Skattebogen for Næstved Købstad 1929-1930

S KA T T E BOG E N

FOR

NÆSTVED KØBSTAD

1929—30

t

' \ ' 1

Aktieselskabet »Næstved Tidende«s Bogtrykkeri, Næstved.

Anmærkninger,

L igningsprocenten for Formue- og L ejlighedsskat er 9,8 og fo r M enighedsudgifter 1,2. Udfor hvert Navn i omstaaende Liste, der er a rran g e re t paa samme Maade som den officielle Skatteliste, er an fø rt det samlede Beløb, vedkommende skal svare i Formue- og Lejlighedsskat sam t bidrage til M enighedsudgifterne, idet Ørene dog ikke er m edregnet. F o r de Skatteydere, der ikke deltager i M enighedsudgifterne, v ed rø rer det an fø rte Beløb kun Formue- og Lejlighedsskat. Det bemærkes, at en Del Skatteydere i det tidligere Set. Peders Landsogn har procentvis Skattenedsæ ttelse i H. t. Indlemm elsesbetin­ gelserne. Hvor in tet Beløb er anført, skyldes det enten B o rtrejse eller Døds­ fald, eller at vedkommende af anden A a rsag er udgaaet af Ligningen. Fo rtegnelsen over Skatteyderne er ordnet gadevis i H. t. de sidst optagne M andtalslister. Kommunen er delt i By og Mark, og enkelte Gader har d erfo r m a a tte t deles. D ette vil frem gaa af den alfabetiske Gadefortegnelse som findes omstaaende. Udgiveren p aa tag er sig in te t Ansvar for eventuelle Fejl i de an ­ fø rte Beløb, Navne og Adresser.

I i

Indholdsfortegnelse,

NÆSTVED BY: Akseltorvet ................................ Amtmandsgade ........................... Amtsgaarden .............................. Bakkevej ..................................... Bredstræde .................................. Bille Bredstræde ........................ Brogade ....................................... Dehnsvej ..................................... Emilievej ..................................... Farimagsvej ................................ Farvergade .................................. Grønnegade ................................ Havnen......................................... Hjultorvet .................................... Jernbanegade .............................. Johannebjerg .............................. Kindhestegade ............................ Kirkestræde ................................ Kompagnistræde ......................... Købmagergade ............................ Marievej ...................................... Møllegade .................................... Møntergade ................................ Nygade ......................................... Ny Østergade .............................. Præstøvej .................................... Ramsherredgade ........................ Riddergade .................................. Ringstedgade ............................... Ringstedgades Forl..................... St. Mortensgade ........................ St. Peders Kirkeplads................. Skomagerrækken ........................ Slagkildevej ................................ Sortebrødregade ......................... Teatergade................................... Torvestræde ............................... Vinhusgade .................................. Østergade .................................... NÆSTVED MARK: Aagade ........................................ Adelsvej ...................................... Albanivej ..................................... Brandtsgade ............................... Bækkevej ................................... Ejlersvej ..................................... Enghavevej .................................. Enighedsvej ................................ Farimagsvej ................................ Fasanvej ..................................... Fixvej ......................................... Forsørgelsesanstalten ................. Fredensvej .................... ............. Freiasvej ..................................... Fyensvej ..................................... Friggasvej ................................... Gallemarksvej .............................

Side ......... 32

Eille Gallemarksvej ................ Godthaabsallé ........................ ......... 32 Gottliebsvej.............................. ......... 33 Gramsvej ................................. ......... 33 Grønnegaarden ....................... ......... 33 Grønvej .................................. ......... 34 Hans Hornemannsvej ............ ......... 34 Havnen ................................... ......... 34 Helgesvej ................................. ......... 34 Hermansensvej ....................... ......... 34 Houmannsvej .......................... .......... 35 Ivar Hvidtfeldtsvej ................ ......... 35 Jagtvej ..................................... ......... 35 Jyllandsvej ............................. ......... 35 Kildebakken ..................................... 36 Kildemarksvej .................................. 36 Kornbakken ........................... ......... 37 Kåhlersvej .............................. ......... 37 Eindevej .................................. ........ . 38 Niels Juelsvej .......................... ......... 38 Ndr. Farimagsvej ................... ......... 39 Ny Jernbanevej ....................... ......... 39 Nyvej ...................................... ......... 40 Oskarsvej ............................... ......... 40 Odinsvej ................................. ......... 40 Ostenfeldtsvej ........................ ......... 40 P. Bodilsvej ............................ ......... 41 P. Syvsvej .............................. ......... 41 Præstøvej ............................... ......... 41 Rejstrupsvej .*.......................... ......... 43 Roarsvej ............................................ 43 Rolighedsvej ..................................... 43 Sagasvej .................................. ......... 43 Skyttemarksvej ................................. 44 Sterkelsvej ............................. .......... 45 Tagensvej .............................. .......... 45 Thorsvej .................................. ......... 45 Vordingborgvej ................................. 45 Ydunsvej ................................. ......... 46 Aaderup: Vordingborgvej Forl................ ......v 47 Meistersvej ............................. ......... 47 Nygaardsvej ........................... ......... 47 Danasvej ................................. ......... 48 Aaderup By ............................ ......... 48 GI. Smedie ............................. ......... 49 Ved Skibsværftet ................... ......... 49 Kobberbakken ....................... ......... 49 Uglehusene ............................. ......... 49 Grims tr u p : Børnehjem .............................. ......... 49 Grimstrupvej .......................... ......... 49 Sandholmsvej .......................... ......... 50 Ryttervej ................................. ......... 50 Grimstrup Mark .................... ......... 50 Magle Mølle ............ ............. ......... 50

Side . 7 . 7 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 9 . 9 . 10 . 10 . 11 . 12 . 12 . 14 . 14 . 15 . 15 . 16 . 16 . 17 . 17 . 17 . 18 . 19 . 19 . 20 . 20 . 21 . 23 . 24 . 24 . 24 . 24 . 24 . 25 . 25 . 25 . 27 .. 27 . 27 . 27 . 28 . 28 . 28 . 29 . 29 . 29 . 29 . 31 . 31 . 31 . 31 . 31 . 32

Næstved By

Akseltorvet«

Akseltorvet.

1 K. B. SchultzersNielsen, Præmieri. 140 Svend Sevaldsen, Telegrafmester 484 Jørgen ScheeLBech, Købmand 3526 Gerda ScheeLBech, Sygeplejerske 16 Valborg H. Nielsen, Husassistent Ingeborg S. Andersen, Husass. Theodor Andersen, Kommis 225 2 Alma Bolm, Restauratrice 308 Gudrun Hansen, Husassistent Edvard J. Bjørn, Cigarhandler 68 Niels J. F. Nielsen, Mælkehdl. Chr. A. Nielsen, Mekaniker Sophus A. Nielsen, Staldforpgt. 159 Akseltorvet 4 og Torvestræde 2. Christian Jessien, Købmand 242 Marie Hansen, Rentrice 38 Karen K. E. Hansen, Husassist. Lars Nicolajsen, Skotøjshandler 225 Emmy R. Johansen, Dameskræd. 33 Julius Nandrup, Købmand 4281 4 Bodil Nandrup, Frk. 11 Marie H. Nielsen, Husassistent 27 77 11 5

9 Ellen Gørtz, Husassistent Agda F. Jensen, Elev Astrid M. Justesen, Elev Agnes A. Jensen, Husassistent Alma Mortensen, Husassistent John Andersen, Musiker Johanne M. Jensen, Husassistent 22 N. Petersen, Smørrebrødsjomfru 13 10 Georg Christensen, Boghandler 1259 Ingeborg Jensen, Husassistent 11 5 18 18 13 60 Sigrid J. Hansen, Husassistent Aage Madsen, Handelselev Carl Jensen, Snedker 12 Carl Christens, Apotheker Marie Jensen, Husassistent Karen M. Hansen, Husassistent 60 Anna I. Petersen, Husassistent 11 J. M. Jørgensen, Tjenestekarl 55 M. K. Jørgensen, Modehandl.inde 8 2 4019 49 533 13

