Skattebogen for Næstved Købstad 1943-1944

BOGEN FOR NÆSTVED KØBSTAD

1943—44

Nyvej ................... Side 36 Ny Østergade ...... - 36 Odinsvej ............... - 36 Oskarsvej ............. - 37 Ostenfeldtsvej ...... - 37 Peder Bodilsvej .... - 37 Peder Syvsvej .... - 38 Platanvej ............. - 38 Præstøvej ............. - 38 Rampen ................ - 41 Ramsherredgade ... - 42 Reistrupsvej ........ - 43 Riddergade .......... - 43 Ringstedgade ....... - 43 Roarsvej ............... - 46 Rolighedsvej ........ - 46 Rosenvej ............... - 47 Rugvænget .......... - 47 Ryttervej .............. - 47 Sagasvej ............... - 47 Set. Mortensgade .. - 47 Set. Peders Kirkep. - 48 Sandholmsvej ...... - 48 Sjællandsvej ........ - 48 Skomagerrækken . - 48 Skyttemarksvej ... - 49 Slagkildevej ......... - 50 Slusehuset ............ - 50 Sortebrødregade ... - 51 Sterkelsvej ........... - 51 Tagensvej ............ - 51 Teatergade ........ - 52 Thorsvej ............... - 52 Torvestræde......... - 53 Toldbodvej ........... - 53 Tulipanvej ............ - 53 Uglehusene .......... - 53 Valmuevej ............ - 53 Ved Kilden .......... - 53 Ved Nygaardsvej .. - 53 Ved Skibsværftet . - 54 Vestre Kaj .......... - 54 Vinhusgade .......... - 54 Vibevej ................. - 54 Violvej .................. - 54 Vordingborgvej .... - 54 Ydernæs ............... - 56 Ydunsvej .............. - 56 Ægirsvej .............. - 56 Ønskevillaen........ - 57 Øraevej ................. - 57 Østergade ............. - 57

luSiatdå-

Fortcgnelse

Aaderupvej .......... Side 5 Aagade ................... - 6 Aalestoksgaarden.. - 6 Adelsvej ................. - 6 Albanivej ............... - 6 Amtmandsgade .... - 6 Amtsgaarden ......... - 7 Axeltorvet.............. - 7 Bag Bakkerne ....... - 7 Baldersvej .............. - 7 Brandtsgade .......... - 7 Bredstræde ............ - 8 Brogade .................. - 8 Bygvænget ............ - 9 Danavej .................. - 9 Dehnsvej ............... - 9 Ejlersvej ................. - 9 Emilievej ................ - 9 Enghavevej ............ -10 Fabriksvej ............. -10 Farimagsvej .......... -10 Farvergade ............ -13 Fasanvej ................ -13 Fixvej ..................... -13 Fredensvej ............. -14 Freiasvej ................ -14 Friggasvej ............. -14 Fyensvej ................. -14 Gallemarksvej ........ -14 Gardehusarkasern. - 16 Glentevej ................ -16 Godthaabs Allé ... - 16 Gormsvej ................ -17 Gottliebsvej ............ -17 Gramsvej .............. -17 Grimstrup Bømeh. - 17 Grimstrupvej .......... -17 Grønnegaarden .... - 18 Grønnegade ........... -19 Grønvej .................. -20 Gøgestien ............... -20

H. Hornemannsv. Side 20 Havnen ................. - 21 Havrevænget....... - 21 Helgesvej ............. - 21 Hejrevej ............... - 21 Hermansensvej..... - 21 Hjultorvet ............ - 21 Hovmannsvej ....... - 21 Hvedevænget ...... - 22 I. Hvidtfeldtsvej .. - 23 Jagtvej ................ - 23 Jernbanegade ...... - 23 Johannebjerg ...... - 24 Jyllandsvej .......... - 24 Jørg. Jensensvej ... - 25 Kastanievej ......... - 25 Keramikvej .......... - 26 Kildebakken ........ - 26 Kildemarksvej ...... - 26 Kildevænget ...... - 27 Kindhestegade ..... - 28 Kirkestræde ......... - 29 Kjærvej ................ - 29 Kompagnistræde .. - 29 Kornbakken ......... - 30 Kåhlersvej ...... - 30 Købmagergade ..... - 31 Lillebil-Centralen . - 31 LL Bredstræde ... - 31 LI. Gallemarksvej - 31 Lindevej ............... - 31 Magle Møllevej ... - 32 Marievej ............... - 32 Meistersvej .......... - 32 Møllegade............. - 33 Møntergade .......... - 33 Niels Juelsvej ..... - 33 Ndr. Farimagsvej - 34 Nygaardsvej ........ - 34 Nygade ................. - 35 Ny Jernbanevej ... - 35

Ligningsprocenten for Formue- og Lejlighedsskat er 11,5 og for Menighedsudgifter 0,8. Udfor hvert Navn i omstaaende Liste er anført det samlede Beløb, vedkommende skal svare i Formue- og Lejlighedsskat, samt Bidrag til Menighedsudgifterne, idet Ørerne dog ikke er medregnet. For de Skatteydere, der ikke deltager i Menighedsudgifter, vedrører det an­ førte Beløb kun Formue- og Lejlighedsskat. Udgiveren paatager sig intet Ansvar for eventuelle Fejl i de an­ førte Beløb, Navne og Adresser.

