Catalogue Showdown Displays Europe 2022 | EN - CZ - PL | CZ

11.2 WHITEBOARDS AND PIN BOARDS

COMBI BOARD - WOODEN WHITEBOARD / CORK

NEW

NEW

• Refreshing appearance design thanks to light wooden frame • Write and pin various messages and notes • Perfect to use in the hospitality and office sector • Svěží vzhled díky světlému dřevěnému rámu • Lze psát a připínat různé vzkazy a poznámky • Ideální pro použití v pohostinství a kancelářích • Odświeżony wygląd dzięki jasnej drewnianej ramie • Możliwość pisania i przypinania różnych wiadomości i notatek • Idealne do zastosowania w sektorze hotelarskim i biurowym

EN

CZ

PL

DIN/Size

Art. nr.

Dimensions (cm)

1,6 2,6 KG

W

H

D

45 x 60 60 x 90

WBC450x600LB WBC600x900LB

45 60

60 90

1,8 1,8

See accessory page for options (p. 168)

Combi Board - Black Board / Cork (p. 166/ch. 11) and Black Letter Board (p. 114/ch. 7)

COMBI BOARD - BLACK BOARD / CORK

• Elegant design thanks to black wooden frame • Write and pin various messages and notes • Perfect to use in the hospitality and office sector • Elegantní design díky černému dřevěnému rámu • Lze psát a připínat různé vzkazy a poznámky • Ideální pro použití v pohostinství a kancelářích

EN

CZ

• Elegancki wygląd dzięki czarnej drewnianej ramie • Możliwość pisania i przypinania różnych wiadomości i notatek • Idealne do zastosowania w sektorze hotelarskim i biurowym

PL

Art. nr.

DIN/Size

Dimensions (cm)

W

H

D

1,6 2,6 KG

WBBC450x600BL WBBC600x900BL

45 x 60 60 x 90

45 60

60 90

1,8 1,8

166

167

See accessory page for options (p. 246)

See accessory page for options (p. 168)

Made with FlippingBook - Online magazine maker