Niels K. Hansen, Papirarbejder 55 11 J. Chr. Springer, Købmand

^

a

Amtmandsgade. Martha M. Jensen, Husassistent 11 2 Johs. Westphal, Skattesekretær 363 Kaj O. M. Jørgensen, Kørekarl 49 Laura Christiansen, Husassistent 16 5a Jens C. Nielsen, Tøffelmager 44 Chr. L. Christensen, Købmand 1045 Louise Ihlemann, Detailhandlsk. 5 A. E. Olin Hansen, Købmand . 950 5b Niels Pedersen, Købmand 346 Ester E. Skjelmose, Bestyrerinde 60 Svend Pedersen, Boghandler 101 Ejner Vettendorf, Togbetjent 79 L. P. Jensen, Købmand 379 Carl Dinesen Hansen, Kommis 33 G. S. B. Jensen, Ekspedient 11 Axel P. V. Poulsen, Kommis 115 N. E. Møller, Ekviperingshandl. 5 Frits Iburg, Handelsmedhjælper 187 K. W. Thureholm, Redaktør 159 Regner Sørensen, Bagerforbundt. Metha M. Nielsen, Husassistent Karen K. V. Sørensen, Husb. 13 7 C. A. Satterup, Husejerske 258 Magda Sørensen, Sygeplejerske 27 Ko H. Østergaard, Konstruktør Willy Sørensen, Handelsgartner 66 G. G. Hagen, pens. Politibetjent 27 Gustav Sørensen, Assistent 11 Henriette P. Hagen, Broderihdlsk. 198 L. Ovesen, Ekspeditrice 5 Dagmar E. Hagen, Broderihdlsk. 198 3 Hansine C. Hansen, Rullerske 8 Andrea P. Rasmussen, Husmoder 5 Oline Olesen, Maskinstrikkerske Marie Hansen, Enke 2 Anna Jensen, Husbestyrerinde 8 Poula E. M. Hansen, Linnedsysk. 5 4 Anna Høyer, Pensionatsværtinde 242 Viggo K. Andersen, Repræsent. 5 Henry Høyer, Handelselev Chr. V. Jensen, Repræsentant 84 Gudrun Rasmussen, Hushold.elev 16 Vilhelm P. Larsen, Arbmd. 13 Max Clausen, Boghandlermedhj. 5 9 Aage Emil Larsen, Direktør 566 Helge Hovland, Boghandlermhj. 225 LehmannJensen, Musiker 198 Henriette Hansen, Syerske 5 Ulla Johanne Jensen, Husass. 5 Karl Mikkelsen, Chauffør 6 Rosa Petersen, Husassistent 22 Karl Nielsen, Chauffør 38 Laura A. Petersen, Kogejomfru Hansine Larsen, Vestesyerske 5 7

Amtmandsgade.

Brogade.

5 Dorthea Andersen, Enke 5 Rasmus H. Hansen, Handelsmd. 73 Dora Marie Olsen, Husmoder 5 6 Hans Mikkelsen, Repræsentant 1177 Mette M. Hansen, Aldersrtnyder 2 Karen M. D. Jensen, Papirarbdsk. 33 Andrea Markersen, Ekspeditrice 115 Anna Andreasen, Husassistent Georg V. Jørgensen, Handlende 176 7 Lars Christensen. Murermester 330 C. S. Christensen, Murermester 99 Robert M. Linde, Sadelmager 79 Hans Jensen, fhv. Husejer 2 8 Axel Laursen, Motorfører 71 H. Christiane Hansen, Enke Karen Hansen, Husassistent 22 Henriette C. Hansen, Bestyrerind. 187 9 Christian Pedersen, Skomager 42 Ruth E. S. Pedersen, Husasistent 5 Vera Pedersen, Strikkerske 13 Christen Pedersen, Arbmd. 24 P. Chr, Jensen, Arbmd. 55 L. Caroline Petersen, Arbejderske 5 Maren K. Jensen, Arbejderske 5 Carl Chr. Petersen, Arbmd. 2 Amtsgaarden. Gustav Toft, Amtmand 1765 Ellen J. Rasmussen, Husassistent 33 Eva I. M. Rasmussen, Husassistent* 22 Bakkevej. 1 Valdemar Frandsen, Faktor 346 Herluf Frandsen, Typograf 5 Fr. Ove Steffensen, Journalist 225 Bredstræde. 1 Ingvard Larsen, Arbmd. 5 Jens Chr. Dahl, Arbmd. 4 4 Hans R. Hansen, Papirarbejder 38 Karen Hansen, Papirarbejderske 71 5 Bertha Marie Olsen, Medhjælper 5 7 Helge A, B. Hansen, Papirarb. 18 JohanneS. Jensen, Aldersrenten. 2 H. P. Abrahamsen, Papirarb. 84 Hansigne Abrahamsen, Husass. 8 Emilius Carlsen, Papirarbejder 22 9 Maren K. Jørgensen, Aldersrnten. 2 Daniel Jensen, Baadfører 55 Jens P. Nøhr, Malersvend 35 Hans E. Hansen, Papirarbejder 192 5*7 H. Jørgensen, Aldersrentenyder 2 J. Jacobsen, Murerarbmd. 99 9 Niels Oluf Nielsen, Fabrikarb. 99 Erna Elise Nielsen, Husassistent 5 11 Ingeborg Wollander, Invalidertn. 5 Frederik Wollander, Typograf 5 13 Kr. Emil Hansen, Havnearbejder 51 Brogede. 1 Niels Chr. Jørgensen, Tømrer 258 Frederik Jensen, Arbejder 5

1 Valdemar E. Hansen, Barber Stine Larsen, Arbejderske Fredeiik Sørensen, Repræsentant 5 Christian Petersen, Papirarbejder 99 Oluf V. Petersen, Urmager 22 Hans Therkelsen, Kommis 121 Leopold Thomsen, Sadelmager 110 Anna Sofie Hansen, Husmoder 5 Ludvig H, Hansen, Tøffelmager 18 Thorv. M. Christensen, Bødker 258 Karl K. J. Jørgensen, fhv. Maler 11 2 Peter M. Jensen, Repræsentant 82 Elna Nielsen, Husassistent Hans J. Andersen, Vognmand 18 A. Viktor Madsen, Købmand 632 H. P. M. Nielsen, Gaardskarl 16 Jens Harald Nielsen, Kørekarl 22 Hans A. Birksted, Sagfører 3018 Marie K. Andersen, Husassistent 84 3?5Johs. Rasmussen, Frugthandler 533 Mary Mortensen, Husassistent 11 Johs. Moltzen, Viktualiehandler 275 Emil Maarth, Repræsentant 143 Margr. H. C. Hansen, Ekspeditr. 44 Gudrun Nielsen, Husassistent 11 Arthur Cortz, Bagermester 143 Peter Petersen, Gæstgiver 121 Helge Jensen, Kunstmaler 176 4 Hans Peter Christensen, Købmd. 82 Povl Vern. Christensen, Kommis Thorvald Nicolajsen, Gaardskarl 71 Peter Kr. Madsen, Trikotagehdl. 82 7 Chr. F. Lorenzen, Købmand 951 Anna Hansen, Husasistent 13 Astrid Larsen, Damefrisørinde 8 6 ? 8?10 N. Sørensen Teilmann, Skræd. 88 Axel Mørkeberg, Bagermester 143 Agnes Nørrefelt, Husassistent Valdemar Nielsen, Chauffør 55 Jensine Jørgensen, Husassistent 5 Sofus C. Christiansen, Kleinsm. 880 Harry C. Christiansen, Kommis 176 Dagny Hansen, Husassistent 9 Aksel Jensen, Blikkenslager 99 Kr. Elias Jørgensen, Købmand 192 Anna Hansen, Husassistent 11 Hans Aage Frederiksen, Chauffør 156 Axel S. Larsen, Købmand 3449 Dehnsvej. 3 Karen M. Jacobsen, Aldersrenten. 2 Karen Marie Petersen, Enke 5 4 Christian Nielsen, Lærer 363 Frode Nielsen, Seminarist 5 Chr. B. C. Nielsen, Boghdmdhj. 5 5 Carl Jensen, Arbmd. 49 Carl Nielsen, Chauffør 68 H. V. C. Petersen, Maskinarb. 115 Iver Martin Hansen, Cigarmager 2 Esther Hansen, Ekspeditrice 18 Svend Aage Hansen, Kontorist 101 Richard Petersen, Malermester 176 Fr. Barteis, Forretningsbestyrer 38 7 Nikolaj Hansen, Arbejdsmand 29 5 5

8

L

Farimagsvej. 10 Ejner Løvstrand, Maskinlærling Elisabeth A. Giersing, Husass. 11 Hakon Jensen, Mejerist Chr. Madsen, Kommis Anna Christensen, Enkefru 5 Gertrud K. Kristensen, Telefonist. 101 Paul Christensen, Maskinarbejd. 5 Rasmus Rasmussen, Slagter 187 Richard Petersen, Fiskehandler 12 Hans Chr. Hansen, Telegraffmd. 159 13 Georg V. Madsen, Ølhandler 1259 Niels Jensen, Kørekarl 71 Poul Ludvig Madsen, Elektriker 126 Alma C. Larsen, Husassistent 18 Jens Henrik Busch, Løjtnant 242 Robert Meyer, Maskinsætter 291 Karen B. H. Kann, Detailhandl. 5 Anna V. Kann, pens. Assistent 55 13bH. P. Olsen, Redaktør 1782 Asger Olsen, cand. jur. 0 Inga Olsen, Frk. 14 Hans P. Chr. Jensen, Vognmand 18 20 Chr. Righolt, Forvalter 1006 Margot Nielsen, Husassistent 11 Thorv. L. Larsen, Vognmand 192 J. Ottbo, Arkitekt 192 22 Bianco*Boeck, Amtsforvalter 1160 Karen M. Bianco^Boeck, Sylærer 5 24 Albina F. Waaben, Enkefrue 73 Christiane Hentze, Enkefrue 5 Emma Valentin Jacobsen, Frk. 18 Margrethe Evers, Frk. 27 Anna Redsted, Enkefrue 27 Hertha Jensen » 38 Peter M. Henriksen, Portner 18 Martha R. Henriksen, Kassererske 5 Georg Busch, Bankassistent 231 26 L. A. H. Riisberg, Sygehusforv. 308 28 H. A. Rasch, Sagfører 363 Ellen Rasch, Frk. 0 C. Kathrine Olsen, Enkefrue 583 Agnes Nielsen, Husassistent 11 30 Chr. Vald. Madsen, Fabrikarb. 143 32 Frede H. Lund, Ejendomshandler 990 Dagmar Olsen, Husassistent Gerda Olsen, Husassistent 18 Ane M. Olsen, Sygeplejerske 110 Lars H. Petersen, Rentier Kirsten Møller, Aldersrentenyder 2 Maren Johansen, do. 2 Bodil S. Nielsen, do. 2 Jensine S. Alfast, do. 2 Ane Marie Petersen, do. 2 Juliane Petersen, do. 2 Hans Madsen, do. 2 Niels Jensen, do. 2 Ole Hansen, do. 2 Ane M. Rasmussen, do. 2 Lars Thomsen, do. 2 Hans Chr. Larsen, do. 2 Kristine Nielsen, do. 2 Johanne S. Jensen, do. 2 Hansine K. Andersen, do. 2 9 5 5 192 »Alderdomshjemmet«