78 Chr. Munk, Detailhandler Chr. E. Munk, Kommis 80 Chr. E. Petersen, Papirarb. Kjeld Petersen, Medhjælper 82 Anna Jensen, fhv. Gdr.ske Inger Jensen, Husassistent Sigrid Jensen, Husassistent 100 Poul Schmidt, Tømmerhdl. 522 Aa. Christensen, Telefonistinde 11 113 J. P. Hansen, Papirarbejder 141 Knud Hansen, Cyklesmed 11 P. T. Hansen, Medhjælper 42 Hilborg Hansen, Husassistent 9 115 H. Fr. Ellekilde, Lærer 615 N. C. Nielsen, Hestehandler 6 121 Holger Andersen, Papirarb. 110 Otto Andersen, Kontorist 110 Jytte Andersen, Kontorist 36 123 Ove Jensen, Murersvend 118 125 Aage R. Jacobsen, Tømrersv. 128 127 Henry Evers, Maskinarbejder 369 129 Alfred Rasmussen, Arbmd. 18 131 Georg Mikkelsen, Papirarb. 177 Kr. Christiansen, Maskinarb. 196 133 A, J. Nielsen, Aldersrentenyder 2 135 Alfred Stenberg, Maskinarb. 3 Kr. Steffensen, Arbmd. 9 Th. Andersen, Vognmandskusk 13 Harald Nielsen, Søfyrbøder 3 137 Vagn Schou, Farmaceut 0 Eva Schou, Prøvetelefonist 9 Ole Schou, Kontorelev 15 Sv. Aage Mortensen, Gartner 4 J. M. Jensen, Arbmd. 141 V. Sørensen, Handelsmand 3 139 Emil Christiansen, Arbmd. 38 Mary Madsen, Husmoder 3 D. Henriksen, Arbejderske 0 140 Leonh. Jørgensen, Arbmd. 17 P. A. Petersen, Arbmd. 3 Emil Durin, Skomager 42 Louis Jørgensen, Arbmd. 17 Carlo Durin, Arbmd. 18 Leo Durin, Medhjælper 6 142 J. P. Jensen, Aldersrentenyder 2 Oskar Nielsen, Arbmd. 79 Laurits Harpsøe, Arbmd. 15 Aksel Andreasen, Arbmd. 9 143 Aksel Hansen, Arbmd. 71 144 A. Jørgensen, Arbejderske 3 Marius Nielsen, Arbmd. 15 C. B. Madsen, Arbmd. 75 Holger Andreasen, Aldersren. 2 Leo Jørgensen, Medhjælper 61 146 N. Petersen, Rentier 42 148 J. Jensen, Arbmd. 110 Knud Andersen, Arbmd. 3 Hans Jensen, Aldersrenten. 2 270 226 177 67 13 6 6

Aaderupvej. 4 Max Elting, Konsulent 10 Ludvig Kyhn, Keramiker Else Kyhn, Ekspeditrice Viggo Carl Kyhn, Lærling 15 Frederik Jensen, Gaardejer Christian Jensen, Landmand Erik Jensen, Landmand Ella Jensen, Husass. 18 Anders P. Jensen, Gaardejer Inge Jensen, Studerende 6 19 Aksel Petersen, Arbejdsmand 177 21 Niels Jacobsen, Papirarbejder 177 Erno Jacobsen, Arbejdsmand 103 Niels Jacobsen, Bagersvend 106 Lilly Jacobsen, Husass. 6 22 Julius Andersen, Arbmd. 43 Maren C. Jensen, Rentrice 9 26 Hans Madsen, Aldersrn. 2 29 H. P. Christoffersen, Papirarb. 196 31 N. O. Henriksen, Maskinfører 344 32 Jacob Christensen, Aldersrn. 2 Andr. Johansen, Aldersrn. 2 33 Carl Fr. Christensen, Gaardejer 559 Hans R. Christensen, Medhj. 110 34 Vagner G. Bonde, Snedkersvend 85 Svend A. F. Petersen, Papirarb. 159 36 Hans H. Johansen, Arbmd. 82 37 Peter Rs. Evers, Papirarb. 405 38 Johanne Evers, Enkefru 65 Harald Jensen, Arbmd. 110 39 N. Chr. Nielsen, Sømand 6 40 P. Christiansen, Papirarb. 387 Helge Christiansen, Papirarb. 411 41 Peter Christensen, Gdr. 215 45 J. Hansen Lisberg, Skibsfører 39 47 Chr. E. Christiansen, Arbmd. 270 49 Egon Hansen, Papirarbejder 215 51 Elisabeth Ingemann, Køkkenass. 61 N. Ingemann, fhv. Gdr. 98 52 H. P. Hansen, Papirarbejder 387 53 Edvard Svensen, Arbmd. 134 Iris Svensen, Ekspeditrice 0 Erik Hansen, Mejerielev 36 Henning Nielsen, Brødkusk 159 58 R. F. Larsen, Vognmand 1389 Knud Larsen, Medhjælper 94 65 P. A. Schrøder, Tømrerméster 3 Ema Schrøder, Fabrikarb.ske 67 66 J. Andersen, Sadelmagermester 233 68 Fr. Andreasen, Fabrikarb. 75 70 Holger N. West, Arbmd. 288 72 P. H. Andersen, Papirarbejder 141 Ejner Andersen, Mekaniker 300 74 Bernh. Johansen, Papirarb. 141 Julie Olsen, Fru 3 76 H. S. Larsen, Arbmd. 15 H. K. Larsen, Chauffør 233

885 159 67 36 1002 251 110 196 762

6

154 P. C. Møller, Fabrikant 155 Svend Nielsen, Landmand 164 Carl Hansen, Landmand H. M. Jensen, Gdr. Kaj Jensen, Gdr.

2164

Johan Henriksen, Murersvend 215 Jensigne Hansen, Aldersrn. 2 5 Karoline Hansen, Aldersrn. 2 Chr. Hansen, Garderobeforp. 119 7 Ejner Petersen, Chauffør 86 Maryanna Dawidska, Aldersr 2 Albanivej. Rasmus Johs. Nielsen, Arbm. 116 2 Hans Jørgen Hansen, Papirarb. 135 Svend A. Clausen, Arbm. 98 3 Holg. Christensen, Papirarb. 141 Gunnar F. Jensen, Tømrersv. 123 4 Svend Aage Nielsen, Kommis 98 Niels Fr. Harboe, Papirarb. 289 Amtmandsgade. 2 Anna Hansen, Enkefru 3 Svend Holst, Direktør 2324 Julie Hansen, Tandtekniker 356 Harry Gents, Telefonform. 596 Karen Sørensen, Vicevært 9 Gustav Sørensen, Organist 104 Anna Pedersen, Aldersrn. 2 K. H. Petersen, Papirarb. 178 N. C. Andersen, Bogbindersv. 98 Lilly Nielsen, Husass. 30 E. A. West, Landmand 9 3 Hansine Hansen, Aldersrn. 2 C. A. Miehelsen, Murerm. 113 Inger M. Christensen, Arb. 113 Benedikte Schmidt, Aldersm. 2 4 S. P. Iversen, Skomageren. 45 N. P. L. Rasmussen, Slagtersv. 129 An,na Andersen, Kogejomfru 67 Sofie Andersen, Pensionatsv. 86 Anna Nielsen, Frk. 6 5 Anna M. Jensen, Aldersm. 2 Axel K. Pedersen, Træarb. 116 Emil Poulsen, Arbmd. 17 N. M. L. Pedersen,, Arbmd. 159 Poul M. Sørensen, Arbmd. 3 Tove R. Andersen, Husass. 15 6 N. P. E. Persson, Sadelmager 94 Kaj Persson, Sadelmagersv. 20 Chr. V. Andersen, Arbmd. 289 Ejnar F. Hansen, Medhj. 178 Laurine Jørgensen, Enkefru 2201 Hanne Hansen, Fru 6 7 Kai Aage Hansen, Arbmd. 178 Anna Hansen, Fru 19 Niels P. Jensen, Arbmd. 14 Sv. Aage Jensen, Træarb. 325 H. Chr. Jensen, Træarb. 252 Knud Christensen, Murerm. 125 Johanne Larsen, Fru 2 8 N. A. Larsen, Postpakmester 345 Th. N. Bode, Aldersm. 2 9 Hans Nielsen, Arbmd. 9 Anton Kristensen, Arbmd. 289 B. Kammersgaard, Smedesv. 45 F. C. S. Frederiksen, Arbmd. 86 11 H. Carl Hansen, Kontorbest. 836 R. H. Calum, Borgmester 1426

