NORVIK Notat Islevdalvej 200, st., 2610 Rødovre

LEJEOVERSIGT

Årlig leje pr. m 2 ekskl. drift Årlig leje ekskl. drift Mdr. leje ekskl. drift

Lokale

Stuen

595 kr.

151.725 kr.

12.643,75 kr.

Note: Alle oplysninger ifølge ejer.

LEJEBETINGELSER

255 m 2

Areal

595 kr./m 2

Leje

160 kr./m 2

Driftsudgifter, ansl.

140 kr./m 2

Aconto vand & energi, ansl.

Depositum

3 mdr. leje

Betaling

Månedsvis forud hver den 1. i måneden

Lejeregulering

NPI, minimum 2% p.a.

Opsigelse

3 måneder

Overtagelse

Maj 2024

LEJEBETINGELSER

Lejen betales månedsvis forud hver den 1. i måneden.

Ved kontraktens underskrift betaler lejer – kontant – et depositum svarende til 3 måneders leje inklusiv moms. Depositum forrentes ikke til fordel for lejer. Depositum reguleres således, at det til enhver tid svarer til 3 måners leje inklusiv moms. Depositum tilbagebetales, når det lejede er fraflyttet i overensstemmelse med lejekontrakten. Lejen tillægges den til enhver tid gældende moms.

Lejemålet overtages som beset, det vil sige ryddet og rengjort og ikke istandsat.

Al indvendig ren- og vedligeholdelse af lejemålet med tilhørende installation påhviler lejer. Polering af lejemålets vinduer ind- og udvendigt påhviler lejer.

Lejer har ikke ret til at fremleje det lejede til tredjemand.

Lejer har ikke afståelsesret og heller ikke genindtrædelsesret.

Der tages forbehold for eventuelle prisændringer samt at lejemålet i mellem tiden kan være udlejet.

3

Made with FlippingBook Digital Publishing Software