King's Business - 1930-02

Slie Tibie Tamil]# Ttacja^ine F e b r u a r y - 1 9 3 0

wr

Statue o f G eorge W ash ington , r m ad e from life, á W at the direction " o f fh c V irgin ia Legisla ture. , . — £Tterbert (pilotos, Inc.

1 n

l;iTl|iti»pn.ia.B»ff.iana(a(ii»iÉíÍ!

•«OLY

Made with FlippingBook - Online catalogs