NORVIK Notat Islevdalvej 200, st., 2610 Rødovre

BESIGTIGELSE

Alle henvendelser vedrørende lejemålet, herunder aftale om besigtigelse, bedes rettet til:

Victoria Lundsten-Wilkinson Erhvervsmægler

M (+45) 20 71 33 31 E victoria@norvik.dk

Henrik Eisenhardt Erhvervsmægler M (+45) 53 60 33 60 E henrik@norvik.dk

Morten Tønnesen Legal

M (+45) 31 32 32 25 E morten@norvik.dk

Kristian Ø. Geisler Partner, CEO M (+45) 60 22 76 17 E kristian@norvik.dk

Thomas Køhl Christensen Partner, HD M (+45) 20 40 16 42 E thomas@norvik.dk

NORVIK P/S Strandvejen 102 B, 2900 Hellerup H www.norvik.dk T (+45) 7020 5444

Ansvarsfraskrivelse: Informationer i nærværende skrivelse er baseret på oplysninger modtaget fra ejeren af ejendommen. NORVIK P/S (herefter NORVIK) garanterer imidlertid ikke for rigtigheden af informationerne. Således garanterer NORVIK ikke for, at informationerne er korrekte. NORVIK udbyder alene nærværende skrivelse og materiale som en informationskilde til interesserede lejere. Skrivelsen og materialets indhold er ikke et tilbud og er ikke en opfordring til at leje eller udleje, men er alene af orienterende og vejledende karakter. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning, og NORVIK opfordrer interesserede lejere til at søge professionel rådgivning, før der træffes beslutninger eller foretages dispositioner. NORVIK frasiger sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab eller skade uanset dennes art, som kan have sin årsag i anvendelsen af information fra nærværende skrivelse.

6

Made with FlippingBook Digital Publishing Software