Store Van - Space UP PL ES

UCHWYTY FIJACIONES

Uchwyty relingów dachowych usprawniają i przyspieszają montaż systemu dachowego. Ich szczególna właściwość polega na zdolności dostosowywania się do różnych profili dachów w pojazdach, dzięki czemu nie wymagają dodatkowych otworów do mocowania. _______ Las fijaciones de los juegos de barras facilitan y agilizan la instalación del sistema de techo. Su particularidad es la capacidad de adaptarse a los distintos perfiles de los techos de los vehículos sin necesidad de añadir orificios para la fijación.

ART.

Wysokość / Altura

F22 UP 010550 00 07 F22 UP 010600 00 07 F22 UP 010700 00 07 F22 UP 010800 00 07 F22 UP 010900 00 07 F22 UP 011000 00 07 F22 UP 011100 00 07

55 mm 60 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm

Montaż należy powierzyć wykwalifikowanym i upoważnionym pracownikom. El montaje debe ser realizado por personal cualificado y autorizado.

26

Made with FlippingBook - Online catalogs