Mary Petersen, Husasistent 38 Philip Jensen, fhv. Landmand 69 42

39 541 128 39 172 288 73 354 9

Edith Petersen, Husassistent Kr. Røge, Gdr.ske Alfred Madsen, Bestyrer Karl Ludvigsen, Papirarb. Th. Hansen, Gdr. Th. Sørensen, Gartner O. S. Iskov, Aldersrentenyder Villy Carlsen, Bud Rasmus Jensen, Arbmd. H. E. Larsen, Medhjælper P. M. Hansen, Arbmd. Jens Carlsen, Aldersrenten. J. P. Jensen, Arbmd. Karen Nielsen, Husassistent

2

18 24 24 13 69

106

6

Aagade. 4 Alfred Jensen, Disponent 1297 5 Helga Petersen, Modehandler 725 Verner Petersen, Købmand 0 Betty Petersen, Modist 110 6 Harald Mørning, Købmand 4944 Aage Morning, Kontorist 356 7 Eigil Rasmussen, Disponent 319 Ohr. Knudsen, Fotograf 744 Clara Knudsen, Røntgenfotogr. 258 Margr. Madsen, Fotograf 98 9 Holg. Hansen, fhv. Komm.bgh. 405 10 Ohr. Jørgensen, Overdyrlæge 102(0 Ohr. Elbo, Skrædermester 2127 Otto Elbo, Journalist 356. 11 Niels Friis, Aldersm. 2 Carl Friis, Vognmand! 116 Poul Andersson, Ekspedient 465 12 Jens P. Carl, fhv. Gaardejer 4 Erik Frigast, Kaptajn 707 14 Svend Arentoft, Journalist 61 Axel H. Olsen, Malersvend 79 Børge Ewers, Typograf 344 16 Johan P. Sonne, Lærer 504 18 Richard Jessen, Dommer 4723 Oda S. Jensen, Husass. 43 Aalestoksgaarden. Anders Chr. Nielsen, Gaardejer 615 Knud Nielsen, Landmand 110 Grethe Nielsen, Husass. 9 Poul Karlsen, Medhjælper 106 Sigfred Larsen, Kontrolass. 208 H. P. Hansen, Arbejdsmand 251 Adelsvej. 1 Martin Andersen, Husejer 116 Knud L. Andersen, Tømrersv. 221 Hans Rasmussen, Papirarb. 233 Maren J. Jensen, Husbest. 6 3 Niels Petersen, Papirarb. 233 Carlo Petersen, Malersvend 227 Poul Petersen, Lærling 6

7 12 A. T. Jørgensen, Forretningsf. 375 A. 0. Rasmussen, Tandlæge 1974 Henriette Sørensen, Rentrice 215 Kaj Aage Braae, Læge 1820 Einar M. Iversen, Købmand 1125 Emma Aarøe, Danselærer 2367 Rigmor M. Jensen, Husass. 49 Jenny A. White, Fru 3 Jørgen Braae, Elev 0 Erik Lapain, Ingeniør 319 Jørgen Carlsen, Handelsmedhj. 36 13 Tage S. H. Nielsen, Arbmd. 289 Inger Michelsen, Bogholderske 301 Amtsgaarden. Gustav Toft, Amtmand 2546 Valborg Kristiansen, Jomfru 98 Else M. Ellner, Fru 0 Tove A. Poulsen, Husass. 49 . Axeltorvet. 1 Jens Ejnar Hansen, Købmand 541 Povl Scheel-Bech, Isenkr. 6033 Asta Rasmussen, Husass. 30 Jørgen Scheel-Bech, Købmand 5608 Fr. J. Vingart, Værkfører 744 Maren M. Hansen, Husass. 94 Asta Larsen, Husass. 36 2 Rasmus Petersen, Invalidern. 7 Alma Bolm, fhv. Restauratrice 135 Johs. E. Bjørn, Cigarhdl. 522 Edith M. L. Nielsen, Husass. 3 4 Adelg. Unsgaard, Dommerfm. 3892 Marie C. Christensen, Husass. 67 Alfred Th. Kristiansen, Kont. 166 Erik Kai Ebbesen, Overlæge 2523 Ellen M. D. Simonsen, Husass. 86 Chr. L. Ibsen, Bankbud 289 Else K. L. Ibsen, Frk. 6 5 Erik J. Dahlberg, Skotøjshdl. 2684 Hanne Andersen, Detailhdl. 196 Erna E. U. Nielsen, Husmoder 16 Børge Sv. Jensen, Kommis 43 Trine Petersen, Enkefru 2 Emil Fr. Bischoff, Fotograf 113 Magnus Petersen, Købmand 1082 Finn Fr. Stege, Murer 246 Eva Henni Petersen, Husass. 9 Mary H. Jensen, Husass. 43 6 Jørgen H. Nielsen, Sagfører 41 Niels P. Botoft, Murermester 92 Sten Orla Botoft, Ekspedient 94 Astrid K. A. Coff, Aldersrn. 2 Harry Vald. Olsen, Pianist 0 9 Svend Hansen, Hotelejer 4169 Marie Kristensen, Overstuepige 159 Inge A. K. Ottesen, Husass. 24 Inger N. M. Petersen, Husass. 36 Ruth Olsen, Buffist 36 Gerda Rasmussen, Husass. 9 Karen E. Andersen, Husass. 49 Helena Petra Olsen, Husass. 55 Ellen Elise Nielsen, Elev 49 10 F. Georg Christensen, Boghdl. 3228

