Mini Camp 2023

2023

ราคาพิเศษ

ค่ายปิดเทอมรูปแบบใหม่

Natural & Cultural Camp

วัน คืน

www.smart-icamp.com

แค่ 3 วัน - 2 คืน เริ่มต้นง่ายๆ..กับเรา

Mini Camp ก้าวแรกสำ หรับผู้เริ่มต้นเหมาะสำ หรับ น้องๆ 8-16 ปี

คุณส่งลูกมาอยู่กับคนทำ ค่ายมืออาชีพ เด็กๆ ได้รับการดูแลประดุจลูกหลาน เด็กๆอยู่สังคมดีๆ จากครอบครัวอื่นๆที่มีแนวคิด เดียวกัน " Why SMART-i Camp" ทักษะชีวิตที่น้องจะได้จากค่าย

1. ได้ฝึกออกจาก Comfort Zone 2. เข้าใจตนเอง และผู้อื่นมากขึ้น 3. ฝึกการตัดสินใจด้วยตนเอง 4. ยอมรับความแตกต่าง

Culture Nature Future Signature เราแบ่ง คอนเซ็ปค่ายออกเป็น 4 แบบ 1. 2. 3. 4.

15-17 ธันวาคม 2565 Nature Camp ชีวิตมีป่า ป่ามีชีวิต 22-24 ธันวาคม 2565

รอบที่ 1

พลังงานมีคุณค่า รู้รักษาให้ยั่งยืน Future C mp 9-11 มีนาคม 2566 Culture Camp ตามรอยประวัติศาสตร์ลพบุรี 16-18 มีนาคม 2566 Nature Camp ชีวิตมีป่า ป่ามีชีวิต 23-25 มีนาคม 2566 Culture Camp ตามรอยประวัติศาสตร์ลพบุรี 30 มีนาคม -1 เมษายน 2566 Nature Camp ชีวิตมีป่า ป่ามีชีวิต 27-29 เมษายน 2566 พลังงานมีคุณค่า รู้รักษาให้ยั่งยืน Future C mp

รอบที่ 2

รอบที่ 3

รอบที่ 4

รอบที่ 5

รอบที่ 6

รอบที่ 7

13-15 กรกฎาคม 2566 พลังงานมีคุณค่า รู้รักษาให้ยั่งยืน Future C mp Nature Camp ชีวิตมีป่า ป่ามีชีวิต 6-8 กรกฎาคม 2566 20-22 กรกฎาคม 2566 Culture Camp ตามรอยประวัติศาสตร์ลพบุรี 12-14 ตุลาคม 2566 Nature Camp ชีวิตมีป่า ป่ามีชีวิต

รอบที่ 8

รอบที่ 9

รอบที่ 10

รอบที่ 11

19-21 ตุลาคม 2566

พลังงานมีคุณค่า รู้รักษาให้ยั่งยืน Future C mp

รอบที่ 12

21-23 ธันวาคม 2566 Signature Camp ของดีลพบุรี

รอบที่ 13

SMART- i

ตามรอยประวัติศาสตร์ลพบุรี Culture Camp

วันที่ 9-11 มีนาคม 2566 วันที่ 23-25 มีนาคม 2566 วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2566

รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3

ณ โสมาภา ป่าสัก รีสอร์ท จ.ลพบุรี

รับน้องๆอายุ 8-16 ปี รับจ นวนจ กัดเพียง คน เท่านั้น !! 20

www.smart-icamp.com

@smart-i-camp

094-879-9919

Line@ ID :

Walk through the History ตามรอยประวัติศาสตร์ลพบุรี Culture Camp

SS.1

3 2

วัน คืน

DAY 1 DAY 2 DAY 3 Field Trip ทัศนศึกษา ตามรอยออเจ้า ณ วังนารายณ์ จ . ลพบุรี กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ Reflection