D e h n s v e j. 7 Kai Jørgen Nielsen, Mekaniker 60 Peter Frederik Hansen, Arbmd. 104 Søren Hansen, Aldersrentenyder 2 Ellen Petersen, Aldersrentenyder 2 Peter Hermansen, Fabrikarbejder 51 Tens Chr. Hansen, Bundskærer 38 8 H. P. Christophersen, Maskinf. 104 Rigmor Christophersen, Ekspd. 8 Anna M. E. Jensen, Kontorass. 187 Peder Johannes Pedersen, Portør 77 Emilievej. 1 Lars Mathias Hansen, Gaardskarl 79 Ejner A. Hansen, Maskinarb. 115 Emmy E. Hansen, Ekspeditrice 115 Louise F. Kristensen, Enke 60 Dorthea Kristensen, Medhjælper 11 Astrid Christensen, Ugift 5 | ulius Larsen, Chauffør 101 2 Sofus Hansen, Papirarbejder 55 Anders Petersen, Handelsmand 16 Harry Vagn Petersen, Kommis 5 P. Fredlev Madsen, Ostehandler 0 4 Hans F. Larsen, Maskinhandler 16 Karoline M. Larsen, Frk. 5 Farimagsvej. 1 Wilh. Smith, Kbmd., Konsul 13938 Rigmor K. Hansen, Stuepige 22 Ulla Schouboe, Stuepige 8 Anna Rasmussen, Husjomfru 18 3 August Hansen, Arbmd. 209 Peter Hansen, Kommis 101 Carl Børge Hansen, Kontorist 18 5 Lars P. Nielsen, Maskinfabrikant 209 7 Hans Chr. Aaris, Tømrermester 1276 Anna A. S. Larsen, Husbest. 38 Sofus Larsen, Tømrermester 385 Oluf V. Larsen, Tømrermester 429 Stella Larsen, Bankassistent 258 Johannes E. Larsen, Glarmester 181 Helga A. F. Larsen, Husassistent 22 »Kvægtorvet.« 8 Kristen Bakman, Konsulent 412 Jens E. Nielsen, fhv. Forpagter 22 Carl Madsen, Landbrugskandidat 170 Kristen J. Kristensen, Konsulent 534 Ellen M. Kristensen, Husassistent 5 R. Fr. Jensen, Restauratør 1595 Helga Jakobsen, Husassistent 13 Eva Danielsen, Husassistent 16 Julius Jensen, Arbmd. 165 Ejnar Vølxen, Inspektør 363 9 Poul Wilh. Wieder, Elektriker 286 Carla Wieder, Syerske 5 Karen Kristine Wieder, Enke 82 Hans E. H. Andersen, Chauffør 44 Karl Johannes Hansen, Chauffør Valdemar Klausen, Chauffør 29 Dines Poulsen, Vognmand 726 Aage Nielsen, Vognmand 451 10 J. P. J. Løvstrand, Amtsvejinsp. 1193

Farimagsvej« 72 Chr. Hansen, Sømand 71 Kristen Hansen, Garderobeforv. 99 74 Johannes V. Nielsen, Forvalter 247 J. J. Emmeltorp, fh. Politiass. 99 Farvergade« 1 Anna Nicolajsen, Syerske 5 Peter E. Nicolajsen, Mekaniker 198 3 Hans H. Kaalund, Vaskeriejer 566 Magnus Henriksen, Kommis 55 5 Marie S. Bendtsen, Rullerske 5 Lars P. Nielsen, Papirarbejder 286 Hans C. Larsen, Papirarbejder 5 Olaf Nielsen, Skomager 71 Chr. V. Christensen, Murersvend 126 Mette K.Jensen, Aldersrentenyder 2 AneM. Hansen, Aldersrentenyder 2 Valdemar Pedersen, Lagerarb. 51 Kathrine Sørensen, Syerske 5 Niels Wimmer, Ringer 60 Henry G. Wimmer, Tømrer 101 P. Chr. Schultz, Gasværksarb. 176 7 Pouline Jensen, Vaskerkone 5 H. Thorv. Abrahamsen, Papirarb. 159 Abelone Christensen, Fotograf 13 Carl Chr. Nielsen, Fotograf 225 7a Aage Ravnt Tømmerhandler 990 Fr. Høyrup, Amtsfuldmægtig 488 Niels Chr. Larsen, Grosserer 82 Knud Rasmussen, Chauffør 5 9 Jørgen Kristensen, Agent 126 K. Alice Hansen, Husassistent 8 Poul Hansen, Handelselev Grønnegade. 1 C. C. Christoffersen, Gæstgiver 275 Jørgen Hjorth, Slagter 33 Anna Albrechtsen, Husassistent 8 Karen K. Sørensen, Arbejderske 5 Johanne R. Hansen, Aldersrntn. 2 Jens Karl Hansen, Billedskærer 60 Anna M. Hansen, Billedskærer 5 2 Otto K. Verup, Papirarbejder 51 Sven Hugo Verup, Typograf 55 Chr. Dyndgaard, Forretningfører 291 3 Agnes M. Jacobsen, Husejer 132 Hans Petersen, Aldersrentenyder Johanne M. Petersen, Husbest. 5 Hans P. Andersen, Papirarbejder 38 J. P. Jensen, Aldersrentenyder 2 4 N. Chr. Larsen, Distriktmontør 159 5 Karen Hansen, Møbelhandler 126 Agnes Larsen, Husassistent A. Christensen Toft, Portør 93 Kurt Sørensen, Smedesvend Otto Andersen, Kommis Fr. Andreasen, Fotograf Anna Christensen, Strygerske Poul Worm, Kommis 60 Henry Jensen Lykke, Kommis 121 Svend R. C. Hansen, Medhjælp. 33 Svend Olsen, Skibsbygger 5 11 16

Farimagsvej.

»Alderdomshjemmet« Johannes Nielsen, Kristine Ditlevsen, Ane K. Houg,

do. do.

2 2 2 2 2 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

do. H. Mary Jacobsen, do. Niels J. Christensen, do. Flora J. Jensen, do. Maren K. Larsen, do. Albrecht J. Prætorius, do. Karoline A. D. Dohse, do. Anne M. Petersen, do. Ane E. Hansen, do. Ane N. Petersen, do. Anne M. Larsen, do. Chr. Jensen, do. Charlotte Lindahl, do. Ane M. Johansen, do. Heinrick K. Linning, do. Anna C. M. Jensen, do. Rasmus Petersen, do. Søren Madsen, do. Jens Frederiksen, do. Anna Sørensen, do. Marie Christensen, do. Marie Olsen, do. Arnold V. Hansen, do. Maren K. Nielsen, do. Karen Jensen, do.

2 2 2 2 2 2 2 2

DagmarV. Jensen, Sygeplejerske Frederikke Jensen, Husassistent Elly M. Hansen, do. Anna M. Hansen, do. Elna Olsen, do. Karen K. J. Poulsen do. Mary Andersen, do. Ane M. Hansen, Bestyrerinde Ane Jensen, Stuepige 56 Hans Jensen, fhv. Papirarbejder Mette S. Christiansen, Husbest. Fr. August Johansen, Arbmd. Maren S. Christiansen, Aldersrntn. 58 Jens Thirslund, Keramiker. Lydia Nielsen, Husassistent 60 Carl Nikolaj Madsen, Arbmd. Rasmus Frederiksen, Arbmd. Anders Petersen, Uldhandler 62 Jens Peter Trap, Trafikkontrolør Hans H. Thomsen, Gaardskarl 64 Ernst L, G. Pedersen, Politibetj. Ejnar M. Iversen, Disponent 66 Hans P. Aagaard, Murermester J. P. Larsen, Lokomotivfører Holger Gunnar Larsen, Lærling 68 Herman Kahler, Direktør H. Jørgen Kahler, Pottemager Niels J. Kahler, Pottemager Knud Kahler, Matros Grete Kahler, Pottemager Ella Jensen, Husassistent 70 Niels Jensen Hjortsø, Portør Oluf M. Hansen, Trafikassistent A. J. N. Larsen, Læsseformand Jørgen Larsen, Handelselev 72 Anders Sørensen, Portør

53 16 22 18 18 18 18 192 11 5 5 5 2 533 13 5 11 55 467 115 242 451 704 242 5 748 231 225

5

11 88

225 242 5 110

10

Grønnegade.

Grønnegade.

