä esseitä elämän eri aiheista. Muun muassa huikea kuvaus tuttavuudesta IFA-moot- toripyörän kanssa. 22 €.

Nuori äiti Saimi tekee kahdeksanvuotiaan tyttä- rensä Leilan kanssa uhkarohkean matkan tuntu- rin yli aloittaakseen piikana uudessa kotikylässä, Kuuramäessa. Aikanaan he löytävät paikkansa erämaakylän monenkirjavassa yhteisössä. Eräänä keväänä kylään hiihtää outoja miehiä. Ja kesällä ajokelvotonta kärrytietä pitkin saapuu auto matkustajineen. Näin kylä avautuu uudelle elinkeinolle, matkailijoiden majoittamiselle. - Ja mitä kaikkea muuta tapahtuukaan romaanin 320 sivulla. Otappa ja lue! Hinta 28 €. Jari Kuusi: Piinaviikko 1918.

teen. Rinnakkaiset ajankuvat näyttävät elämän ilman suoja- naamiota. Mutta matka on työläs. Se on saanut kunniamaininnan Gummeruksen romaanikilpailussa. 272 sivua. 22 €.

Kemijärveläisen Värriön miehen

ainutlaatuinen kuvateos Korva- tunturin luonnosta molemmin puolin itärajaa. Metsästävien, vaeltavien ja kuvaavien lukijoiden syksyn suosikki: Nyt jo toinen painos! 372 upeaa sivua. 42 €.

Saara Kasurinen: Siniset aamut.

Posiolaisen kirjailijan kolmen sukupolven romaani, joka kuvaa taitavasti maaseudun elämänpiirin muutosta sotaa edeltävästä ajasta nykypäiviin. 20 €.

Anna Sirola: Puhukoon paatinen pylväs.

Vuoden 1918 vapaussodan kaik- kien sankarihautojen muistomerkit ja vapaudenpatsaat. Kuva ja selos- tus jokaisesta muistomerkistä koko Suomessa. 414 sivua. 25 €.

Pellon kyläkirjat Ainutlaatuinen sarja: kirja joka kylästä!

Jari Kuusen Piinaviikko 1918 -romaanin aihepiiri on sadan vuo- den takaisessa sotakeväässä Tampereen seudun Messukylässä, jossa taisteltiin juuri pääsiäistä edeltävällä piinaviikolla. Neljän paikallisen ihmisen - talollisen pojan Matin, punaisten joukosta isäänsä etsivän suutarintyttären Annin, kappalainen Lindellin ja Matin äidin - kuvitteelliset kertomukset avaavat koskettavia nä- kökulmia arkeaan elävien ihmisten elämässä sodan taisteluiden keskellä rintaman molemmilta puolilta. Jari Kuusi yhdistää kirjaan hienovaraisesti myös pääsiäisen sanoman eri sävyt. 182 sivua. Hinta 24 €.

ntä vettä ja sen kanssa limppua pi oli saanut niitämenemään mansaedellä ruokaa ja syömis- maan, niin aina vaan hävyttö- lle vielä oli tuotumitään.Elävät olleet. stani niin paljon, että kävin lyö- tä hakekaa vetenne ja leipänne syö. Ja älkää ihmisiä enää tällä iitä kylmässähuoneessa kuole-

Pälvi Rantala: Kalkkimaan pappi.

Sisko Laukkanen ja Satu Vaarula: Rintama hiljeni - sota jatkui kotona. Sotilaiden lapset kertovat. Kirja rintamalta kotiin palanneiden

Konttajärvi 2003 Lampsijärvi ja Ylipää 2004 Rattosjärvi 2005

anvuoden takaiseenpääsiäistä reen lähipitäjässäMessukyläs- lissodan rintamalinja alkoi tiivis-

Elämä ja kaikki tunnetut runot yksissä kansissa ensimmäistä kertaa. Aiheesta väitöskirjan tehneen tutkijan yleisteos 1800-luvun legendasta. 20 €. Jaakko Kontiola: Kaukopartiomiehen testamentti. Sotavuosien sissin testamentti pojanpojan, jääkiekon olympia- ja MM-mitalisti Petri Kontiolan

uvitteellisetkertomuksetpalmu- vaavatkoskettavianäkökulmia ia jakaneeseen sotaan rintaman puolilta. riKuusi on pappi ja historian nen keskiaikaan liittyväesikois- a VeliMartinin tarina ilmestyi läkirjat).

