Catalogue Showdown Displays Europe 2022 | EN - CZ - PL | CZ

14.2 TAYMAR ® BROCHURE HOLDERS

W330

C330

W230X

W230

3C230

4C230X

4C330

BESTSELLER

EN • Wall mounting (W330), counter top and wall mounting (C330) • Na zeď (W330), na stůl i na zeď (C330) • Do zawieszenia na ścianie (W330), postawienia na biurku oraz zawieszenia na ścianie (C330) CZ PL

EN • Wall mounting (W230X), counter top and wall mounting (W230) • Na zeď (W230X), na stůl i na zeď (W230) • Do zawieszenia na ścianie (W230X), postawienia na biurku oraz zawieszenia na ścianie (W230) CZ PL

• Counter top (3C230), counter top and wall mounting (4C230X, 4C330) • Na stůl (3C230), na stůl i na zeď (4C230X, 4C330) • Do postawienia na biurku (3C230), postawienia na biurku oraz zawieszenia na ścianie (4C230X, 4C330)

EN CZ PL

W Dimensions (cm) H D

Dimensions (cm)

Art. nr.

DIN/Size

Art. nr.

DIN/Size

Art. nr.

DIN/Size

Art. nr.

Pocket depth (cm)

DIN/Size

Pocket depth (cm)

Pocket depth (cm)

Pocket depth (cm)

Dimensions (cm)

Dimensions (cm)

34 34,5 W H

W

H

D

W

H

D

W230X W230

24 24

25 25

4 4

4C330

1 x A4 1 x A4

1 x A4 1 x A4

3C230 4C230X

3x A4 4x A4

23,7 23,6

33,9 34

15,5 17,5

3,2

4x A4

W330 C330

3,2 3,2

34 34

18,6 18,6

3,8 7,8

3,2 3,2

3,2 3,2

W230 has removable counter stand clip AB1 included Optional for W230X: Counter Stand Clip (see p. 196)

4C330 has removable pocket dividers CD1 included

2W155H

2C155H

W160X

W160

C230

2C230X

3W230

BESTSELLER

EN • Wall mounting (W160X), counter top and wall mounting (W160) • Na zeď (W160X), na stůl i na zeď (W160) • Do zawieszenia na ścianie (W160X), postawienia na biurku oraz zawieszenia na ścianie (W160) CZ PL

EN • Wall (2W155H), counter top and wall mounting (2C155H) • Na zeď (2W155H), na stůl i na zeď (2C155H) • Do zawieszenia na ścianie (2W155H), postawienia na biurku oraz zawieszenia na ścianie (2C155H) CZ PL

EN • Counter top (C230), counter top and wall mounting (2C230X), wall mounting (3W230) • Na stůl (C230), na stůl i na zeď (2C230X), na zeď (3W230) • Do postawienia na biurku (C230), postawienia na biurku oraz zawieszenia na ścianie (2C230X), do zawieszenia na ścianie (3W230) CZ PL

Dimensions (cm)

Art. nr.

DIN/Size

Art. nr.

Art. nr.

Art. nr.

Pocket depth (cm)

DIN/Size

DIN/Size

DIN/Size

Dimensions (cm)

Pocket depth (cm)

Dimensions (cm)

Pocket depth (cm)

Pocket depth (cm)

Dimensions (cm)

23,7 53,5 10,2 W H D

W

H

W

H

D

W

H

D

3W230

2W155H 2C155H

34 34

18,6 18,6

1 x A4 2 x A4

C230 2C230X

23,3 23,7

24,9 28,5

8,5 12,4

3,2

3 x A4

1x A5 1x A5

2x A5 2x A5

3,2 3,2

W160X W160

3,2 3,2

16,5 16,5

19,1 19,1

3,5 3,5

3,2 3,2

W160 has removable counter stand clip AB1 included Optional for W160X: Counter Stand Clip (see p. 196)

186

187

Logo branding on request

Logo branding on request

Made with FlippingBook - Online magazine maker