6 Carl Thorv. Hansen, Drejerm. Evald H. L. Hansen, Kommis 5 7 Hans J. Hansen, Vognmandskusk 73 Edith Hansen, Husassistent Henrik C. A. Lorentzen, Murersv. 5 Hans Hermansen, Arbmd. 22 8 Trine Henriksen, Syerske 5 Kaj Otto Henriksen, Chauffør 55 Julius Carstensen, Blikkenslager S. V. Henriksen, Cigarhandler 319 Carl J. Petersen, Chauffør. 5 H. J. Chr. Riis, Gartnermedhj Rudolf Madsen, Landarbejder Vilhelm Andreasen, Smed 9 K. Methea Nielsen, Husejerske Karl Henriksen, Uldhandler Holger Christensen, Slagtersven Joh. Hans Grandahl, Maler Kirsten Olsen, Aldersrentenyde Niels Chr. Jensen, Arbmd. Henr. Ejnar Jacobsen, Arbmd. Marie Nielsen, Aldersrentenydc Peter lensen, Arbmd. Emil Th. Jensen, Arbmd. Viggo Fr. Serritslev, Evangelist Inger Ekberg, Ekspeditrice Statskasernen. 5 5 33 l 66 110 : 2 5 : 2 5 5 11 . 5 5 Hans M. Fog, Ritmester Margrethe Madsen, Husassistent Hans Hansen, Stabsofficiant Andreas Ejlkjær, Officiant A. Møller Jørgensen, Officiani Niels Holdt, Officiant Sofus Johannesen, Officiant Oluf Sørensen. Officiant Louis Hansen, Sergent 11 Lars P. Jacobsen, Restauratør Esben Jacobsen, Kommis Jenny Andersen, Husassistent Ejner Christensen, Smed Chr. Hansen Fejerskov, Handr P. Chr. E. Johansen, Arbmd. 12 Maren Petersen, Enke Hilleborg Hesse, fhv. Lærerin Jacob Petersen, Cigarhandler 1136 33 222 514

16 S. Marie Petersen, Husassistent Carl Petersen, Kommis 17 Jens Petersen, Smedemester Anna Christensen, Enkefrue Kathrine Christiansen, Syerske 5 Joseph Hinchli, fhv. Vognmand 44 William Pedersen, Slagter 566 Karen Sofie Hansen, Syerske 18 Maren S. Pedersen, Sygeplejerske 5 Ellen Sofie Jensen, Enkefrue 29 Hanne S. Nielsen, Aldersrenten. 2 Hans Chr. Larsen, Købmand 29 Lars Johansen, Ejendomsmægler 6 22 60 88 55

5 18 Hans Chr. Hansen, Skomager 5 Hans F. V. Hansen, Bud Karl Hansen, Arbejder Astrid Hansen, Husassistent 5 20?22M. Fr. Demant, Pakhusfmd. Harald Demant, Handelselev Martha A. Demant, Husassistent

22

8 0

J. E, Pedersen, Telegrafhaandv. 73 Kirsten Hansen, Kogekone 13

242

5 5 5

Alfred Johansen, Blikkenslager 99 Ove Johansen, Blikkenslager Peter Christoffersen, Snedkerm. 71 Anna C. Christoffersen, Aldersrtn. 2 C. Chr. Christoffersen, Malerm. 203 Marie Hyveled, Husassistent Christen Jacobsen, Cyklehandl. ]1259 N. P. Olsen, Elektriker 176

: 16 21 Chr. Petersen, Bagermester Laura Olsen, Husassistent Axel Hansen, Papirarbejder 82 239 23 Carl Poul Voltzmann, Kusk 104 5 Gerda Voltzmann, Husassistent 8 98 Anna M. Petersen, Husbestyrerin. 5 U9 Hans C. Christensen, Murer 27 49 Karen S. Hansen, Aldersrenten. 2 24 Maren L. C. Jensen, Husejerske 5 65 25 Hans Peter Petersen, Arbmd. 5 n Johanne Petersen, Bogholderske 66 73 27 jens Jørgensen, Købmand 451 110 Anna E. M. Jørgensen, Pianistin. 44 Erna J, P. Knudsen, Husassist. 8 16 Sophus Olsen, Arbmd. 5 11 Tage Jensen, Maskinarbejder 55 29 Anders Bjørntoft, Detailhandler 5 5 Edith A. Bjørntoft, Husassistent 11 Theodor Lang, Urmager 27 22 31 Anna Løve, Husmoder 5 2 Niels Cosmus Sørensen, Arbmd. 5 5 Karen M. J. Jensen, Arbejderske 5 8 Niels P. Andersen, Arbmd. 2 44 Ella M. Andersen, Ekspeditrice 49 71 Kristian Larsen, Tøjrenser 5 126 33 Karen Andersen, Aldersrenten. 22 Karen M. Andersen, Husassist. 8 101 Niels Christian Larsen, Arbmd. 16 319 77 140 Havnen. 11 1 Peter Nielsen, Havneformand 258 104 Karen B. Nielsen, Kontorassist. 71 396 Knud Erik B. Nielsen, Maler 8 11

5

13 Jørgen Jørgensen, Vært

16 Olga M. Hermansen, Ugift Martha Madsen, Husassistent Jens Chr. Jensen, Formand Jens Søgaard, Forvalter

11

Jernbanegade.

Havnen.

2 Olga Lasson, Massøse Valdemar Bruun, Købmand 1732 3 R. Grønholt, Direktør, Konsul 896 Ernst Iversen, Cigarhandler 5 Rasmus Nielsen, Købmand 566 Dagny Rasmussen, Husassistent 5 Carl Wang, Bogbinder 517 Hans Chr. Gørgens, Mægler 814 Ellen Gørgens, Frk. 11 Vald. Steiner, Stadsdyrlæge 1903 Niels Peter Jensen, Skomager 5 Hansine Rasmussen, Husass. 5 AxelM.Michaelsen, fhv. Papirarb. 220 Hans Peter Jacobsen, Arbmd. 7 And. Jacobsen, Maskinarbejder 77 K. Edith Jacobsen. Husassistent 5 Svend Aage Jacobsen, Maskinarb. 5 4 Kaj Aage Braae, Læge 1969 Erna Rasmussen, Husassistent H. Jensen, Herreekviperingshdh 101 Th H. Gøtze, Repræsentant 880 Sophie Jensen, Husejerske 748 -Agnes Willumsen, Konditor 99 Jens Willumsen, Elektriker 0 Tony Flade, Konditor 33 Dagny H. Hansen, Elev 5 5 Louis Hansen, Værkfører 517 Ellen Sommer, Husassistent Alfred Hansen, Købmand 73 Gunnar Hansen, Kommis 121 Wilh. Ludvig Dåne, Glarmester 159 Olaf Nielsen, Tandlæge 1298 Margrethe Nielsen, Tandtekniker 11 August S. Larsen, Mekaniker 110 Oluf Gunner Jensen, Tjener 220 Sture Christiansen, Overtjener 159 C. Petersen Dybdahl, Bilhandler 3110 Tage Mowitz, Kommis 77 Peter J. P. Porse, Malermester 55 V. Juul Andersen, Repræsentant 269 6 Rasmus Laursen, Husejer 225 Orla Laursen, Mekaniker 8 Tove Laursen, Husassistent 8 Greger Larsen, Snedker 11 Hansine Nielsen, Aldersrenten. 2 Ahlmann Stuhr, Restauratør 99 Alice Stuhr, Husassistent 8 Else Gudrun Stuhr, Husassistent 18 Helga Simonsen, Husassistent 16 Lars Peter Nielsen, Chauffør 165 J. P. Hansen, Elektriker 187 Jacob Jacobsen, Entreprenør 451 J. Chr. Jensen, Overretssagfører 2248 Jens R. Jensen, Boghandlermdhj. 5 Chr. Valdemar Kruse, Pianist Alfred Hanning, Kommis 49 7 P. Sommer Petersen, Overinsp. 1320 Karen Elisabeth Hansen, Frue 49 Elisabeth Jensen, Husassistent 5 Niels Th. Andersen, Fabrikant 599 Asger Elmquist, Dyrlæge 566 Agnes Simonsen, Husassistent 5 Julie Jørgensen, Papirhandler 11 Bernhard Hyldgaard, Ekspedient 286 165