Poul Christensen, BoghdLmedhj. 276 T. Inger Johannesen, Husass. 61 11'Frede Lund, Ejendomsmægler 504 Knud Lund, Ejendomsmægler 276 Ellen Margrethe Lund, Husass. 0 Preben Linde, Assistent 516 Ejnar August Sauer, Musiker 73 Henry Thøgersen, Løjtnant 110 12 Carl Christens, fhv. Apoteker 1820 Ella V. Madsen, Husass. 67 Elna Hansen, Husass. 54 Marie K. Jørgensen, Aldersrn. 2 Franziska Kogut, Strygerske 97 Bag Bakkerne. N. P. Rasmussen, Landbruger 42 Hans; E. Hansen, Tagdækker 3 Karl Ahlstrøm, Arbmd. 85 Johs. S. Andersen, Arbmd. 71 Peder E. Jensen, Arbmd. 61 Einer J. J. Pihi, Arbmd. 0 Peter T. Nielsen, Arbmd.103 Kaj E. Andersen, Arbmd. 30 Hjalmar C. Olsen, Smedesvend 41 Hans Fr. Pedersen, Medhj. 24 Marius Larsen, Arbejdsmand 61 Baldersvej. 2 Alfr. L. Jensen, Fiskeribetjent 177 6 J. P. Jensen, pens. Overportør 141 Karen Brodthagen, Disponent 516 8 Ane Hansen, Pensionist ' 6 Carlo' Enevoldsen, Slagteriarb. 103 10 Ane K. Jensen, Syerske 2 Otto L. Petersen, Maskinarb. 233 Jørg. L. Petersen, Arbejdsdreng 6 Svend G. L. Petersen, Lærling 6 12 Amalie Johansen, Enkefru 15 14 Carl Alfr. Jensen, Formand 442 Brandtsgade. 1 Hilda Jensen, Købmand 6 Else M. Jensen, Ekspeditrice 98 Hans Ploug, Aldersrn. 2 Anna Kjærsgaard, Aldersm. 2 Axel B. Jæger, Arbmd. 344 3 Jens H. Hansen, Chauffør 116 Maren Eriksen, Aldersm. 2 Jens Hansen, Aldersrn. 2 4 Ane Andersen, Aldersm. 2 Fr. Nørrestrøm, Arbmd. 196 Valdemar Andersen, Papirarb. 424 Richo Andersen, Papirarb. 289 NielseChr. Hansen, Aldersrn. 2 Niels Chr. Hansen, Aldersrn. 2 Harry Mortensen, Arbmd. 178 5 Theodor Nielsen, Snedkerm. 479 J. K. Nielsen, Lærling 12 Ane Eggers Hansen, Eksped. 55 6 Niels P. Olsen, Elektriker 325 Anton Olsen, Arbmd. 94 6 A Jens Sørensen, Arbmd. 159 7 Chr. Andersen, Mælkehdl. 15 Ib A. Bærentzen, Papirarb. 88

8

9

C. Neerup Andersen, Chauffør 6 Lars Chr. Petersen, Mælkehdl. 141 Ellen K. Hansen, Enkefrue O Hans J. Jensen, Arbmd. 369 Agnes Hansen, Ekspeditrice 6 Knud Petersen, Maler 246 7A Fr. A. Nielsen, Tømrersvend 252 Hanne Frandsen, Husmoder 15 Hans P. Bærentzen, Aldersrn. 2 Hanne Larsen, Ekspeditrice 20 7B Frederik Moukjær, Bagersv. 23 Henrik E. Jacobsen, Arbmd. 98 .Sofus Jensen, Arbmd. 178 Anna Nora Nielsen, Aldersrn. 2 Maren Nielsen, Arbejderske 6 Jørgen Nielsen, Arbmd. 6 Oluf Sørensen, Arbmd. 233 Robert Jacobsen, Arbmd. 30 7C Sofie Christiansen, Aldersrn. 2 Marius J. Hansen, Aldersrn. 2 /Sv. Aage Larsen, Savskærer 82 Svend O. Rasmussen, Arbmd.' 159 7D Mette Hansen, Enkefru 3 Hans P. Madsen, Arbm. 215 Anna Marie Hansen, Aldersrn. 2 Theodora Hansen, Husass. 6 Otto Thv. Jensen, Arbm. 12 Helene Jensen, Husass. 0 8 Karl Gustav Hansen, Arbm. 178 Jens Chr. Hansen, Arbm. 44 Karl Hans Jensen, Arbm. 104 Arnold Erik Hansen, Lærling 6 Viggo Jensen, Lærling 6 9 Ane Rendbo, Husbest.inde 20 10 Karen Rasmussen, Detailhdl. 172 Rasm. P. Rasmussen, Hdlsm. 209 Willy Rasmussen, Hdlsm. 190 Peter Hansen, Arbm. 6 10a Hans Peter Hansen, Arbm. 9 Chr. Fr. Larsen, Snedkersv. 325 Sidse Petersen, Rentier 3 Emma N. Jensen, Husass. 9 Karen Sofie Jensen, Aldersrn. 2 11 Ole Pedersen, Aldersrn. 12 Helene E. Petersen, Husass. 6 12 Ove Peter Knudsen, Arbm. 125 Alex Knudsen, Bud 107 Hans Larsen, Aldersrenten. 2 Ingeborg Larsen, Husass. 6 Jens Peter Larsen, Arbm. 88 14 Rasmine K. Olsen, Arb.ske 6 Kristian M. Andersen, Arbm. 252 15 Kathrine Petersen, Arb.ske 41 Marie Boel, Rentrice 116 16 Vilh. Jørgensen, Chauffør 159 17 Ejner Ottesen, Træarbejder 387 Otto Petersen, Træarb. 289 Frank Petersen, Skrædersv. 319 Henry Hemmingsen, Arbm. 70 Inge Hemmingsen, Kontorelev 6 18 Hans J. Hansen, Maskinfører 369 Erling Søg. Hansen, Medhj. 9 Ove Buur, Præst 325 20 Chr. Christensen, Pensionist 196 21 Jens Christensen, Murerm. 41 Lydia Christensen, Forretnbest. 159

