PURE LIA Jul/Aug/Sep - PL

MIT „KLASY LECZNICZEJ” Osoby interesujące się tematyką olejków eterycznych mogły zetknąć się z terminem „klasa lecznicza”, używanym jako dowód, że dany olejek cechuje się wyższą jakością. Według organizacji National Association for Holistic Aromatherapy (Krajowego Stowarzyszenia Aromaterapii Holistycznej) pojęcie „klasy leczniczej” nie istnieje. Termin ten został wymyślony przez kilka firm chcących w ten sposób zwiększyć sprzedaż swoich olejków eterycznych. Gdyby „klasa lecznicza” była faktycznym standardem branżowym dla olejków eterycznych, marka PURE ubiegałaby się o tę certyfikację, tak samo jak w przypadku innych uznanych miar czystości i jakości.

ZOBOWIĄZANIE DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA SPOŻYWANIE OLEJKÓW A OLEJKI KLASY SPOŻYWCZEJ

Bezpieczeństwo należy do podstawowych zasad Melaleuca. Dlatego — chociaż większość olejków eterycznych Melaleuca jest uznawana przez FDA za produkt spożywczy — zalecamy, aby spożycie skoncentrowanych olejków eterycznych brać pod uwagę tylko wtedy, gdy rekomenduje to wykwalifikowany pracownik służby zdrowia. Olejki eteryczne są wysoce skoncentrowane i w wielu przypadkach nawet sto razy silniejsze niż suszone zioła! Olejki eteryczne zawierają wysoko skoncentrowane, silne związki, które — gdy są stosowane w niewłaściwy sposób — mogą prowadzić do urazów ciała i długotrwałych szkodliwych skutków dla zdrowia. Dlatego stosowanie spożycia jako pomiaru jakości olejków jest nieodpowiedzialne i potencjalnie niebezpieczne. Zalecenia Melaleuca dotyczące użycia olejków są zgodne z niekwestionowanymi stwierdzeniami naukowymi — to samo dotyczy innych naszych produktów.

„Prawda jest taka, że nie ma czegoś takiego jak „klasa lecznicza” (albo klasa B, C lub D). Nie istnieje po prostu żaden system klasyfikacji olejków eterycznych. Jest to tylko i wyłącznie efekt marketingu”. — National Association for Holistic Aromatherapy

Mimo że PURE Olejki eteryczne i wiele innych to produkty w 100% naturalne, trzeba pamiętać, że ich używanie wymaga zachowania ostrożności. Wiele olejków eterycznych cechuje się tak mocnym działaniem, że nie należy ich stosować na skórę, chyba że zostały odpowiednio rozcieńczone. Ostrożność jest tym ważniejsza, gdy weźmie się pod uwagę wrażliwość tkanek wewnętrznych. To prawda, że według FDA niektóre olejki eteryczne są „ogólnie uznawane za bezpieczne” (ang. „generally recognised as safe”, GRAS), gdy stosuje się je w niewielkich ilościach

Melaleuca odradza spożywanie PURE Olejków eterycznych nie z powodu problemów z jakością — PURE spełnia lub przewyższa każdy uznany standard jakości . Przestrzegamy przed ich spożywaniem, ponieważ chcemy być firmą odpowiedzialną i rozsądną, przestrzegającą wszystkich branżowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa.

KLASA LECZNICZA KLASA B KLASA C KLASA D

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZDROWY ROZSĄDEK BEZPIECZEŃSTWO

do aromatyzowania. Organizacja Flavor and Extract Manufacturers Association (FEMA, Stowarzyszenie Producentów Aromatów i Ekstraktów) również prowadzi podobny wykaz środków aromatyzujących do żywności. W odpowiednich przypadkach większość oferowanych przez Melaleuca PURE Olejków eterycznych znajduje się na tych listach (ale istnieją także olejki nieuznawane przez żadną z tych grup za bezpieczne do spożycia nawet w bardzo małych ilościach). Melaleuca nie uważa jednak, iż oznaczenie „klasa spożywcza” (GRAS lub FEMA) jest równoważne ze stwierdzeniem, że można bezpiecznie stosować olejki eteryczne wewnętrznie do celów leczniczych. Wręcz przeciwnie, stoimy na stanowisku, że każdy, kto beztrosko zaleca spożywanie nierozcieńczonych olejków eterycznych, zachowuje się nieodpowiedzialnie.

Zobowiązanie Melaleuca dotyczące produktów PURE

Melaleuca otwiera swoje drzwi przed wszystkimi, obiecując niezwykłe produkty za zwykłe ceny. Od zawsze naszym głównym celem była poprawa samopoczucia naszych klientów oraz wspieranie ich w osiąganiu wyznaczonych sobie celów. Melaleuca oferuje absolutnie najwyższej jakości olejki eteryczne po niezwykle korzystnych cenach. Nie daj się zwieść wysokim cenom olejków eterycznych sprzedawanych przez inne firmy. Wysoka cena nie oznacza wcale wyższej jakości. Zachęcamy do poszerzania wiedzy, aby stać się inteligentnym, świadomym konsumentem. Melaleuca będzie stać po Twojej stronie, oferując najlepsze produkty z zaufanego źródła i za najkorzystniejszą cenę. Dzięki naszemu unikatowemu modelowi biznesowemu i comiesięcznym zakupom dokonywanym przez Klientów Uprzywilejowanych Melaleuca może dostarczać najwyższej jakości olejki eteryczne z całego świata znacznie taniej niż konkurencja.

„AIA nie popiera wewnętrznego stosowania terapeutycznego [...] olejków eterycznych, chyba że jest to zalecane przez pracownika służby zdrowia przeszkolonego na odpowiednim poziomie klinicznym. Odpowiedni poziom szkolenia musi obejmować chemię, anatomię, diagnostykę, fizjologię, wytyczne dotyczące formulacji i kwestie bezpieczeństwa w odniesieniu do każdego sposobu podawania drogą wewnętrzną”. — Alliance of International Aromatherapists (Międzynarodowy Związek Aromaterapeutów)

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online