Poul Baltzer Nielsen, Elektriker Olaf Th. Bergqvist, Maskinmester 379 Sofus Jensen, Arbmd. 5 Karen M. Larsen, fhv. Syjomfru 2 Hjultorvet* Otto Nøglebæk, Købmand 5297 Anna Folkersen. Husassistent 22 Ebba Madsen, Kontorassistent 33 Herman Kauth, Papirhandler 209 Th. M. Søeborg, Konditor 192 Else Marie Laursen, Husassistent :> Vera Larsen, Husassistent 8 Ebba C. Nielson, Husassistent 8 Holger Lindberg, Konditor 11 Viggo Olsen, fhv. Bagermester 60 Hilda Ellemann, Husbestyrerinde 13 Anna Kalum, Bestyrerinde 142 Robert Nordlund, Købmand 5 Esther Nordlund, Modistelev 5 Ruth Rosa Nordlund. Elev 5 E. P Olsen, Bager 11 Karlo Fr. Pind, stud. pharm. 8 Svend Holst, Direktør 792 Anna Petersen, Husassistent 16 Preben Pedersen, Maler Anna Jensen, Damefrisørinde 126 Henny Jensen, Damefrisørelev 8 Helga S. Hansen, Damefrisørinde Evald Rasmussen, Kommis 110 Aage Hansen, Blomsterhandler 363 V. M. Bavnholt, Skotøjshdl. 379 Carla Marie Bavnholt, Ekspd. 5 Laura Petersen, Kom.lærerinde 495 D. Toft Andersen, Kom.lærerinde 495 H. F. S. Neerup, cand. pharm. 308 Dorthea Nielsen, Aldersrenten. 2 Anna Hansen, Husassistent 18 Karen H. K. Nielsen, Syerske 5 Emil Ove H. Larsen, Incassator 44 Ove M. Jensen, Skomager 18 Jens Fr. Schade, Bankdirektør 1342 Elisabeth D. Schade, Frk Jens Andersen, Købmand 1127 Hansigne Friis, Enkefrue 429 Ernst Friis, Boghandler 462 Poul Friis, Købmand 462 AnnaF. Christiansen, Kogejomfru 5 R. J. Uhrenfeldt, Købmand 99 Jernbanegade. Andreas Reiff, Cigarhandler 159 Agnete Hartig, Damefrisørinde 44 Kristine M. Thomsen, Trikotghdl. 88 M. Chr. Christensen, Overdyrl. 1537 Julie K. B. H. Sommer, Husass. 22 Anna A. V. Kruse, Enkefrue 346 Chr. L. Christiansen, Barberm. 275 Inge Christiansen, Husassistent 11 Hans Arndt Nielsen, Urmager 858 Eli Norby Nielsen Frk. 22 DagmarJensen, Enke 99

1

5

1

3 4

5

6

7

8

9 10

12

1

2

12

Jernbanegade.

Jernbanegade.

7 Karen Pedersen, Husassistent 13 8 Carl Th. Christiansen, Restauratør 770 Helene E. Petersen, Husassistent 22 Amalie Hansen, Kogejomfru 77 Helga Andersen, do. 22 Anna Nielsen, Elev 5 Henny C. Christensen, Husass. 16 Elna Jensen, Husassistent 16 Marie Petersen do. 13 S Frede Edv. Nielsen, Kørekarl 33 9 Anders P. Andersen, Amtsfuldm. 1408 Nicolaj P. Bendixen, Bankdirektør 748 Jul. Bahnsen, Købmand 0 10 Hans Hansen, Skolebetjent 126 Harriet Hansen, Boghandlermhj. 110 Tage N. Hansen, Boghandlmhj. 27 11 R. Peter Frandsen, Stadsingeniør 836 Carl H. Christensen, Bankdirekt. 1523 Jenny Andersen, Husassistent 18 12 Johannes Søegaard, Overlærer 792 Axel Søegaard, Elektromekaniker 5 Gerda Petersen, Husassistent 2 A. Christensen, Skolebetjent 192 Asta Christensen, Telefonistinde 71 13 Peter Mauritzen, Tandtekniker 429 Herbert Puppe, Violinist 55 Kristine Bang, Musiklærerinde 18 J. C. Hylander, Redaktionssekrt, 412 Alma Mikkelsen, Enkefrue 60 Ella Mikkelsen, Telegrafassistent 214 Erik Mikkelsen, cand theol. 5 Stine Nielsen, Aldersrentenyder 2 14 Christian Carlsen, Skomager 5 Heinrich Lunau, Vaskeriejer 38 H. Lunau, Barbermester 55 Bertha Amanda Olsen, Arbejder 5 Marie Hansen, Aldersrentenyder 2 Hansine Petersen, Aldersrenten. 2 Anna Hansen, Aldersrentenyder 2 Frederik Jensen, Arbmd. 5 Christiane S. Hansen, Kogerske 18 Dorothea Andersen, Invalidrntn 5 Anders Andersen, Slagter I 59 Valborg Andei sen, Lærerinde 5 H. Hemmingsen, Restaurationsb. 71 Marie Christensen, Papirarb.ske 5 Mary Lang, Husassistent 5 Marie Cecilie Madsen, Syerske 5 Clara I. Christensen, Arbejderske 5 H. P. Andersen, Typograf 302 Kirstine Emilie Davidsen, Frk. 55 Emilie Jensen, Husmoder 24 15 Sivert Jensen, Barbermester 93 Laur. Larsen, Redaktør 451 Niels Jensen, Restauratør 429 Hans Hansen, Chauffør Karl R. L. Christensen, Hotelkarl 22

16 Cecilie Søllegaard, Frk. Anna Søllegaard, Frk.

66 66 110

Carl Søllegaard, Købmand Andrea M. Ange, Enkefru Inger M. Ange, Frk. Annie Jensen, Enke 17 Jens Philip Hage, Overlæge Ellen Jensen, Husassistent K. F. U. M. 19 Carl Ingvorsen, Cigarhandler Svend Bjørn, Maskinist Juliane M. Striiwing, Enke Anna Striiwing, Papirhandler Jens Pedersen, Exam. pharm. 71 Søren Johan Sparle, Ingeniør 1144 Peter Th. Madsen, Mekaniker 5 Oluf Petersen, Landbrugskand. J. Chr. Jensen, Kontorist 5 Viggo Thagesen, Mekaniker 198 Johannes A. Larsen, Skomager 11 Jens Verner Jensen, Smed 60 Carl Hansen, Handelslærling Alfred Christensen, Barbersvend 16 Aage [ensen, Isenkræmmer 247 Alfred Nielsen, Forretningsbest. 302 Ove Stampe, Kommis 121 Mariane Thomsen, Husassistent 18 Th. Chr. Nielsen, Elektriker 93 25 Carl Anders Hansen, Maskinmst. 187 Sine H. Thaarup, Husassistent 18 Grethe Karlshøj, Husassistent 11 Henry Nielsen, Kommis Magda Christensen, Sygepl.elev 16 Marie H. Thaarup, Husmoder 132 Arthur Nielsen, Organist 22 Rudolph Jensen, Modelsnedker 21 Peter Sofus Bundsen, Konditor 346 Edith Johansen, Husassistent 11 Poul Christensen, Bud 5 Vilh. Reckendorff, Direktør 990 Vilhelm Frandsen, Kriminalbetj. 176 Hans K. M. Hardager, Tandlæge 2448 Ellen Hardager, Frk. Vidorph Jensen, Mekaniker 8 Agnes Nielsen, Husassistent J. Chr. P. Madsen, Lokomotivf. 308 Else H. Madsen, Ekspeditrice 8 Hans Nielsen, Læge 4065 Emma Holm, Husbestyrerinde 193 Helga Nielsen, Husassistent 22 Ejnar Øllgaard, Læge 25 Anna Svendsen, Børnehavel. 445 Poul Buhi, Boghandlermedhj. 22 Ida C. Buhi, Musiklærerinde 29 Frode Hansen, Vulkanisør 5 Louise V. Schrøder, Enkefru 192 Cathrine B. Hansen, Enkefru 104 Marie Larsen, Husassistent 16 13 3927 16 11 55 2 121 Hans Callesen, Elektriker Edvin Rehder, Elektriknr Anna Jacobsen, Husassistent 93 5 Ole Hansen, Tobakshandler S. J. Sørensen, Repræsentant 44 2602 6

0

13

' 23 Leo Madsen, Vaffelbager

Petra Magnussen, Stuepige Nancy Frahm, Kokkepige Anna Hansen, do. Aage Pedeisen, Kommis Kamilla Larsen, Konfekturehdl. Emma Petersen, Husassistent

11

5 5

11 143

16 Ane Søllegaard, Enkefrue

K indhestegade •

Jernbanegade.

4 Rasmine K. Rasmussen, Syerske 77 Bodil K. Petersen, Massøge 13 5 Niels Jacobsen, Købmand 55 Aase Lunding, Ekspeditrice 66 Niels C. Pedersen, Repræsentant 396 Hans Carlo Petersen, Slagter 18 93 6 Hans Christian Hansen, Arbmd. 5 Hans Andersen, Medhjælper 22 H. C. Ove Hansen, Postbud 101 Jens Nielsen, Arbmd. 5 Carl J. E. Hermansen, Arbmd. 5 Carla M. Hermansen, Husass. 5 Ejner O. V. Hansen, Sadelmager 5 Valdemar Andersen, Arbmd. 5 Else Andersen, Husassistent 5 Christian Christensen, Skomager 5 Anna Frede, Husmoder 5 Maren Jensen, Husmoder 5 Helga Christensen, Husassistent ,5 Evald Hansen, Børstenbinder 8 Mary Hansen, Husassistent 5 Hans Peter Hansen, Arbmd. 5 Jens Bodal, Filehugger 33 Margrethe Bodal, Husassistent 5 7 Hilmer Jensen, Mekaniker 33 Oluf Falch, Smedemester 1S70 Gerda M. Andersen, Husassistent 11 Anker Andersen, Smed F. C. Moes, Smed Edv. Chr. F. Falch, Smedemester 412 Valborg Falch, Husbestyrerinde 22 Dagmar E. Falch, Kontorass. 247 8 Dorthea S. Petersen, Rcbhandler 275 Jørgen P. Chr. Jensen, Rebslager 192 Ane Jensen, Papirarbejderske Ane M. Rasmussen, Arbejderske 13 9 J. P. Nielsen, Tøffelmagermester 110 Margrethe Nielsen, Ekspeditrice Brido Nielsen, Maskinlærling Sigfred Mikkelsen, Repræsentant 225 10 Jens P. A. Nielsen, Arbmd. 29 Hans P. Johansen, Beslagsmed 107 Georg Jens Hansen, Arbmd. 5 Johanne Nielsen, Enke 2 Birthe Petersen, Aldersrentenyder 11 Niels Peter Larsen, Bødker 225 Villy Verner Larsen, Danser 22 Helmuth Verner Larsen, Kommis 84 Kjeld Verner Larsen, Bødker 11 Line Hansen, Aldersrentenyder 2 Louise S. Jakobsen, Enke 5 Jens Juul Jakobsen, Chauffør 5 12 Hans Fr. W. Petersen, Mekaniker 330 A. Christensen, Aldersrenten. 2 J. Chr. Ditlevsen, Automobilhdl. 858 Sv. Aksel Ditlevsen, Kontorist 33 Anna N. Jensen, Husassistent 16 13 Margrethe Jensen, Restauratrice 225 Oskar Vilh. Bentzen, Mekaniker 8 Else Marie Hansen, Husass. 5 14 Chr. Fr. Ibsen. Kommisionær 88 Aage M. Christoffersen, Skomager 55 Th. Frederiksen, Bager Johs. Nielsen, Maskinist