PIINAVIIKKO 1918 JARIKUUSI VÄYLÄKIRJAT

LAKIRJAT.FI

Turtola 2005 Juoksenki ja

9527168615

Ratasjärvi 2006 Jokivartiset 2007 Lankojärvi 2008 Ruuhijärvi 2009 Sirkkakoski 2010 Orajärvi 2010 Saukkoriipi 2011 Lempeä 2012 Vuoskujärvi 2015 Hinta 15 eur/kpl.

Jouko Vahtola: Miehen vaellus

Kirsi-Klaudia Kangas: Punainen myssy Kirsi-Klaudia Kankaan pienoisro- maani Punainen myssy on tarina Eilifistä, kväänistä, joka viettää rutiinien ohjaamia eläkepäiviään vaimonsa Gudridin kanssa puut- tomalla Jäämeren rannalla. Kylän esikuvana on Ekkeröy Finnmar- kissa. Kesällä väriä arkeen tuovat tu- ristit, joita paikalle houkuttelee Jäämeri. Eilif joutuu vastatusten menneisyyden haamujen kanssa, kun nuori saksalainen valokuvaaja tunkeutuu hänen maailmaansa. Pohjois-Lapissa ja Ruijassa asu- nut kirjailija kuvaa elävästi poh- joisen luontoa ja sen karaisemia ihmisiä. Tarinaa värittävät kirjai- lijan piirrokset. 144 sivua. Hinta 22 €.

sotilaiden lasten kokemuksista, miten sota jatkui kotona. Sotien jälkeen syntyneidenn suuriin ikäluokkiin kuuluneiden erityinen kokemus. 120 sivua. 22 €. Erkki Tiesmaa: Suomalainen poronhoitosanasto. Eldankajärven jää -laulun sanoit- tajan väitöskirjan aineisto poron- hoidon sanastosta tri Markku Variksen toimittamana. 25 €.