- ทำ ข้าวต้มมัด - การทำ ขนมกล้วย - ทำ ข้าวจี่ Way of life

Art&Craft - ปั้นดินเหนียว

Identify My Feeling

Farewel Party

Walk through the History ตามรอยประวัติศาสตร์ลพบุรี

กิจกรรมเปิดพื้นที่ปลอดภัย เพื่อหลอมรวมเด็ก ๆ เข้าด้วยกัน ให้พร้อมที่จะเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ ๆ และเปิดใจรับเพื่อนใหม่ ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นที่ ค่าย แต่จะคงอยู่ตลอดไป 3 H คือ Head Hand Heart เป็นหลักการในการจัด กิจกรรมนี้ เรานำ ดินที่มีลักษณะเฉพาะพื้นถิ่นลพบุรี ให้ น้องๆได้ฝึกสร้างงานตามจินตนาการและผสมผสานกับ เรื่องราวของค่าย การรับรู้ความรู้สึกของตนเอง เป็นภาวะที่ควรฝึกไว้ ตั้งแต่เยาว์วัย เป็นการสร้างทักษะชีวิตที่เกิดขึ้นได้ ง่ายในบริบทที่เด็กๆรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่น กิจกรรมสืบทอดวัฒนธรรม ย้อนรอยอดีตการทำ ขนมไทย เช่น ข้าวต้มมัด ขนมกล้วย ข้าวจี่ ขนมครก เป็นต้น เด็ก ๆ จะได้ฝึกการทำ งานเป็นทีม การสื่อสาร ในการแก้ไขปัญหา และได้ลิ้มลองขนมไทยฝีมือตัว เองอีกด้วย พื่นที่ที่รุ่มรวยด้วยประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 800 ปี อย่างเช่น เมืองละโว้ เรามีเรื่องราวมากมาย ที่ชวนให้เด็กๆได้ค้นพบ

กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์

Art&Craft

Identify My Feeling

Field Trip ทัศนศึกษา

Way of life

A Walk through the History ตามรอยประวัติศาสตร์ลพบุรี

"เพื่อนกันตลอดไป" คงเป็นนิยามของกิจกรรมนี้ แต่น่าเสียดายที่จะเป็นคืนสุดท้ายที่เด็กๆจะได้อยู่กัน ครบทีม กิจกรรมที่จะมีทั้งรอยยิ้มของความสุข และ น้ำตาแห่งความทรงจำ ไปพร้อม ๆ กัน กิจกรรมนี้ เราจะเชิญชวนน้องๆ มารู้จักการสะท้อน อารมณ์ ความรู้สึก และกล้าเผชิญกับคำ ชมและคำ แนะนำ อย่างมีสติ ล้วนเป็นคุณสมบัติของผู้เจริญ แล้ว

Farewel Party

Reflection

SMART- i Nature Camp

ณ โสมาภา ป่าสัก รีสอร์ท จ.ลพบุรี ชีวิตมีป่า ป่ามีชีวิต

15-17 ธันวาคม 2565 16-18 มีนาคม 2566 30 มีนาคม -1 เมษายน 2566

รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4

6-8 กรกฎาคม 2566 12-14 ตุลาคม 2566

รอบที่ 5

www.smart-icamp.com

094-879-9919

@smart-i-camp Line@ ID :

The forest is alive,the trees are breathing. Nature Camp

ชีวิตมีป่า ป่ามีชีวิต

3 2

วัน คืน

DAY 1 DAY 2 DAY 3

Field Trip ทัศนศึกษา ทัศนศึกษา ศูนย์การเรียนรู้สิรินธร Memory of Tree - การทำ ปุ๋ยไส้เดือน และปุ๋ยใบไม้ - การปลูกกต้นไม้

Lesson Learned

กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์

ศิลปะจากธรรมชาติ -Mandala ดอกไม้ - สีสันของธรรมชาติ

ปลูกนิสัยดี SMART Plan

Farewel Party

The forest is alive,the trees are breathing.

ทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ สิรินธร จ.ลพบุรี ศึกษาพืชพันธุ์ ไม้ นานาชนิด เด็กทำ กิจกรรมมากมาย เช่น การปัน Seed Ball และ ปลูกต้นไม้มีค่า ด้วยวิธี Sling Shot ขนาดยักษ์ “การตั้งเป้าหมาย” จะทำ ให้เราไปถึงจุดนั้นได้ง่ายขึ้น ในแต่ละภารกิจเด็กๆ จะได้ฝึกค้นหาเหตุผลให้ตัวเอง ก่อน (Know your WHY) เมื่อ "เหตุผล" ชัด " เป้าหมาย" จะชัดตาม กิจกรรมศิลปะจากธรรมชาติ Mandala ดอกไม้ โดยใช้สีสันจากธรรมชาติ เทคนิคฝึกการสร้าง สมาธิ การรับรู้ความรู้สึกตัวเอง กิจกรรมเปิดพื้นที่ปลอดภัย เพื่อหลอมรวมเด็ก ๆ เข้าด้วยกัน ให้พร้อมที่จะเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ ๆ และเปิดใจรับเพื่อนใหม่ ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นที่ ค่าย แต่จะคงอยู่ตลอดไป การเกษตร เป็นวิชาว่าด้วยการประยุกต์ใช้ “วิทยาศาสตร์” มุมมองที่แตกต่าง ย่อมสร้าง กระบวนการ และผลลัพธ์ที่แตกต่าง การนำ กิจกรรม เกษตรอินทรีย์มาใช้สอน STEM สอนให้ผู้เรียนเข้าใจ เหตุและปัจจัย มุ่งไปที่กระบวนการเพื่อให้เด็กๆได้สร้าง สมรรถนะ วิธีคิด และวิธีแก้ปัญหา

กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์

ศิลปะ จากธรรมชาติ

ปลูกนิสัยดี SMART Plan Field Trip ทัศนศึกษา

Memory of Tree

The forest is alive,the trees are breathing.

การถอดบทเรียน การอนุรักษ์ธรรมชาติ ผ่านผลงาน ศิลปะที่ทุกคนในค่ายมีส่วนร่วม และมันจะกลายเป็น ความทรงจำ ดีๆแก่ชาวค่ายทุกคนตลอดไป... "เพื่อนกันตลอดไป" คงเป็นนิยามของกิจกรรมนี้ แต่ น่าเสียดายที่จะเป็นคืนสุดท้ายที่เด็กๆจะได้อยู่กันครบ ทีม กิจกรรมที่จะมีทั้งรอยยิ้มของความสุข และน้ำตา แห่งความทรงจำ ไปพร้อม ๆ กัน

Farewel Party

Lesson Learned

SMART- i

Future C mp

พลังงานมีคุณค่า รู้รักษาให้ยั่งยืน ณ โสมาภา ป่าสัก รีสอร์ท จ.ลพบุรี

22-24 ธันวาคม 2565 27-29 เมษายน 2566 13-15 กรกฎาคม 2566 19-21 ตุลาคม 2566

รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4

รับน้องๆอายุ 8-16 ปี รับจ นวนจ กัดเพียง คน เท่านั้น !! 20

@smart-i-camp Line@ ID :

www.smart-icamp.com

094-879-9919

Mini Camp

SS.3

พลังงานมีคุณค่า รู้รักษาให้ยั่งยืน Learn valuable energy healing, sustainable

3 2

วัน

DAY 1 DAY 2 DAY 3

คืน

Field Trip ทัศนศึกษา ทัศนศึกษา โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์

เสียงจาก ธรรมชาติ

Nature Walk

รถพลังงานลม

Farewel Party

พลังงานชีวิต

Solar Energy for Sustainability. พลังงานมีคุณค่า รู้รักษาให้ยั่งยืน

กิจกรรมเปิดพื้นที่ปลอดภัย เพื่อหลอมรวมเด็ก ๆ เข้าด้วย กัน ให้พร้อมที่จะเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ ๆ และเปิดใจรับ เพื่อนใหม่ ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นที่ค่าย แต่จะคงอยู่ตลอดไป

กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์

Walk Rally ที่ออกแบบให้เด็กๆได้สัมผัส การสร้าง กิจกรรมต่างจากพลังงานธรรมชาติ

Nature Walk

กิจกรรมสืบค้นความหมายของตัวตน เป็นการนำ กิจกรรมตั้ง เป้าหมาย มาร่วมกับการเรียนรู้กิจกรรมจิตปัญญา เพื่อให้ เด็กๆได้มีจิตสาธารณในการร่วมอนุรักษ์พลังงาน

พลังงานชีวิต

ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์อนุรักษ์พลังงาน ที่เล่าเรื่องราวได้ น่าสนใจ และทันสมัยด้วยเทคโนโลยี ที่จะตราตรึงความ ประทับในให้น้องๆได้เรียนรู้ พร้อมรับภาระกิจค้นหาปริศนา