55 258 27 104 38 269 132 140. 5 66 16 5 55 660 335 242 66 5 115 2 22 44 665 5 5 77

25 Vilhelmine Johanne Pihi, Frk. Helene I. E. Pihi, Guldsmed Henry O. F. Boesen, Ekstraarb. Rasmus P. Hansen, Bybud Aksel Eigil Hansen, Chauffør 27 Dagmar K. Andersen, Enke Niels C. Andersen, Bogbinder Karen" Andersen, Telefonistinde Anne M. Lauritsen, exam. pharm. Ellen M. Lauritsen, exam. pharm. Ingb. J.M. Pedersen, Broderihdl. MarieMogensen, Dameskræd.inde Else A. Mogensen, Kontordame Marie Nielsen, Repræsentant Axel Zilmer, Maskinarbejder Jens Peter Jensen, Lagerist Metha S. Larsen, Pensionatsvt.inde Anna M. Hansen, Ekspeditrice L. E. Andersen, Amtsstuefuldm. O. Eriksen, Ingeniør cand. polyt Bertel Chr. Sørensen, Montør Søren E. Petersen, Papirarb. Karl Thorv. Petersen, Papirarb. Anders P. Petersen, Arbmd. 29 Jens Peder Jensen, Vognmand Ane M. Jensen, Aldersrentenyder Sigvald Pedersen, Chauffør Peder Nielsen, Chauffør Chr. J. Skovlind, Hotelejer Inger Rasmussen, Stuepige Alma Rasmussen, Husassistent Johannebjerg. 4?10 J. J. Nicolajsen, Skomager Anna K. Hansen, Aldersrenten. Birthe M. Pedersen, Aldersrenten. Maren Egholm, Husmoder Henrik Thorv. Egholm, Urmager . JohanneM.S. Larsen, Arbejderske Kindhestegade. Is3 Marie K. Hansen, Husassistent Søren Jensen, Detailhandler Kirsten Hansen, Aldersrenten. Ida Petersen, Ekspeditrice Hans Petersen, Tøffelmager Anna I. Petersen, Detailist Erna M. Petersen, Husbestyrerin. Karen F. V. Jensen, Syerske Harry E. Jensen, Typograf Jens Oluf Jensen, Karetmager M. Christine Larsen, Rullerske H. M. Rasmussen, Blikkenslager Petra J. Rasmussen, Husassistent 2 Georg Larsen, Arbmd. C. Marie Petersen, Aldersrenten. Sidse Christensen, Aldersrenten. Hans Christiansen, Marskandiser Ejnar G. Christiansen, Chauffør 4 H. Christiansen, Blikkenslagerm. Carl Christiansen, Bankelev Astrid Larsen, Husassistent

33 33

2 2 2 35 8 49

22 242 2 18

49, 11 11 5

181 5 5 5 5 5 2 2 126 22 632 5 8

14

fa

Kindhestegade« 14 Valdemar Jensen, Købmand Ane K. Jensen, Pensionist Anne M. Jensen, Husassistent 15 Marie S. Jørgensen, Husmoder Hans Nielsen, Tømrer Anna Nielsen, Enkefru K. Pihi Nielsen, Repræsentant 60 Carl Anton Petersen, Cigarhdl. 101 16 Ellen S. Larsen, Blomsterhdlske. 22 Louis Hartig Larsen, Chauffør 5 Carla Larsen, Modist 5 H. Andersen Ploug, Handelsmd 29 18 O. Magaard Olsen, Driftsbestyrer. 990 Esther H. M. Andersen, Husass. 11 Laur. P. Petersen, Cigarhandler 599 Jørgen D. Jørgensen, Værkfører 225 Ejler Damgaard, Købmand 363 Herdis Hertz, Ekspeditrice Bendt Jensen, Lagerformand 55 Betty O. Ebbesen, Ekspeditrice 140 Carl Fr. Gunner Hansen, Drejer 55 20 Kr.J. Christiansen, Cigarhandler 5 Kr. K. Kristiansen, Maskinarb. 8 Anna V. Christiansen, Husass. 5 AnnaE. R. Hansen, Husmoder 5 Ole O. V. Hansen, Papirarb. 258 Einar Rasmussen, Arbmd. 13 24 Chr. Schøller, Kl. Kollektør 93 Niels A. M. Nielsen, Elektriker 79 Karl Nielsen, aut. Installatør 225 Viggo Gantriis, Elektriker 176 26 Signe Lundstein, Enkefrue 176 Joh. C. Lundstein, Købmand 55 Sophie H. Lundstein, Malerinde 198 Nelly V. Lundstein, Malerinde 220 Anna U. Knuth, Comtesse 1243 Axel B. Andersen, Købmand 368 Søren P. Mortensen, Konsulent 346 Kirkestræde. 1 Lorentz P. Ferdinand, Købmand 814 Ane Marie Sørensen, Husassist. Chr. Hoffmann, Købmand 770 Esther Jørgensen, Husassistent 22 Aug. Chr. Børner, Boghandler 1595 Helmer Hansen, Boghandlmdhj. 0 Karen M. Blom, Husassistent 11 Morten N. Jensen, Blomsterhdl. 159 Anna Haar, fhv. Lærerinde 462 Johanne E. Hansen, Husass. 3 Andrea Louise Hulbeck, Enkefrue 176 Ellen Hulbeck, Telegrafassistent 225 Esther Hulbeck, Kontormedhj. 121 Louise Andersen, Dameskr.iride 33 Axel Ditlevsen, Automobilhdl. 0 Hans P. Hansen, Trafikass. 156 6 C. Ypkendanz, Snedkermester 396 Tage Ypkendanz, Prokurist 269 Erna Larsen. Husassistent 22 Carl Chr. Olsen, Organist 242 J. P. Elvang, Slagtermester 632 Erna Juul, Frue 2202 5 13 5 99 29

Kompagnistræde. 4 Rasmus Johannesen, Avlsbruger 27 Johanne Pedersen, Husbest.inde 33 A. Johanne Pedersen, Ekspd. 11 Peter Aage Nielsen, Arbmd. 5 Axel F. Nielsen, Forvalter 104 Ane Jacobsen, Aldersrentenyder 2 Knud Andersen, Maskinarbejder 126 Vilhelmine Jensen, Aldersrenten. 2 Adolf Jensen, Smedesvend . 5 Amalie Sørensen, Papirarbejd.ske 5 5 Lars K. Larsen, Kommunebud 225 Alma Mary Larsen, Frk. 5 Hans Chr. Hansen, Skomager 5 6 Lauritz K. Larsen, Maskinmester 451 Ole Nielsen, Rentier 18 Rasmine Larsen, Enke Ane Johansen, Husmoder 5 Marie Petersen, Rentier 5 Vald. Aug. Petersen, Guldsmed 126 Emil Aksel Petersen, Maler 16 Peter Mikkelsen, Portner 126 Ella Sofie K. Mikkelsen, Frk. M. Chr. Larsen, fhv. Møller 29 5 Rasmine Hemmingsen, Incassator 68 Hans Th. Nielsen, Blikkenslager 77 Ane K. Sandau, Enke 5 Villy Poul Sandau, Arbmd. 5 Verner Rasmus Sandau, Arbmd. 22 Kaj Henry Sandau, Typograf 5 Hans Peter Johansen, Bødker 60 Peter Chr' Larsen, Smed 242 Karen Marie Larsen, Køkkenchef 29 Ane Magrethe Nielsen, Enke 5 Emilie Voltzmann, Detailhdl.ske 16 7 H. A. Jensen, Aldersrentenyder 2 E. H. Winther, Børstenbinder 13 Poul Chr. Hansen, Arbmd. 225 Maren Larsen, Aldersrentenyder 2 Chr. Nielsen, Arbejdsmand 13 Louise Gorg Hansen, Typograf 121 Alexander Hansen, Typograf 18 Anna H. Hansen, Husmoder 5 7b Hansine Blomgren, Husmoder 5 Oluf Blomgren, Arbejdskarl 8 Carl Blomgren, Arbejdskarl 5 Ove Iwanouw, Arbmd. 11 Fr. F. Simonsen, Arbmd. 5 Caroline Christensen, Husmoder 2 Albert Christensen, Arbmd. 27 Johannes Kr. Hansen, Arbmd. 5 Harald R. Jensen, Repræsentant 5 Ingeborg Larsen, Strygerske 11 Erna Larsen, Syerske 5 Kirsten Hansen, Arbejderske 44 Marie Petersen, Aldersrentenyder 2 Rasmine Andersen, Arbejderske 18 Johanne Andersen, Husassistent 5 8 Marie Hemmingsen, Vaskeriejer 5 Karen Knudsen, Aldersrenten. 2 Kirstine Christiansen, Syerske 5 9 Oscar Emil Nielsen, Vognmand 110 Hans Larsen, pens. Overpostbud 55 Maren K. Olsen, Arbejderske 2 15 6a Hans Carl Andersen, Papirarb.