Hämeestä Koillismaalle Romaani tavallisten suoma- laisten Ruupe ja Leena Virta- sen kirjavasta elämäntarinasta läpi itsenäisyyden ajan ja vael- luksen Hämeen rintamailta Koillismaan selkosille. Kerto- mus perustuu tapahtuneeseen ja koettuun. Ruupe koki oma- kohtaisesti peräti viiden sodan vaiheet. Esikoisromaanin kirjoittaja Jouko Vahtola on Oulun yli- opiston historian emerituspro- fessori, joka asuu nykyisin Posiolla. Hän on aiemmin jul- kaissut yli 20 tietokirjaa tiede- tutkimusta ja oppikirjoja. Tiiliskivi Päätalon mitoissa: 447 sivua. Hinta 25 €. ISBN978-952-7168-56-1 ”Kalastusalusten sijaan vuonolla seilaaenimmin vainhuviveneitä sekäuskollinen,kellontarkka pikavuorolaiva Hurtigruten eliHurttiruutta. Seonnäiden seutujennopein jahelpoin tapa matkustaakaupungista toiseen.Se tuokoulu- laisia jaopiskelijoita viikonlopuiksikotiin ja vie sitten taas takaisin,kunneseräänkerran heeivätenääpalaa.Suurimaailmaottaaheidät sykkivään syliinsä.” Kirsi-KlaudiaKankaanpienoisromaani Punainen myssy on tarinaEilifistä, kväänistä , joka viettää rutiinienohjaamiaeläkepäiviään vaimonsa Gudridinkanssapuuttomalla Jäämeren rannal- la.KylänesikuvanaonEkkerøy Finnmarkissa. Kalastus tarjosiaikoinaankyläläisille työtä ja elantoa,muttakunkalatehdas lopetti toimin- tansa,kylähiljeni. Kesällä väriä jaelämää tuovat turistit, joitapai- kallehoukuttelee Jäämeri, lintutunturi jakarun kaunis luonto.Nuori saksalainen valokuvaaja tunkeutuuEilifinmaailmaan.Hänenkauttaan Eilif joutuu vastatustenmenneisyydenhaamu- jenkanssa.Viha,pelko ja syyllisyysnousevat voimakkainaesiin ja ravistelevatmiehenmaail- manuuteen järjestykseen. Pohjois-Lapissa reilutparikymmentä vuottaasu- nutkirjailijakuvaaelävästiRuijankarua luontoa ja senkaraisemia ihmisiä.Tarinaa värittävät kirjailijanpiirrokset. Romaani kertoo tavallisten suomalaisten Ruupe ja Leena Vir- tasen kirjavan tarinan läpi itsenäisyyden ajan ja vaelluksen halki Suomen,Hämeen rintamailtaKoillismaan selkosille.Kertomus pe- rustuu eri yhteyksissä todella tapahtuneeseen ja koettuun. 1900-luvun alussa syntyneetRuupe ja Leena aloittivat työelämän vieraan töissä alle kymmenvuotiaina.He etsivät elämänsä varsiteillä toimeentuloa renkinä ja kauppa-apulaisena, sahatyöläisenä ja sahu- rina, kutojana ja ompelijana, putkimiehenä ja kulkukauppiaana pää- tyäkseen lopulta yrittäjiksi,kauppiaaksi ja taksimieheksi. Pula-aika ja sotavuodet antoivat omat haasteensa ja vaativat sit- keyttä niistä selviytymiseen. Ruupe koki omakohtaisesti viiden sodan vaiheet: hän oli valkoi- sen armeijan lähettinä kevään 1918 sisällissodassa, jossa oma isä oli rintaman toisella puolella punaisten joukoissa, palkkasoturina 1919 Aunuksen Karjalassa, talvisodassa 1939-40 ja jatkosodassa 1941 sekä näki vieläLapin sodan ensimmäiset tuhotKoillismaalla syksyllä 1944. Perheen äidin sairastuminen talvisodan aikana,Ruupenhaavoittu- minen jatkosodan hyökkäysvaiheessaKiestingissä sekä esikoispo- jan kohtalo olivat elämän tuskallisimpia aikoja. Mutta eäm voitti ja jatkui veteraani seesteiseen vanhuuteen, jol- loinkerrotuistavärikkäistämuisteluista tämäkirjan runkoon syntynyt. Kirjoittaja JoukoVahtola onhistorian emeritusprofesssori. ISBN 978-952-7168-50-9 KuvassaRauma-WoodLtd -yhtiön johtoKoskelassaTaivalkoskella 1923,vas.piiripäällikköKaarloAukustiVirta (”Kyllin-Ukko”) ja työnjohtajat, joista kolmantenamm.HermanniPäätalo.

JoukoVahtola MIEHEN VAELLUS HämeestäKoillismaalle

sukupolvelle. Mukana Petrin kiitossanat ”Paapan” polven uhrauksista. 160 sivua. 20 €.

Väyläkirjat

Punainen Myssy

Ahti Vielma: Muuttuvat mielen maisemat. Kittiläläissyntyisen kokeneen Jopokka-kirjailijan mietteitä maailman menon muutoksesta meillä ja muualla. 144 sivua. 20 €.

Tilaa: Tuomo Korteniemeltä p. 0400 560605 tai www.vaylakirjat.fi

Jorma Laitinen: Matkoilla kaiken aikaa. Runoilijan syvälle luotaava neljäs kokoelma. 20 €.

Kirsi-KlaudiaKangas

www.vaylakirjat.fi tai tilaukset puh. 0400 560605

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/" TITLE="Learn about FlippingBook Software">FlippingBook</A> - professional solution for displaying marketing and sales documents online