Ruth Christensen, Forretnbest. 141 J. K. D. Christensen, Husass. 30 Kr. P. Ladefoged, Murerm. 252 22 Frands Johansen, Malersvend 82 Kaj Jensen, Tømrersvend 45 Vilhelm Jensen, Bagersvend 307 Else M. Jensen, Ekspeditrice 24 Ejner Kistrup, Arbm, 141 Karl Oluf Larsen, Bestyrer 264 23 Hans Cafl Meyer, .Pølsemager 270 Haakon V. Olsen, Købmand 215 Charles Hansen, Barbermester 17 Harald Hansen, Kedelpasser 307 Karl Nielsen, Værkfører 959 26 Carl Andersen, Slagterm. 110 Vald. Henningsen, Papirarb. 442 Herman Andersen, Kartoffelh. 405 Kjeld B. Andersen, Lærling 86 Rasmus Nielsen, Aldersrn. 2 B. Hildebrandt-Jensen, Invalidern. 9 Kurt Sørensen, Mejerist 141 Bredstræde. 1 Aksel Henry Mortensen, Arbm. 119 Gurli Mortensen, Ekspeditrice 6 Hartvig R. Mortensen, Arbm. 86 4 Ellen D. Petersen, Medhj. 61 Axel Niels Petersen, Bud 15 Erik A. B. Hansen, Arbm. 6 5 Bertha M. Olsen, Aldersrn. 2 Theodor O. Poulsen, Arbm. 12 7 Anna K. Petersen, Aldersrn. 2 Anna M. Baran, Husass. 30 Johanne S. Jensen, Aldersrn. 2 Viggo H. Christensen, Arbm. 110 Karen M. Hansen, Papirarb. 166 9 Maren K. Jensen, Aldersrn. 2 Frederik Jacobsen, Papirarb. 119 And. P. Christensen, Aldersrn. 2 Hans Daniel Jensen, Aldersrn. 88 Brogade. 1 Chr. Petersen, Papirarb. 424 Selma Jensen, Husmoder 6 Hans Fr. Jensen, Invalidern. 20 E. Hein-Nielsen, fhv. Lærerinde 110 I. Hein-Nielsen, fh. Lærerinde 621 Edith 3. Hansen, Kontorass. 159 Th. M. Christensen, Bødkerm. 670 Ludvig Hansen, Aldersrn. 113 Else M. Hansen, Eksped. 104 J. Volmer Petersen, Assistent 405 Carl H. Petersen, Træarbejder 178 Bernh. Clausen, Underv.fører 522 Albert C. Larsen, Tøffelmager 3 Stine Larsen, Arbejderske 15 J. Valdem. Hansen, Købmand 1107 Karen H. Hansen, Elev 0 Ervin N. Nielsen, Træarbejder 273 Lars P. Jensen, Aldersrn. 2 Knud H. Jensen, Arbm. 166 Rakel Berthelsen, Husass. 15 2 N. Schoubye, Amtslæge 1660 Astrid H. Kuld, Husbest. 61 Chr. Righolt, Direktør 2478

Hans P. Nielsen, Gaardskarl Jens H. Nielsen, Træarb. Aksel T. Nielsen, Træarb. Johanne Nielsen, Træarb. 98 Ella Nørhoff, Laboratorieass. 289 Erna Marie Nielsen, Husass. 36 H. A. Birksted, Landsr.sagf. 3468 Helga Christiansen, Husass. 36 3 Ludvig C. Krause, Bagerm. 787 Amanda Petersen, Fabr.arb. 82 3-5 Valdem. Jørgensen, Papirarb. 113 Niels Østergaard, Træarbejder 159 Augusta Petersen, Fabr.arb. 82 4 Børge Møller, Lærling 6 5 Dagmar Leidecker, Aldersrn. 2 Preben Leidecker, Medhj. 55 Carl G. Rasmussen, Kontorist 202 Hans H. Hansen, Bagerikarl 61 H. P. Christensen, Købmand 159 Carl G. Christensen, Musikelev 0 Lars K. Jensen, Gaardskarl 125 Niels Ejler Møller, Repr. 44 Osvald Olsen, Fiskehandler 98 6 S. Christiansen, Klejnsmedem. 541 Boysen Iversen, Kordegn 215 Mette Marie Beck, Aldersrn. 2 Helge Arne Olsen, Slagterm. 442 Roar E. Hansen, Køkkenchef 307 Jens G. Jensen, Kommis 227 Kaj A. Hansen, Arbejdsm. 196 Inger Petersen, Ekspeditrice 18 7 Chr. F. Lorentzen, Købm. 1937 8 Villy Frederiksen, Chauffør 424 Chr. Axel Olsen, Arbm. 252 Carl Chr. Jensen, Skræderm. 0 9 Axel S. Larsen, Købmand 3191 Lissi M. Jensen, Husass. 15 10 S. O. R. Christensen, Murerm. 344 Knud B. Nielsen, Snedkerm. 88 Knud B. Nielsen, Snedkerm. 88 Martha Andersen, Husass. 12 Hans V. A. Nielsen, Arbm. 246 Albert R. Nielsen, Cigarhdl. 387 Poul R. Nielsen, Tømrer 319 Agnes Damborg, Jordemoder 934 Grete Damborg, Ekspeditrice 6 Bygvænget. 1 J. H. Jensen, Chauffør 128 Alex Hansen, Købmand 196 3 Arthur Appelby, Vulkanisør 369 Jens Jensen, Aldersrn. 2 Vald. Petersen, Aldersrn. 42 4 Aug. Steffensen, Togfører 522 G. Christiansen, Murersvend 159 Lilli Mathiesen, Ekspeditrice 233 6 Johs. Jensen, Forvalter 159 Erik Petersen, Assistent 344 Niels Hansen Pihi, Mekaniker 24 8 Erik Petersen, Tømrersvend 159 Hans Jensen, Tømrersvend 110 Aa. Rubæk-Nielsen, Officiant 134 Ejner Nielsen, Murersvend 344 Poul Hansen, Blikkenslager 319 10 Gunner Poulsen, Murersvend 159 F. Dehn-Jensen, Premierløjtn. 215 92 375 209