Field Trip ทัศนศึกษา

กิจกรรม STEM Education ที่สร้างความเข้าใจเรื่องพลังงาน ศักย์-พลังงานจล พร้อมทั้งการประกวดการออกแบบรถ พลังงานสะอาด ที่กระตุ้นให้เด็กๆต้องแกัปัญหาด้วย กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

รถพลังงานลม

Learn valuable energy healing, sustainable พลังงานมีคุณค่า รู้รักษาให้ยั่งยืน

เสียงที่ออกมาจากใจ อาทิ "ขอบคุณ ขอโทษ ให้กำ ลังใจ อย่างจริงใจ" ก่อให้เกิด Mindset ที่เป็นบวก ทำ ให้เด็กๆ พร้อมเรียนรู้และเติบโตโดยไม่มีอะไรมาขวางกั้น "เพื่อนกันตลอดไป" คงเป็นนิยามของกิจกรรมนี้ แต่น่า เสียดายที่จะเป็นคืนสุดท้ายที่เด็กๆจะได้อยู่กันครบทีม กิจกรรมที่จะมีทั้งรอยยิ้มของความสุข และน้ำตาแห่งความ ทรงจำ ไปพร้อม ๆ กัน

Farewel Party

เสียง จากธรรมชาติ

SMART- i

Signature Camp

ณ โสมาภา ป่าสัก รีสอร์ท จ.ลพบุรี วันที่ 21-23 ธันวาคม 2566

รับน้องๆอายุ 8-16 ปี รับจำ นวนจำ กัดเพียง

คน เท่านั้น !! 20

www.smart-icamp.com

094-879-9919

@smart-i-camp Line@ ID :

This is where we stand for. ของดี..ลพบุรี Signature Camp

3 2

วัน คืน

DAY 1 DAY 2 DAY 3

Lesson Learned

เปิดพื้นที่ ปลอดภัย

Field Trip ขึ้นรถไฟลอยน้ำ

Field Trip พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน โคกสลุง ฐานการเรียนรู้ วิถีชุมชน " ไทยเบิ้ง "

Olympics พื้นบ้าน

Signature Party

Camp Fire

Signature Camp

This is where we stand for. ของดีลพบุรี

กิจกรรมเปิดพื้นที่ปลอดภัย เพื่อหลอมรวมเด็ก ๆ เข้าด้วยกัน ให้พร้อมที่จะเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ ๆ และเปิดใจรับเพื่อนใหม่ ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นที่ ค่าย แต่จะคงอยู่ตลอดไป กีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน เมื่อมารวมกับแนวทาง จัดค่ายแบบ SMART-i ก่อให้เกิด Olympic ที่เน้น กระบวนการ Gamification ไฮไลท์ของค่ายนี้ คือการเดินทางด้วยรถไฟลอยน้ำ ไปบ้านโคกสลุง อันเป็นถิ่นพำ นักของชาวไทยเบิ้ง ผู้ รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้ให้ลูกหลาน ขาดไม่ได้กับกิจกรรมรอบกองไฟ พร้อมเรืองเล่า พื้นบ้านอันแฝงไปด้วยปรัชญาการใชัชีวิตจาก ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีลีลาการเล่าเรื่องราวไม่เหมือน ใคร

กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์

Olympics พื้นบ้าน

Camp Fire

Field Trip ทัศนศึกษา

This is where we stand for. ของดีลพบุรี Signature Camp

กิจกรรมร่ำลา ในแบบลพบุรี ได้รับประทาน อาหารพื้นเมือง เด็กๆมีโอกาสร่วมกิจกรรม และ รับชมการแสดงจากศิลปินพื้นบ้าน

Signature Party

"ขอบคุณ ขอโทษ ให้กำ ลังใจ อย่างจริงใจ" นิยาม การเรียนรู้จากค่ายนี้ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้จัก Empathy และการเป็นสมาชิกที่ดีในสังคม

Lesson Learned

Contact Us

@smart-i-camp

SMART-i Academy

smarticamp

SMART-i Academy

0948799919

www.smart-icamp.com

สมัครค่าย

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26

www.smart-icamp.com

Made with FlippingBook flipbook maker