GM_FL_H22_276-298_KR.indd

MILITÄR & GESCHICHTE EXTRA

100 Seiten | 21,0 x 28,0 cm

100 Seiten | 21,0 x 28,0 cm

80 Seiten | 21,0 x 28,0 cm

€ (D) 7,95 | € (A) 8,75 | sFr. 14,30

€ (D) 9,95 | € (A) 11,– | sFr. 16,80

€ (D) 7,95 | € (A) 8,75 | sFr. 14,30

978-3-86245-971-1

978-3-96453-244-2

978-3-96453-239-8

MILITÄRFAHRZEUGE

160 Seiten | 19,3 x 26,1 cm

160 Seiten | 19,3 x 26,1 cm € 19,99 € (D) 9,99 | € (A) 9,99 | sFr. 13,90

€ (D) 19,99 | € (A) 20,60 | sFr. 27,90

FLUGZEUG CLASSIC SPECIAL

978-3-86245-750-2

978-3-86245-741-0

LUFTFAHRT

NOVITÄT Frühjahr2022

144 Seiten | 22,5 x 27,1 cm

224 Seiten | 19,3 x 26,1 cm

224 Seiten | 22,7 x 27,4 cm € 30,– € (D) 14,99 | € (A) 14,99 | sFr. 21,50

192 Seiten | 28,2 x 24,1 cm € 45,– € (D) 29,99 | € (A) 29,99 | sFr. 41,50

96 Seiten | 21,0 x 28,0 cm

€ (D) 35,99 | € (A) 37,– | sFr.

€ (D) 19,99 | € (A) 20,60 | sFr. 27,90

€ (D) 9,95 | € (A) 11,60 | sFr. 19,–

978-3-96453-312-8

978-3-96453-285-5

978-3-86245-263-7

978-3-95613-044-1

978-3-96453-511-5

FLUGZEUG CLASSIC EXTRA

NOVITÄT Frühjahr2022

100 Seiten | 21,0 x 28,0 cm

100 Seiten | 21,0 x 28,0 cm

100 Seiten | 21,0 x 28,0 cm

100 Seiten | 21,0 x 28,0 cm

100 Seiten | 21,0 x 28,0 cm

€ (D) 9,95 | € (A) 11,60 | sFr. 19,–

€ (D) 12,90 | € (A) 14,30 | sFr. 20,70

€ (D) 12,95 | € (A) 14,30 | sFr. 20,70

€ (D) 9,95 | € (A) 11,60 | sFr. 19,–

€ (D) 12,95 | € (A) 14,30 | sFr. 20,70

978-3-96453-236-7

978-3-96453-580-1

978-3-96453-504-7

978-3-96453-242-8

978-3-96453-367-8

NOVITÄT Frühjahr2022

168 Seiten | 22,7 x 27,2 cm

160 Seiten | 16,5 x 23,5 cm

192 Seiten | 12,0 x 18,5 cm

192 Seiten | 12,0 x 18,5 cm

192 Seiten | 12,0 x 18,5 cm

€ (D) 29,99 | € (A) 30,90 | sFr. 41,50

€ (D) 24,99 | € (A) 25,70 | sFr. 34,90

€ (D) 14,99 | € (A) 15,50 | sFr. 21,50

€ (D) 14,99 | € (A) 15,50 | sFr. 21,50

€ (D) 14,99 | € (A) 15,50 | sFr. 21,50

978-3-7654-7001-1

978-3-86245-030-5

978-3-95613-398-5

978-3-96453-364-7

978-3-96453-055-4

Made with FlippingBook flipbook maker