Købmagergade.

Kompagnistræde.

1042 V. S. Andersen, Musiker 187 Emilie Andersen, pens. Lærerinde 429 Henry C Petersen, Repræsentant 44 Niels O. B. Møller, Repræsentant 187 Fr. Møller, fhv. Postekspedient 38 11 Ane Andersen, Vaskeriejer 379 Emmy E. Andersen, Medhjælper 93 Gunnar Andersen, Repræsentant 60 13 Hans Peter Madsen, Kreaturhdl. 242 Niels Peter Larsen, Murer 2 Tens Peter Jensen, Slagtermester 209 Dagmar Andersen, Husbest. 33 Ane Christiansen, Aldersrenten. 2 Laura M. Gellert, Ekspeditrice 14 Chr. Struckmann, Amtslæge 1853 15 Jens J. Jensen, Bager 88 Carl Vilh. Vincentz, Vognmand 209 Fr Nielsen, Chauffør 18 Emil Jacobsen, Maler 66 16 Maren Jensine Larsen, Enke 5 Jens Jacob Larsen, Kellner 8 17 Signe Munch Petersen, Massøse 99 18 C. Jensen, Mineralvandsfabrkt. 209 C. Oppendick, Pensionist 24 Jens Holger Oppendick, Snedker 101 Chr. Olsen, Aldersrentenyder 5 Ella R. Olsen, Modist 77 A. Chr. Olsen, Arbmd. 5 20 N. O. Pedersen, Detailhandler 77 Erik Moestrup, Assistent K. Kr. Sivertsen, Chauffør Peter L. Schmidt, Hotelkarl P. Simon Jensen, Hotelejer Ingeborg J. Raft, Husassistent 44 Olga J. Jørgensen, Husassistent 22 Eleonora Iversen, Husassistent 33 Andrea Jørgensen, Husassistent 22 Anna Nielsen, Husassistent 22 Arthur Jonassen, Kontorchef 5 Oluf Olsen, Ingeniør 66 192 55 836 Marievej. Hanna Hansen, Detailhdl.ske J. Nielsen, fhv. Kommisionær Børge Christensen, Tømrer 49 Niels Peder Olsen, Handelsmand. 11 Egil C. Nielsen, Vulkanisør 82 Ane Kristine Jensen, Frk. 5 Rasmine Christiansen, Arb.ske 24 Agnes Schlichting, Bogholder 269 N. P. Hansen, Bundskærer 24 Alfred Christiansen, Maskinarb. 104 Anna K. Damsholt, Bestyrerinde 110 Hans P. Chr. Larsen, Maskinfører 143 Ingrid Jensen, Husbestyrerinde Jørgen H. Hansen, Papirarbejder 60 Inger Kirstine Nielsen, Enke 0 Dagmar S. Nielsen, Ekspeditrice 11 Holger Jensen, Barber 242 Peter Jensen, fhv. Skovrider 66 Rasmus Rasmussen, Bundskærer 5 S. Peter Hansen. Apotekerkarl 51 Hans Chr. Petersen, Typograf 126 5

10 H. H. Hansen, Kommunebogh. 951 Agnes H. Hansen, Bogholderske 121 H. Vilh. Nielsen, Maskinmester 209 H. Petersen, Forsørgelsesinsp. 467 Gudrun S. Petersen, Kontorass. 33 Rasmus V. Johansen, Maskinm. 363 12 E. Lorentzen, Elektricitetsvksbest. 616 Elly Lorentzen, Kontorelev 8 Købmagergade. 2 Niels Chr. Knudsen, Sognepræst 951 Astrid M. Knudsen, Bibliotekselev 5 Christiane Møller, Husassistent 18 3 Sophie Zoffmann, fhv. Husbest. 22 Fritze G. Zoffmann, Kollektrice 115 Elise Zoffmann, Kollektrice 115 4 Emma Th. Zahle, Enkefrue 291 Konrad Hansen, Sagfører 649 Helga Sørensen, Husassistent 5 Anker Hestbæk, Kommis 5 Gunnar Mikkelsen, do. 8 Chr. Andersen, do. 18 Willy Rasmussen, do. 13 Poul Jensen, Handelselev Anna M. Bjeig, Ekspeditrice Hans J. Emanuelsen, Arbmd. 77 Lars Peter Nielsen, Repræsentant 126 Hedvig Nielsen, Defektrice 115 Emsy Nielsen, Kassererske 66 6 Jacob Jacobsen, Mælkeforhandler 121 Johannes Hansen, Bogholder 302 Chr. Larsen, fhv. Vognmand 22 Erika V. Boesen, Kontorist 101 7 Emma M. Clausen, Sygeplejerske 140 Anna E. Madsen, Sygeplejerske 140 Robert E. Hansen, Ekspedient 363 8 L. Chr. Nielsen, Skomagermester 33 Karen Jensen, Dameskræderinde 5 Johannes Hermansen, Typograf 258 Erik H. Hansen, Handelselev Fr. Otto Jensen, Malermester 285 Anna Nielsen, Arbejderske 5 Vilhelmine Steen, Arbejderske 5 8 Else Steen, Kontorist Alfred H. Nielsen, Arbmd. Gunner Villefrance, Stenhugger 66 Fritz Jensen, Arbmd. 5 Ejnar Steen, Gørtler 9 Smith Petersen, Læge 1804 Peter Petersen, Smedelærling 5 Ingeborg Rasmussen, Husass 11 Vilhelmine Schou. Enkefrue 5 Petra Palle, Husmoder 5 Julius Palle, Arbmd. 5 1042 Kr. Poulsen, Maskinhandler 33 Jens Chr. Johansen, Kommis 27 Ar>na Didriksen, Husassistent 5 Emilie S. M. Petersen, Enke 55 Olga H. Marie Møller, Frue 5 Jens Mikkelsen. Vognpasser 93

5

16

k.

Mariev ej,

Møllegade. 12 Ove Larsen, Kommis

5 Karl E. Andersen, Maler Maren Kristensen, Aldersrenten. Einar G. Jørgensen, Chauffør Møllegade. 3 Johannes Jørgensen, Arbmd. Sv. Aage Jørgensen, Tjenestekarl Peter Petersen, Arbmd. 4 Carl Chr. Nielsen, Arbmd. 5 Anton M Hansen, Bager Peter L. Jensen, Arbmd. Carl Jensen, Arbmd. Svend Aage Jensen, Bykarl Fr. Villy Jensen, Arbmd. Hans Peter Petersen, Arbmd. Poul Poulsen, Papirarbejder Anthon Pedersen, Arbmd. Helene Pedersen, Fabrikarbejder Otto Thorv. Jensen, Arbmd. 6 Fr. Bærentzen, Støberiarbejder Kaja Nielsen, Arbejderske Kai Egon Bærentzen, Slagter S. Bærentzen, Maskinarbejder 7 Laurits Hansen, Arbmd. Knud V. Hansen, Smed Tora M. F. Hansen, Syerske J. A. Hansen, Papirarbejder Hans R. Pedersen, Arbmd. Jens Chr. Christensen, Arbmd. Jens Peter Jensen, Arbmd. Aksel Otto Jensen, Arbmd, Karl Emil Jensen, Arbmd. Hans Peter Hansen, Arbmd, Fr. Julius Jacobsen, Arbmd. Betty Olsen, Husbestyrerinde 8 Jens Larsen, Kusk Ejnar Larsen, Barbersvend Lars Peter Nielsen, Tømrersvend Henry Nielsen, Tømrersvend 8. Aage Nielsen, Handelslærling Fr. Th. Hansen, Fabrikarbejder 9-11-13-15. Chr. Elvang, Værkfører Chr. Petersen, Overmaskinfører Peter Petersen, Fyrbøder Niels Christoffersen, Arbmd. Chr. Christoffersen, Arbmd. Hans Fr. Nielsen, Arbmd. Olga Nielsen, Viklerske Harry E. Nielsen, Bager Niels Petersen, Salsformand Magda Petersen, Ekspeditrice Lilli Petersen, Husassistent Jens Chr. Olsen, Arbmd. Edvard Olsen, Barber 10 Carl Einar Johansen, Murer Marius Kettner, Smed Hans Larsen, Maskinarbejder Harald Nilsson, Karetmager N. Karen Hansen, Elev 12 Peter Larsen, Detailhandler Kaj Larsen, Kommis

