Rosenkæret 11C, 1. th., 2860 Søborg

UDLEJNINGSNOTAT KONTORLEJEMÅL Yderst central placering i Gladsaxe Erhvervsby.  Gode parkeringsforhold med ladestandere.  367 m2 velindrettet kontor med mødelokale og kantine. Rosenkæret 11C, 1. th., 2860 Søborg Sagsnr. 23201077

UDLEJNINGSNOTAT KONTORLEJEMÅL

Yderst central placering i Gladsaxe Erhvervsby. Gode parkeringsforhold med ladestandere. 367 m 2 velindrettet kontor med mødelokale og kantine.

Rosenkæret 11C, 1. th., 2860 Søborg Sagsnr. 23201077

OM LEJEMÅLET Velindrettet kontorlejemål med mødelokale på 367 m 2 tilbydes i præsentabel ejendom med central placering i Gladsaxe Erhvervsby. Lejemålet er indrettet med egen indgang, separat fordelte kontorer med mulighed for alternativ indretning efter aftale. Der er adgang til lejemålet via. fællestrappe (opgang), hvor der er tillige er elevator. Der er mulighed for at leje lagerplads i ejendommens kælder mod ekstra betaling. Ejendommen, som lejemålet befinder sig i, er en god og veldrevet ejendom, der opvarmes med fjernvarme og der er indlagt fibernet i ejendommen. Der er gode parkeringsforhold med ladestandere ved ejendommen for lejere og gæster. Lejemålet er i alt 367 m 2 og den samlede årlige leje udgør kr. 335.805, svarende til kr. 915 pr. m 2 inkl. drift. Lejemålet kan overtages efter nærmere aftale.

FACILITETER INDEHOLDT I LEJEN Adgang 24/7

Fri parkering Lyse kontorer

Elektronisk adgangskontrol

Elevator

Flere mødelokaler

Indbydende indgangsparti i glas

Ladestandere

BELIGGENHED Lejemålet på Rosenkæret 11 har en central og attraktiv beliggenhed i Gladsaxe Erhvervsby, der er kendt for at være et af Danmarks ældste industrikvarterer, samtidig med at være et erhvervsområde med stor udvikling., der huser nogle af Danmarks største virksomheder. Rosenkæret er beliggende ved Ring 3 og har derved gode forbindelser til motorvejsnettet. Desuden ligger lejemålet tæt på Gladsaxe Trafikplads og flere busforbindelser, herunder 30E, 42, 300S, 165, 166 og 200S. Letbanen er planlagt til at stå færdig i 2023 og kommer med to stationer i Gladsaxe Erhvervsby til at få stop i gåafstand fra Rosenkæret 11.

2

Gladsaxe Trafikplads 900 m

Motorvej E47 2 km

Lyngby Station 4,3 km

Herlev Station 4 km

AREALER

Areal

367 m 2

Mulighed for tilkøb af lager

25-100 m 2

Lejebærende areal i alt

367 m 2

3

LEJEMÅLSOVERSIGT

Areal

Årlig leje pr. m 2 (inkl. drift)

Årlig leje (inkl. drift) 335.805 kr.

Mdr. leje (inkl. drift) 27.984 kr.

367 m 2

915 kr.

Note: Alle oplysninger ifølge ejer.

LEJEBETINGELSER

Areal

367 m 2 725 m 2 190 m 2

Leje

Driftsudgifter, ansl.

Aconto vand & energi, ansl.

130 kr./m 2 3 mdr. leje

Depositum

Betalng

Månedsvis forud hver den 1. i måneden

Lejeregulering

NPI, minimum 2% p.a.

Opsigelse

3 måneder 01.03.2023

Overtagelse

Lejen betales månedsvis forud hver den 1. i måneden. Ved kontraktens underskrift betaler lejer – kontant – et depositum svarende til 3 måneders leje inklusiv moms. Depositum forrentes ikke til fordel for lejer. Depositum reguleres således, at det til enhver tid svarer til 3 måners leje inklusiv moms. Depositum tilbagebetales, når det lejede er fraflyttet i overensstemmelse med lejekontrakten. Lejen tillægges den til enhver tid gældende moms. Lejemålet overtages som beset, det vil sige ryddet og rengjort og ikke istandsat. Al indvendig ren- og vedligeholdelse af lejemålet med tilhørende installation påhviler lejer. Polering af lejemålets vinduer ind- og udvendigt påhviler lejer. Lejer har ikke ret til at fremleje det lejede til tredjemand. Lejer har ikke afståelsesret og heller ikke genindtrædelsesret. Der tages forbehold for eventuelle prisændringer samt at lejemålet i mellem tiden kan være udlejet.

4

PLANTEGNING

5

BILLEDER

6

BESIGTIGELSE Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale om besigtigelse, bedes rettet til:

William Pepin Erhvervsmægler

M (+45) 40 62 12 01 E william@norvik.dk

Hartvig Thomas Boserup Erhvervsmægler M (+45) 29 27 60 61 E hartvig@norvik.dk

Henrik Eisenhardt Erhvervsmægler M (+45) 53 60 33 60 E henrik@norvik.dk

Kristian Ø. Geisler Partner, CEO M (+45) 60 22 76 17 E kristian@norvik.dk

Morten Tønnesen Legal M (+45) 31 32 32 25 E morten@norvik.dk

Thomas Køhl Christensen Partner, HD M (+45) 20 40 16 42 E thomas@norvik.dk

Victoria Lundsten-Wilkinson Erhvervsmægler

M (+45) 20 71 33 31 E victoria@norvik.dk

NORVIK P/S Strandvejen 102 B, 2900 Hellerup H www.norvik.dk T (+45) 7020 5444

Ansvarsfraskrivelse: Informationer i nærværende skrivelse er baseret på oplysninger modtaget fra ejeren af ejendommen. NORVIK P/S (herefter NORVIK) garanterer imidlertid ikke for rigtigheden af informationerne. Således garanterer NORVIK ikke for, at informationerne er korrekte. NORVIK udbyder alene nærværende skrivelse og materiale som en informationskilde til interesserede lejere. Skrivelsen og materialets indhold er ikke et tilbud og er ikke en opfordring til at leje eller udleje, men er alene af orienterende og vejledende karakter. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning, og NORVIK opfordrer interesserede lejere til at søge professionel rådgivning, før der træffes beslutninger eller foretages dispositioner. NORVIK frasiger sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab eller skade uanset dennes art, som kan have sin årsag i anvendelsen af information fra nærværende skrivelse.

7

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7

Made with FlippingBook Digital Publishing Software