Eteck_impact report 2020

Waar zie jij kansen voor duurzame warmte in Nederland? Gertjan lacht: “Overal! Natuurlijke bronnen als warmte en koude zijn gewoon beschikbaar dus dat kan lokaal gewonnen en ingezet worden. Fossiele brandstof was het makkelijkste en het goedkoopste, zeker toen de woningen slecht geïsoleerd waren. Daar ligt dan ook een eerste kans. Want hoogtemperatuur warmtepompen zijn er al wel, het kost alleen veel geld om de netwerken ervoor aan te leggen. Betaalbaarheid voor alle betrokken partijen is essentieel. Je moet dus zorgen dat je zo min mogelijk warmte nodig hebt om een woning te verwarmen en op temperatuur te houden. Waar ik geen verduurzamings- kansen zie is bij de zware industrie zoals bij de Hoogovens of kunstmestfabrieken.”

Welke uitdagingen zie je de komende jaren nog voor Eteck en in de markt? Gertjan: “Cruciaal is of gemeenten, zoals ze gewend zijn, de nutsbedrijven blijven volgen. Stadswarmte is dan wel gasloos maar zeker niet duurzaam zolang het opgewekt wordt door bijvoorbeeld verbranding van afval. De uitdaging voor Eteck is om prominent aanwezig te zijn in de markt. Er is veel kennis en ervaring binnen onze onderneming, dat mogen we best beter uitdragen. We hebben tenslotte al vele jaren ervaring met gasloze wijken en duurzamewarmteoplossingen.”

De energietransitie is al lange tijd aan de gang. Met alle uitdagingen en mijlpalen die daarbij horen. Het duurzaam verwarmen van woningen en gebouwen speelt een belangrijke rol in die transitie. We hebben in Nederland dan ook een duidelijke doelstelling: voor 2050 moeten 6,5 miljoen woningen en een half miljoen bedrijfsgebouwen CO 2 neutraal worden. “Maar hoe we dat voor elkaar krijgen is nog een flinke puzzel”, zegt Gertjan de Joode, kennismanager bij Eteck. Wij zijn benieuwd naar zijn kijk op deze complexiteit. VAN HET EERSTE UUR

Als jij het voor 1 dag voor het zeggen had in Nederland, hoe zou jij de bestaande bouw aanpakken? Volgens Gertjan is het zinvol om als overheid te zorgen dat het aantrekkelijk wordt om als installateur aan de slag te gaan. “Er ligt veel werk in het verschiet. We moeten zorgen dat er voldoende capaciteit is om het te realiseren. Ook moeten we in Nederland zorgen dat het kennisniveau op peil is. En dat begint bij de instal- lateurs. Ik denk dat veel installaties niet optimaal zijn ingeregeld. Als installateurs kunnen meedenken over het geheel van de installatie, zowel in de centrale tech- niekruimte als in een woning, functioneert een instal- latie optimaler. Dit voorkomt verspilling van energie, reduceert CO 2 -uitstoot en bespaart geld. Goed beheer is de key!”

Je passie voor de warmtetransitie deel je met ande- ren. Daarom is de Eteck Academy opgezet. Wat hoop je dat de Eteck Academy bereikt? “De Eteck Academy is opgezet om kennis en ervaring te delen. Ik zit al meer dan 20 jaar in de duurzame warm- te en wil dat delen. Met collega’s, relaties, gemeenten, woningcorporaties; met iedereen die geïnteresseerd is. Waar de Eteck Academy eerst alleen aan mijn naam gekoppeld was, zie je nu dat andere collega’s diezelfde passie voelen om kennis en ervaring te delen. Wat ik belangrijk vind is dat we met de Academy laten zien dat we écht weten waar we over praten uit eigen erva- ring, dat we transparant zijn en daarmee vertrouwen uitstralen.”

Dus hoe pakken we die transitie aan? “De hele warmtetransitie is een gigantische opgave waarbij mensen nodig zijn die begrijpen wat ze doen. Dat is momenteel de grootste uitdaging. Veel mensen denken genoeg te weten maar overzien het geheel (nog) niet. Daarmee wordt veel geld verspild. Mijn advies: denk heel goed na voordat je iets gaat proberen. Denk een heel proces van te voren uit en bespreek je ideeën met anderen voor andere invalshoeken. Neem de tijd om een goed plan op tafel te leggen en zorg dat je doet wat vandaag al mogelijk is, zodat we het niet laten aan- komen op de laatste jaren voor 2050."

Gertjan werkt 21 jaar bij Eteck en heeft alle ontwikkelin- gen op de voet gevolgd. “Bij Eteck zien we dat de over- heidsdoelstellingen uitdagend zijn, maar denken we ook dat het haalbaar is. Je ziet echter veel ondernemingen die zoeken naar dé oplossing. Helaas zijn veel oplossin- gen technisch niet werkbaar of financieel niet rendabel.”

28

29

Eteck | 20 jaar WKO

Zo gaan wij voor nul

Made with FlippingBook Learn more on our blog