143 2 73

55 51

Alfred Petersen, Papirarbejder Jacob Larsen, Aldersrentenyder 2 Sv. A. Larsen Bogbindermedhj. 33 H. Chr. Christensen, Papirarb. 73 Johanne Larsen, Husbestyrerinde 5 14 Sofus Kjeldsen, Arbmd. 5 Axel G. Knudsen, Mekaniker 5 Aage Jensen, Slagter 5 Fr. Hemmingsen, Slagtersvend 5 Anna Hemmingsen, Syerske 5 Laurits Hansen, fhv. Arbmd. 5 Karen Pedersen, Arbejderske 5 17 Bodil Nielsen, Fabrikarbejderske 5 Laura Jensen, Fabrikarbejderske 44 F. Nygaard Jensen, Lagerekspd. 84 18 Rasmus Larsen, Papirarbejder 99 Poul Larsen, Arbejder 5 Ane Wentzel, Enke 2 Kaj Wentzel, Slagter 5 Vagn Wentzel, Tjener 5 Ellen Johansen, Aldersrenten. 2 Alfred Hansen, Papirarbejder 66 Elisabeth Gøtze, Papirarb.ske 5 Hans Jørgensen, Aldersrenten. 2 Maria Larsen, Papirarbejderske 13 Anna Larsen, Kontorist 66 Anna Johansen, Papirarb.ske 38 Th. Elise Tommerup, Papirarb. 16 Karen Larsdatter, Aldersrenten. 2 Dorthea Petersen, Papirarb.ske 6 Emilie Jensen, Papirarbejderske 13 Hansine Pauls, Papirarbejderske 5 2 Chr. Carlsen, Arbmd. Valdemar Rasmussen, Arbmd. Ane Steffensen, Enke Lars Hansen, Arbmd. Holger Christensen, Tapetserer Harry Christensen, Tapetserer Max Fr. Christensen, Maler Anna Christensen, Husmoder Karl Christensen, Træarbejder 792 Max Mortensen, Maskinarbejder 198 Johan Christiansen, Typograf 225 Karoline Jørgensen, Pensionist 8 4 Hanne Larsen, Ekspeditrice 101 Valdemar Jørgensen, Kleinsmed 143 5 Hans Larsen, Murermester 308 Johanne Larsen, Frk. 33 Niels Larsen, Murermester 484 Inger Larsen, Frk. 22 Ane Jeppesen, Aldersrenteriyder 2 Kamilla Christensen, Aldersrntn. 2 Hans Peter Henriksen, Arbmd. 126 Emanuel Henriksen, Tømrerl. 5 5 5 5 5 5 5 5 49 49 Nygade. 3 Chr. Jensen, Entreprenør Karen Hansen, Syerske Kr. Petersen, Medhjælper 11 Møntergade«

71 5 93 5 5 5 5 38 5 2 5 11 13 5 126 11 5 192 8 5 5 5 5 33 5 11 5 35 11 5 88 84 44 115 104 500 665 247 49 5 49 60 22 176 8 209 110 176 192 5 517 156 16 84 5

P. Hansen, Maskinarbejder

17

1 Johannes Jørgensen, Købmand 1045 Gerda Moes, Biblioteksassistent 126 N y Østergade. Poul Gørgens, Trafikassistent 258 Hans Gørgens, Bogholder 231 Jens Vendorf, Husejer 1094 Dagny Nielsen, Buffetjomfru 3 Th. E. Jensen, Mekaniker 84 Carl Mayer, Kurvemager 18 A. Th. Jensen, Typograf 242 Karl Mortensen, Sygekassebud 115 Norma Mortensen, Husassistent 5 Søren Hansen, Aldersrentenyder 2 Peter O. C. Hansen, Barbersv. 165 Niels Otto Larsson, Former 5 H. P. Kristensen, Murerarbmd. 5 Charles Sørensen, Tøffelmager Chr. Fr. Nielsen, Bagermester 0 Edith Nielsen, Damefrisørinde 5 Niels Nielsen, Snedker 2 Dagny Nielsen, Ekspeditrice 38 Søren Andersen, Bager 159 Martin Andersen, Medhjælper 55 Laurits Mortensen, Kommis 5 5 Anders Nielsen, Detailhandler 225 Carl Chr. Mortensen, Ringer 209 Margrethe Mortensen, Husass. 5 Hans S. Hansen, Tømrermester 104 Else Ingeborg Hansen, Kontorist 5 Gudrun Hansen, Kontorist 18 Ane Ebba Hansen, do. 110 Niels Rasmussen, Aldersrenten. 2 Maren S. K. Jensen, Husmoder 5 S. Willy Jensen, Kommis 0 Jørgen Jensen, Lagerist 0 Anna Rasmussen, Aldersrenten. 2 7 Jens Jørgensen, Vognmand 308 Jørgen Søren Peter Olsen, Kusk 22 Chr. Vilh. Jensen, Kusk 55 Fanny Johansen, Husassistent Jens P. Hansen, Vognmand 60 Hans Peter Nielsen, Ølhandler 192 Marie K. Lauritzen, Aldersrenten. 2 Lydia Lauritzen, Tandtekniker 247 Kristian H. Pedersen, Arbmd. 49 Caroline Hansen, Husejerske 126 Niels Aage Nielsen, Tømrersv. 55 9 Jens Peter Hansen, Husejer 5 Marie Sofie Hansen, Syerske 6 Svend Ove Hansen, Arbmd. 55 J. P. Petersen, Møllersvend 5 Jens Petersen, Kommis Irene Petersen. Kassererske 55 Jens Tommerup, Sliber Ane Marie Hansen, Husmoder 2 C. Jacobsen, Slagtermester 77 11 Alf Andersen, Murer 55 Hans Emil Jensen, Mekaniker 159 Jens Axel Nielsen, Chauffør 33 Johs. Nielsen, Malermester 242 Holger M. Stridsland, Konditor 159 Maren Sofie Rasmussen, Enke 2 Carl O. Ditlevsen, Installatør 24 Frank Ditlevsen, Elektriker 5 13 Anders Petersen, Arbejder 209

Nygade.

5 Aksel Poulsen, Maskinarbejder Hans Peter Andersen, Landmand 6a Peter Jørgensen, Kleinsmedem. 10C6 99 Magda Traberg, Frue 7 Hans Larsen, Tømrermester Ane Hansen, Aldersrentenyder Dorthea Bergholt, Husmoder Jens Peter Andersen, Snedker G. A. Andersson, Bageriarb. Kaj Jensen, Tømrersvend 22 8 Chr. Hemmingsen, Aldersrenten. 2 Vilhelmine Jørgensen, Husmoder 5 9 Ellen Christensen, Aldersrenten. 2 Ernst Christensen, Kom.lærer 352 Johanne Mikkelsen, Husmoder 10 Anders N. Jensen, Arbmd. 29 Jørgen Peter Jørgensen, Arbmd. 5 Ricardt Carlsen, Maskinsmed Ålf Mortensen, Cigarhandler 13 Rasm. P. Jensen, Pølsemager Bodil K. Jensen, Aldersrenten. 2 Anders Petersen, Papirarbejder 165 Ane M. Redøhl, Aldersrenten. 2 Jørgen Christensen, Tøffelmager 35 Esther Jensen, Afdelingspige 11=13 Martin Palle, Kusk 88 Anna M. F. Madsen, Papirarb.ske 6 Petra M. Rasmussen, Rørfletterske 9 Marie J. Johannesen, Aldersrten. 2 Christen Johansen, Chauffør 27 12 Christian H. Nielsen, Bøssemager 55 Hans C. Christensen, Dekoratør 132 Elmann B. Sørensen, Kommis 214 Chr. Jensen, Sadelmager 8 Marius Møller, Telegrafarbejder 33 Karl Hansen, Maler 2 Ane M. Pedersen, Arbejderske 22 Aksel Pedersen, Arbmd. 55 Anders Jensen, Arbmd. 5 Viggo Aksel Jensen, Arbmd. 5 Peder Emil Jensen, Arbmd. 5 15 Christen Hansen, Papirarbejder 5 Helmer C. Hansen, Farver 22 Henry Hansen, Gartnerelev 5 Harry Hansen, Bagerkarl 5 Har. M. Damkjær, Arbmd. 5 Viktor Petersen, Skrædersvend 27 Aksel Jensen, Arbmd. 55 17 Carl B. Jensen, Skrædermester 22 Dagmar Jensen, Husassistent 5 Asta J. K. Jensen, Husassistent 19 Niels Chr. Olsen, Marskandiser 35 Erland Jørgensen, Landmand 5 Andreas Nielsen, Cigarmager 66 Karl Hansen, Sliber 27 Herman Andreasen, Arbmd. 55 Hans Peder Pedersen, Arbmd. 2 Peder Nielsen, Arbmd. 5 Lars Nielsen, Medhjælper 73 .Karl Poulsen, Gaardskarl 77 Chr. Ibsen, Tjener Ny Østergade. 1 Søren Lauritsen, Tilskærer 192 61 242 2 5 5 27

18

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52

Made with FlippingBook - Online magazine maker