Danavej. 1 A. M. Petersen, Papirarbejder 405 Kr. Kristiansen, Rentier 6 H. A. Sørensen, Arbejdsmand 92 2 H. Johs. Jespersen, Mejeriejer 1973 Inga Olsen, Husass. 24 3 Poul Jensen, Bagersvend 251 7 Jens P. Brendorp, Papirarbejder 288 Jørgen Brendorp, Papirarbejder 461 Johanne Hansen, Enkefru 6 9 Jørgen Olsen, Murersvend 118 Knud Olsen, Malersvend 110 Svend Andersen, Papirarbejder 196 11 P. Jensen, Papirarbejder 251 Dehnsvej. 1 Niels Elmer, ps. Stabssergent 270 Herman Hansen, Tømrersvend 289 2 Karl Voss, Maskinarbejder 41 Otto Sørensen, Bagersvend 129 3 Herm. Nielsen, Underpapirm. 1353 Tove Nielsen, Laboratorieass. 190 4 Anna Nielsen, Enkefru 141 Sv. Aa. Frederiksen, Radiotekn. 239 Grete Hansen, Husass. 104 Niels Olsen, Mekaniker 0 5 C. B. Petersen, Varmemester 270 Marie Jensen, Fru 3 Rich. Petersen, Malermester 215 Villy Petersen, Maskinarbejder 498 J. P. Petersen, Aldersrn. 2 Karen Petersen, Syerske 9 6 K. J. Nielsen, Maskinfabrikant 2456 7 H. F. Hansen, Ekstraarbejder 252 V. Rasmussen, Papirarbejder 125 H. Christensen, Tapetserer 134 P. Hansen, Aldersrn. 12 Anna Beck, Fabrikarbejderske 104 Poul Petersen, Papirarbejder 541 8 Aksel Jørgensen, Bagersvend 289 H. P. Christophersen, Maskinf. 522 Ejlersvej. 1 Joh. L. Petersen, Officiant 233 J. V. A. Jensen, Tømrersvend 103 Emilie J. Nielsen, Gartner 6 Børge V. Hansen, Fyrbøder 319 4 Dan EL Petersen, Repræsentant 87 Aage I. Sørensen, Murerm,. 2348 Osvald Andersen, Maskinarb. 123 Einer H. Jensen, Træarb. 196 6 Fr. Nielsen, Vognmand 651 Ruth V. Rasmussen, Husass. 9 Emilievej. 1 And. Christensen, Lagerarb. 233 Tage Christensen, Ekspedient 270 Louise Kristensen, Fru 92 Dorthea Kristensen, Aldersrn. 2 M. L. Hansen, Aldersrn. 2 2 N. P. Pedersen, Entreprenør 1297 K. B. Pedersen, Medhjælper 177 J. B. Pedersen, Murerlærling 0 Else M. B. Pedersen, Kontorelev 15 4 M. Nielsen, Aldersrn. 2 G. T. Nielsen, Arbejdsmand 61 Chr. E. Jacobsen, Skomager 110

10

E. G. Christiansen, Benzinforh. 71 5 Poul Erik Olsen, Mekaniker 393 Carl H. Nielsen, Maskinfabr. 2545 Chr. G. A. Richter, Ekspedient 319 Emil Johansen, Malersvend 251 7 Fru Anna Larsen, Husmoder 6 O. Aaris-Larsen, Tømrerm. 2324 S. Aaris-Larsen, Tømrerm. 2250 S. K. S>. Aaris-Larsen, Bankass. 553 Ragna Jensen, Husass. 24 8 K. J. Kristensen, Konsulent 1684 Ellen Christensen, Husass. 61 Laur. P. Grøntved, Konsulent 615 J. E. Nielsen, fhv. Forp. 17 Ejnar J. C. Vølxen, Dir. 1186 R. Fr. Jensen, Restauratør 2109 Olga Sørensen, Jomfru 103 9 Hans Rie. Larsen, Chauff. 103 ■Aksel Hansen, Repr. 71 Dines Paulsen, Vognmand 836 10 N. Thorv. Andersen, Fabr. 10,017 11 Kjeld: R. Andersen, Ingeniør 7029 Mathilde K. Hansen, Frk. 36 Henriette Hansen, Bestyrerinde 393 P. C. Lund, Telefonmontør 405 12 J. A. Nielsen, Mejerist 270 Arne K. Nielsen, Maskinlærl. 9 Inger Nielsen, Barneplejerske 6 Gerda Knudsen, Bestyrerinde 264 13 P. Ludv. Madsen, Ølhandler 2570 N. Pylle Th. Samson ,Enkefru 6 Olga Thomsen, Ekspeditrice 61 Johnny Jacobsen, Former 559 Jens C. Hasselbalch, Portier 442 L. Jensen Nielsen, Smedesv. 276 Sigrid Jensen, Husass. 42 13b Redaktør H. P. Olsen 2637 14 Carl Melau, Aldersrenten. 2 Bergliot Melau, Fabriksarb.ske 103 15 F. Ingerslev, Læge 2730 Helga Elise Clausen, Husass. 54 17 Maren Andersen, Invaliderenten. 0 Anna Hansen, Aldersrenten. 2 Hans P. B. Olsen, Papirarb. 251 Karen Larsen, Kogerske 18 H. C. Emanuelsen, Støberiarb. 215 Max H. R. Pedersen, Urmager 125 N. Ludv. Olsen, Aldersrenten. 2 Ane M. Nielsen, Aldersrenten. 2 Ove G. Larsen, Inspekt. 633 S. E. B. Madsen, Dekoratør 196 S. Aagaard Larsen, Mekaniker 0 18 Søren Hansen, Mekaniker 725 Inger K. Hansen, Husass. 0 19 Jørg. Samuelsen, Aldersrenten. 2 Inger Jørgensen, Aldersrenten. 2 Ingeb. Jacobsen, Papirarb.ske 257 M. H. Jørgensen, Enkefru 3 Sidsel M. Nielsen, Enkefru 3 Jens Fr. Petersen, Aldersrenten. 18 J. Aa. R. Jensen, Sømand 106 19a Anna J. Hansen, Aldersrenten. 2 Elna K. O, Hansen, Medhjælper 6 Carl Edv. Jensen, Tømrersv. 125 Karl Rich. Jensen, Fabrikarb. 288 Elna M. Jensen, Fabrikarb.ske 30

