Eteck_impact report 2020

Eteck heeft continu ingespeeld op verande- ringen en levert nu een belangrijke bijdrage aan de warmtetransitie.

MET ECHTE FOCUS ÉN GEZONDE GROEI

Bij Eteck streven we naar maximale impact op de ver- duurzaming van de Nederlandse warmte- en koude- vraag. Om dat te bereiken ontwerpen, ontwikkelen en financieren we decentrale warmtesystemen die gebruik maken van lokale bronnen, waaronder warmte- en kou- deopslag in de bodem (WKO). Vaak combineren we dat met warmte uit de lucht, restwarmte van bijvoorbeeld een supermarkt of een ziekenhuis óf warmte uit opper- vlaktewater (aquathermie). Doordat we techniek- onafhankelijk zijn, zoeken wij te allen tijde naar het best beschikbare concept voor het project, die voldoet aan de uitgangspunten van leveringszekerheid, betaalbaar- heid en duurzaamheid ten behoeve van onze klanten. Dat is ook nodig. In Nederland staan we namelijk voor een ongekende opgave. De energietransitie die voor ons ligt, vraagt om zowel technische en innovatieve oplos- singen als ondernemende modellen. Eteck is uitstekend gepositioneerd om maximale impact te realiseren op de verduurzaming, met minimale belasting op het milieu.

Enorm trots ben ik op onze organisatie. We zijn nu 20 jaar bezig met duurzame warmte en in die tijd volledig getransformeerd van een installerende aannemer tot full service dienstverlener binnen duurzame warmte. Vandaag de dag hebben we 65.000 aansluitingen gecontracteerd. Daarmee begint de 100.000 in zicht te komen. Dit aantal zal de komende jaren naast nieuwbouw verder toenemen door de groeiende vraag naar duurzame warmte in de bestaande bouw.

6

7

Eteck | 20 jaar WKO

Zo gaan wij voor nul

Made with FlippingBook Learn more on our blog