Nykøbing F. - Instruks for husvagter og husejere 1940

4

6. Brækjern (Koben) skal være af god Kvalitet og Form, mindste Længde ca. 60 cm, mindste Tykkelse i Skaftet 2 cm. 7. F-Nøgler og andre Nøgler til Stophaner paa V and -og Gasledning samt Hoved- gasliane skal være af almindelig, tilstrækkelig stærk Kvalitet. 8. Civilgasmaske godkendt af Statens civile Luftværn. l>. Økser med Hoved af hærdet Staal paa ca. 1 kg og et Skaft paa 45 cm Længde. 10. Elektrisk Haandlygte skal være af god Kvalitet med mindst 4 Timers Brændetid. 11. Armbind skal være rødt med to smalle gule Kanter. Det foran nævnte Materiel skal, naar Luftværnstilstand erklæres, eller naar særligt Paabud derom udgives, anbringes paa et forud bestemt Sted paa Loftet i vedkommende Ejendom, saaledes at det er til Raadighed for Husvagten i paakom­ mende Tilfælde. Politimesteren i Nykøbing F., den 18. November 1939. A a g e H. Jørgensen, Luftværnschef.

CfNTf?ALTRYKKERIET-NYKØBING F

Made with FlippingBook - Online magazine maker