Enghavevej. 1 Viktor Petersen, Skrædersvend 233 Egon Petersen, Medhjælper 43 Aksel Jørgensen, Papirarb. 270 Helge Paulsen, Kommis 86 Erik Petersen, Arbejdsmand 15 2 Arly Petersen, Arbejdsmand 325 H. Jo Nielsen, Tarmmester 141 Johanne Jensen, Invalidern. 2 Sv. Aage Jensen, Arbm. 6 Lydia Jensen, Husass. 6 Poul Jensen, Træarb. 301 Grethe Jensen, Husass. 6 Johanne Jensen, Husass. 0 Børge Nielsen, Arbm. 252 Aage Chr. Petersen, Arbm. 159 Vera Petersen, Strygerske 6 3 Hans Rasmussen, Former 19 Karen Rasmussen, Husass. 6 J. Rasmussen, Lokomotivfyrb. 239 4 Axel Andersen, Opsynsmand 405 Max Andersen, Bud 43 5 Chr. J. W . Hansen, Arbm. 178 6 Laur. Jørgensen, Fabrikarb. 92 7 Aage Petterson, Maskinarb. 196 8 Victor Hansen, Slagtersvend 73 Ole Mogensen, Arbm. 104 9 Chr. V. Johansen, Papirarb. 196 10 Johanne Petersen, Aldersrn. 2 Einar Jensen, Aldersrn. 39 Erna Jensen, Telefonistinde 94 11 Julius Jensen, Aldersrn. 19 Henrik Poulsen, Cyklesmed 70 12 Niels P. Hansen, Slagteriarb. 125 13 Emil Andersen, Aldersrn. 2 Emil Stenberg, Træarbejder 196 Lars K. Sørensen, Tømrersvend 202 14 Jens Juel Jacobsen, Chauffør 412 Louise Jacobsen, Arbejderske 7 Karen Jensen, Papirarb. 113 16 Ellen Petersen, Fru 39 Børge Petersen, Træarbejder 71 Harry Petersen, Træarbejder 141 Dagny H. Hansen, Husass. 67 Ester Pedersen, Husass. 6 Kjeld Petersen, Lærling 6 18 N. Christiansen, Skomagersv. 141 Marie Hansen, fhv. Husbest. 6 20 Anna K. Jensen, Fabrikarb. 215 Anton Larsen, Arbejdsm. 307 Knud Larsen, Tømrersvend 270 Harald Berg, Kommis 289 Oscar Petersen, Papirarb. 252 Fabriksvej. J. M. Jensen, Maskinmester ' 1500 Birthe Jensen, Kontorass. 110 Holger Madsen, Papirmester 1186 Margrethe Lauridsen, Husass. 30 Farimagsvej. 1 Wilh. Smith, Konsul 12,361 Edel I. Ingemansen, Husass. 24 Marie Sofie Madsen, Husass. 63 3 Erik Aage Hansen, Murersv. 257

11

29 Hans E. Hemmangsen, Bestyrer 344 H. C. L. Hermansen, Murersv. 159 Johanne Petersen, Aldersrenten. 2 Chr. V. Christensen, Murersv. 159 30 Niels Vitting, Købmand 18 Edith Vitting, Kontorelev . 6 31 Anna I. Hansen, Husass. 6 Gerda M. F. Nielsen, Syerske 165 J. E. F. Nielsen, Filmsoperatør 393 Kristian Pedersen, Arbmd. 118 C. H. Jensen, Gartner 9 32 Ole Søsted, Tandlæge 1002 Ane Marie Olsen, Diakonisse 202 33 Jens Peter Hansen, pens. Lærer 270 Poul E. Nielsen, Kommis 356 Ulrik P. Larsen, Inspekt. 1279 Gerda J. Larsen, Handelsl. 6 Elly Hansen, Rentrice ^42 Anna K, Larsen, Enkefru 11 Gerda Larsen, Kontorass. 338 Harriet A. Larsen, Rentrice 67 J. P. Christiansen, Aldersrenten. 2 Aage D. Ingvorsen, Lærling 6 Martin H. Jensen, Journalist •270 35 Stefana Andresen, Tandlæge 694 Ester Hansen, Husass. 54 36 Marie J. Clasen, Rentrice 503 Julie Schmidt, fhv. Bankass. 251 Alice Søllegaard, Købmand 442 Carl Søllegaard, Musiker 103 J. P. Jensen, Ejendomsm. 503 Poul E. Jensen, Kolonialkommis 94 Arne V. Jensen, Keramiker 300 Ellen Kr. Lindberg, Enkefru 87 38 Rs. P. Rasmussen, Fragtmand 559 Lissi Rasmussen, Rarneplejeelev 11 Reinh. Rasmussen, Maskinm. 1002 39 Carl Chr. Jensen, Restauratør 2801 H. C. Hollesen, Stationsforst. 1241 Betty Hansen, Kogejomfru 98 Jørgen Andersen, Tjener 251 Karen A. E., Nielsen, Husass. 18 Rosa M. Larsen, Husass. 6 Gerda M. Hansen, Husass. 18 P. Chr. Jørgensen, Togfører 288 H. F. W. Hansen, Trafikmedhj. 85 J. E, C. A. Vogel, Læge 2755 Søren N. Tulstrup, Baneing. 1241 V. E. Hansen, Postkontrollør 688 H. Engeli Staberg, Postmester 1082 Ellen Engell Staberg, Frk. 0 Inge Engell Staberg, Kontorass. 11 Henny Ditlevsen, Husass. 42 40 H. P. Chr. Jensen, Vognm. 442 Tove M. Jensen, Strygerske 6 43 Borella-Hansen, Handelsgartn. 287 45 Maren K. Clausen, Aldersrn. 2 Ole J. Clausen, Børstenbinder 18 Johs. V. Clausen, Arbmd. 98 47 H. Evald H. Andersen, Vognm. 196 Hansine Andersen, Enkefru 39 Vera S. Nielsen, Ekspeditr. 20 49 Poul Hansen, Tømrersvend 123 Georg R. Hansen, Arbmd. 75 Carl L. Jørgensen, Bybud 125 Carl L. Jørgensen 125

