Store Van - Space UP PL ES

RELINGI BARRAS

Burty Store Van zostały opracowane z myślą o produkcie aerodynamicznym i bezpiecznym. Gumowa okładzina antypoślizgowa , wbudowana w górnej części profilu zapobiega przesuwaniu się towaru w trakcie jazdy. _______ Las barras Store Van han sido diseñadas para resultar aerodinámicas y seguras . La goma antideslizante integrada en la parte superior del perfil contribuye a evitar el desplazamiento del material durante el movimiento del vehículo.

ART.

Długość / Longitud

F22 UP 021160 00 A1 F22 UP 021360 00 A1 F22 UP 021460 00 A1 F22 UP 021560 00 A1 F22 UP 021660 00 A1 F22 UP 021760 00 A1

1160 mm 1360 mm 1460 mm 1560 mm 1660 mm 1760 mm

Montaż należy powierzyć wykwalifikowanym i upoważnionym pracownikom. El montaje debe ser realizado por personal cualificado y autorizado.

24

Made with FlippingBook - Online catalogs