NORVIK Notat Islevdalvej 200, 1. sal, 2610 Rødovre

UDLEJNINGSNOTAT KONTORLEJEMÅL Moderne og velholdt kontor på 570 m2 Mulighed for at leje lagerrum på 255 m2 Attraktiv placering i Rødovre Islevdalvej 200, 1. sal, 2610 Rødovre Sagsnr. 2320989

UDLEJNINGSNOTAT

KONTORLEJEMÅL

Moderne og velholdt kontor på 570 m 2

Mulighed for at leje lagerrum på 255 m 2

Attraktiv placering i Rødovre

Islevdalvej 200, 1. sal, 2610 Rødovre

Sagsnr. 2320989

OM LEJEMÅLET

Moderne og velholdt kontor på 1. etage tilbydes med attraktiv placering i Rødovre.

Kontor arealet er 570 m 2 i alt og skaber rammerne for et stort og indbydende kontor, der er indrettet i en moderne stil. Lejemålet indeholder flere store kontorlokaler, der er ideelt til storrumskontor, mødelokaler og fællesareal oplagt til mindre loungeområde samt køkken. Der er egen indgang via trappe.

En af de store fordele ved lejemålet er dens attraktive beliggenhed, med gode tilkørselsmuligheder samt god afstand til offentlige transportmuligheder.

Der er gode parkeringsforhold ved ejendommen.

Der er også mulighed for at supplere med lagerrum i stuen på 255 m 2

Lejemålet er i alt 570 m 2 . Den årlige leje for det pågældende lejemål udgør kr. 339.150.

Lejemålet kan overtages fra maj 2024 og overtages nyistandsat.

BELIGGENHED

Lejemålet på Islevdalvej 200 har en attraktiv og central beliggenhed i Rødovre, med kort afstand til Motorring 3, Frederikssundsmotorvejen samt Jyllingevej. Desuden ligger lejemålet tæt på flere busforbindelser og S-tog.

AREALER

Lejebærende areal i alt 570 m 2 Der er mulighed for at udvide lejemålet med 255 m 2 således lejemålet har et lejebærende areal på i alt 825 m 2 fordelt over to etager (stue og 1. sal).

2

LEJEOVERSIGT

Årlig leje pr. m 2 ekskl. drift Årlig leje ekskl. drift Mdr. leje ekskl. drift

Lokale

1.sal

595 kr.

339.150 kr.

28.262,50 kr.

Note: Alle oplysninger ifølge ejer.

LEJEBETINGELSER

570 m 2

Areal

595 kr./m 2

Leje

160 kr./m 2

Driftsudgifter, ansl.

140 kr./m 2

Aconto vand & energi, ansl.

Depositum

3 mdr. leje

Betaling

Månedsvis forud hver den 1. i måneden

Lejeregulering

NPI, minimum 2% p.a.

Opsigelse

3 måneder

Overtagelse

Maj 2024

LEJEBETINGELSER

Lejen betales månedsvis forud hver den 1. i måneden.

Ved kontraktens underskrift betaler lejer – kontant – et depositum svarende til 3 måneders leje inklusiv moms. Depositum forrentes ikke til fordel for lejer. Depositum reguleres således, at det til enhver tid svarer til 3 måners leje inklusiv moms. Depositum tilbagebetales, når det lejede er fraflyttet i overensstemmelse med lejekontrakten. Lejen tillægges den til enhver tid gældende moms.

Lejemålet overtages som beset, det vil sige ryddet og rengjort og ikke istandsat.

Al indvendig ren- og vedligeholdelse af lejemålet med tilhørende installation påhviler lejer. Polering af lejemålets vinduer ind- og udvendigt påhviler lejer.

Lejer har ikke ret til at fremleje det lejede til tredjemand.

Lejer har ikke afståelsesret og heller ikke genindtrædelsesret.

Der tages forbehold for eventuelle prisændringer samt at lejemålet i mellem tiden kan være udlejet.

3

PLANTEGNING

4

BILLEDER

5

6

BESIGTIGELSE

Alle henvendelser vedrørende lejemålet, herunder aftale om besigtigelse, bedes rettet til:

Victoria Lundsten-Wilkinson Erhvervsmægler

M (+45) 20 71 33 31 E victoria@norvik.dk

Henrik Eisenhardt Erhvervsmægler M (+45) 53 60 33 60 E henrik@norvik.dk

Morten Tønnesen Legal

M (+45) 31 32 32 25 E morten@norvik.dk

Kristian Ø. Geisler Partner, CEO M (+45) 60 22 76 17 E kristian@norvik.dk

Thomas Køhl Christensen Partner, HD M (+45) 20 40 16 42 E thomas@norvik.dk

NORVIK P/S Strandvejen 102 B, 2900 Hellerup H www.norvik.dk T (+45) 7020 5444

Ansvarsfraskrivelse: Informationer i nærværende skrivelse er baseret på oplysninger modtaget fra ejeren af ejendommen. NORVIK P/S (herefter NORVIK) garanterer imidlertid ikke for rigtigheden af informationerne. Således garanterer NORVIK ikke for, at informationerne er korrekte. NORVIK udbyder alene nærværende skrivelse og materiale som en informationskilde til interesserede lejere. Skrivelsen og materialets indhold er ikke et tilbud og er ikke en opfordring til at leje eller udleje, men er alene af orienterende og vejledende karakter. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning, og NORVIK opfordrer interesserede lejere til at søge professionel rådgivning, før der træffes beslutninger eller foretages dispositioner. NORVIK frasiger sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab eller skade uanset dennes art, som kan have sin årsag i anvendelsen af information fra nærværende skrivelse.

7

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7

Made with FlippingBook Digital Publishing Software