עיתון האומה - גיליון 42

:7 תחנה מצרים

תחת הלחץ הפיזי-נפשי של העבדות לחומר ולבנים, התגברה בבני ישראל, בניו של יעקב, תשוקה לצאת לחיי חופש ורוח. היה דרוש להם מנהיג שיתאים את שיטת אברהם למצבם הנוכחי, מנהיג שיאחד אותם מעל לדרגה החדשה של האגו. משה רבנו. המאבק בין משה לפרעה הוא מערכה בין שני כוחות פעילים בתוך ישראל: כוח הפירוד וכוח החיבור. כשמשה הצליח להדק את החיבור, פרעה ספג ”מכות”. במכה העשירית נכנע ושלח את ישראל לחופשי.

מתי בכלל הפכנו ישראלים, ומה מזמן לנו המחר? תחנות: מממלכת בבל העתיקה ועד ל"תור הזהב" 20 צאו למסע בן בספרד, מהשואה לתקומה, מהגלות לגאולה, מהשנאה לאהבה

:8 תחנה הר סיני

:4 תחנה התגלית

:1 תחנה אנושות אחת

מיד כשישראל יצאו לחופשי הם קיבלו פרס: דחייה מזן חדש. למרגלות הר סיני (”הר” מלשון הרהורים ו”סיני” מלשון שנאה) עמדו בני ישראל למבחן הגדול: או שיתחברו ”כאיש אחד בלב אחד”, או שייכנעו לפירוד ו”כאן יהיה מקום קבורתם”. במאמץ אדיר הם כבשו את הר השנאה ועברו את המבחן בהצלחה: בני ישראל כרתו ברית עם הכוח האחד, הפכו מקבוצה לעם וקיבלו את ה”תורה” – הוראות ההפעלה לפריצה מהאגואיזם הצר אל מרחב רוחני חדש. משנאה לאהבה. באמצעות החיבור ביניהם הם למדו לעורר את הכוח החיובי הנסתר בטבע: המאור המחזיר למוטב.

המחקר הוביל את אברהם לתגלית: כוח אחד ברא את השמיים והארץ, כוח אחד ברא את האנושות וקשר אותה ברשת אחת, וכן, אותו כוח ברא את האגו שיפרום אותה, כדי שנוכל לחזור לאהבה מתוך בחירה. אברהם פיתח שיטה מדעית שמטרתה לעורר את הכוח האחד, המאחה והמתקן, בעזרת בניית קשרים טובים מעל הדחייה והסלידה. הוא יצא למסע בקרב תושבי בבל השסועה, לפרסם את תגליתו: שיטת החיבור, שלימים תיקרא חכמת הקבלה. מי ששמעו, הפכו לקבוצה.

שנה, במסופוטמיה שבין נהרות הפרת 3,800- לפני כ והחידקל, עיראק של היום, שכנה ממלכת בבל העתיקה. שם החלה להתקיים האנושות באחווה משפחתית אוניברסלית. החברה באותם הימים הסתפקה במילוי מאוויים קטנים: מזון, קורת גג, חיי שלווה. בלי הפרעות מיוחדות.

:9 תחנה תורת החיבור

:5 תחנה כנען

:2 תחנה מגדל בבל

עם קבלת שיטת החיבור ממשה, אותה שיטה שפיתח אברהם, היה עם ישראל מוכן וראוי ללכת לקראת ייעודו: להוביל את העולם לכינון יחסים של נתינה ואהבה. ”העם הזה [ישראל] נוצר ובא בשביל כל תבל, להכשרת עתידו” (הראי”ה קוק).

קבוצת ”בית אברהם”, שמנתה רבבות, היוותה את התשתית לעם ישראל – עם שהמקור שלו אינו ביולוגי, טבעי ככל העמים, אלא אידיאולוגי. השם שלהם נבע מהרצון להגיע ל”, ישר אל הכוח האחד, השולט במציאות. ֵ ר–א ָ שׁ ָ ”י הקבוצה נדדה לכנען, ושאר תושבי בבל התגבשו במשך הדורות לשבעים אומות עולם. החברה שבנה אברהם פרחה והתרחבה, השושלת הרוחנית התחנכה והתעצבה על ערכים של אחדות ואהבה.

ואז השתנו החיים. מעמקי הטבע האנושי עלו רצונות גדולים יותר שדחקו בכל אחד לדאוג לתועלתו, ומוטב אם יהיו על חשבון הזולת. ככה התחיל המשבר האנושי הראשון שהוביל אל בניית גורד השחקים הראשון – ”מגדל בבל” – הסמל המיתולוגי לתפיסה האגוצנטרית; ואומנם תחילה הייתה ”כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים”, אבל כשהאגו תפס ל ה’ שפת ַ ל ּ ָ ם ב ָ תאוצה הם הפסיקו להבין זה את זה, ”כי שׁ כל הארץ”. לא השפה השתנתה, אלא הלבבות שהופנו פנימה נאטמו ואיבדו את יכולתם להתקשר.

:10 תחנה ארץ ישראל

משה כבר ידע שאחרי מעמד הר סיני יתעצם יצר הרע ויתייבש רגש החיבה. הוא גם ידע שמשימתם של ישראל בארבעים שנות הליכה במדבר תהיה להפוך את היחסים הצחיחים ליחסים של ”ארץ זבת חלב ודבש”. לכן לפני שיצאו למסעם במדבר, חילק משה את העם לקבוצות קטנות, ל”עשיריות” שירקמו ביניהן מערכות יחסים על פי חוק הערבות ההדדית; כל אחד מבקש חיבור עבור חבריו. העם הצליח ונכנס לנקודת החיבור המרכזית ביותר, ”ארץ ישראל” (”ארץ” מלשון רצון, ”ישראל” מצירוף המילים ישר- אל); הארץ המובטחת.

:6 תחנה יורדים למצרים

:3 תחנה אברהם

שנה חלפו, והאגו כצפוי פרץ שוב בכל כוחו ויצר קרע 200 בין צאצאי קבוצת אברהם – קרע שתחילתו בהחרפת היחסים חיו. נטישת החיבור והתפוררות האחווה בין בני ֶ בין יוסף לא יעקב ”הורידה” אותם ל”מצרים”, לאימפריה שקידשה וסגדה לחומר, לאגואיזם בדרגה חדשה.

בקרב הבבלים חי תרח, מנהיג פגני מפורסם ובעל חנות פסלי אלילים. אברהם בנו היה מיועד להמשיך את דרכו, אבל מחשבות אחרות הטרידו אותו: מי ברא את השמיים והארץ? ומה קורה כאן? יום אחד הוא לקח מקל, ניפץ את כל הפסלים בחנות ויצא לחקור לאן נעלמה האהבה.

4

Made with FlippingBook - Online catalogs