Søren Larsen, Arbmd. 110 20 H. Christensen, Landbrugskan. 288> Hans V. Jacobsen, Barbenn. 196 Frederikke Olsen, Invaliderenten. 11 Jonna J. Lund, Ekspeditr. 239 Thorv. Larsen* Vognm. 87 Ernst Sørensen, Arbmd. 6 Anker Olsen, Assistent 112 20 a Lars H. Andersen, Arbmd. 94 Ejner Christiansen, Portør 177 Erik Andersen, Militærmusiker 41 Otto L. Larsen, Arbmd. 288 Jens Mortensen, Former 177 Elly H. Mortensen, Husass. 24 Lilly Mortensen, Bypige 6 L. P. Jensen, Repr: 393 P. Pedersen Bohnsen, Officiant 123 21 Marg. Larsen, Plejerske 11 Agnes Hemmingsen, Syerske 0 Tage Sørensen, Musiker 11 Ellen Mortensen, Enkefru 71 Yrsa L. Mortensen, Handelsl. 6 Ane M. Hansen, Handlende 71 Ane M. Olsen, Invalidern. 15 Herdis Olsen, Kontorass. 15 Mette J. Hee, fhv. Kobbersmed 6 Kr. Fr. Petersen, Skrædersv. 215 22 P. Chr. B. Boeck, Amtsforv. 2324 T. S. Poulsen, Kontormedhj. 141 23 P. J. Olsen, Arbmd. 159 Svend E. Olsen, Lærling 6 Poul. H. Olsen, Bud 6 Vilh. J. Poulsen, fhv. Detailh. 41 Rubner Petersen, Elektriker 934 24 Marg. Evers, fhv. Lærerinde 215 Hertha M. C. Jensen, Pensionist 92 C. Marg. Hansen, Bogh.ske 270 Anna N. Redsted, Enkefru 125 Karen C. Bang, Musiklærerinde 2 Marg. Langevad, Enkefru 288 Martha Henriksen, Kassererske 190 Peter M. Henriksen, Portner 423 25 P. Chr. Andersen, Kasserer 75 Rob. M. Linde, Sadelmager 16 H. P. J. Linde, Sadelmagersv. 6 P. R. Skovhave, Savskærer 11 E. N. L. Johansen, Arbmd. 6 26 Bucbholtz-Nielsen, Ritmester 787 M. Nielsen, Sygeplejerske 202 V. V. da Casta Carneiro, Prljt. 177 B. O. Jakobsen, Premierljt. 141 Leif R. Ravnbøl, Premierljt. 165 Torben Tryde, Premierljt. 92 L. H„ Hansen, Overportør 270 H. A. Petersen, Banearb. 233 27 C. P. Christensen, Aldersrenten. 44 J. P. Olsen, Pensionist 73 Einer Johansen, Snedkerm. 159 V. I. Mørkeberg, Vognm. 17 K. O. Mørkeberg, Bankass. 165 28 Erik Krog Aage, Sagfører 2201 Anna Simonsen, Rentrice 288 Chr. F. Jensen, Ingeniør 4206 Helga M. Jensen, Husass. 24

12

Alderdomshjemmet: H. P. Abrahamsen, Aldersrenten. H. P. Albrechtsen do. Ingeborg Andersen do. Fr. T. Bagger do. Marie S. Bendtsen do. Julie Berthelsen do. Hans Fr. H. Bruun do. Ellen Christensen do. Anders Christiansen do. Hans P. Christoffersen do. Hans P. Frederiksen do. Hans P. Grandahl do. Sophie F. Hansen do. Hans Chr. Hansen: do. Eline Hansen do. Anna S. Hansen do. Karen K. Hansen do. Margr. Hansen do. Niels Hansen do. Vilhelmine Hansen do. Eiler Hansen do. Karl W. Hansen do. Henriette Hansen do. • Lauritz Hansen do. Ane Marg. Hansen do. Ole Jacobsen do. Ludvig Jensen do. Martha C. M. Jensen do. Maren S. C. Jensen do. Anna S. E. Jensen do. Jensine K. Jeppesen do. Marie K. Johansen do. Ane M. K. Jørgensen do. Niels F. Jørgensen do. Ane M. Knudsen do. Edla M. Larsen do. Laura E. Larsen do. Petrine Larsen do. Jens Larsen do. Thora Luttermann do. Anna M. F. Madsen do. Niels P. Mathiesen' do. Hans B. M. Mikkelsen do. Hans Chr. Nielsen do. Rasmus P. J. Nielsen do. Johanne Nielsen do. Peter J. Nielsen do. Dorthea Nielsen do. Anna M. Olsen do. Hans P. Petersen do. Arne M. Petersen do. Carl C. Petersen do. Christine Pehrson do. P. Marie Rasmussen do. Hans P. Rasmussen do. Laur. Peter Stange do. Elisabeth A. Steenberg do. iSøren Sørensen do. Heinrick R. Lunau do. Karen Sofie Hansen do. Dorthea K. Jensen do. Chr. Oluf Larsen do. Anders Olsen do. Ane K. D. Gundorff do. Meta S. E. A. Dørge do.

Ane Marie Lauritzen Marie A. Nielsen Asta Le. Nielsen, Husass. 52 Ellen Marg. Nielsen, Husass. Anna E. K. Nielsen, Husass. Agnete Andersen, Stuepige 15 Grethe M. Rasmussen, Husass. 61 Ingeb. Rasmussen, Husass 54 Anna K. Petersen, Husass. 67 Tove Andersen Ploug, Husass. 24 Karen M. Nielsen, Husass. 67 Karen K. J. Poulsen, Kokkepige 98 Betty Fersbøl, Sygeplejerske 251 Ane M. Hansen, Bestyrerinde 497 Karen Hansen, Aldersrenten. 2 Jens Nielsen, Varmemester 369 53 S. J. Sørensen, Redaktionss. 622 R. Rasmussen, Barberm. 1241 Kurt R. Rasmussen, Murersv. 300 55 Niels Ohr. Pedersen, Inspektør 110 Otto W. Larsen, Fabrikant 725 Mogens ' Andersen, Lærling 6 Arrild Hansen, Trafikelev 18 Niels J. Nielsen, Assurandør 595 Magnus Lauersen, Ejendomsm. 836 Ester B. Hulbeck, Kassererske 411 Andrea L. Hulbeck, Fru 41 Laurine Larsen, Lærerinde 792 J. Marie Andersen, Kø-ban. 6 Rudolf J. Petersen, Lærer 270 Sv. V. Freund, Inspektørasp. 24 Birthe Aa. Andersen, Optiker 61 Lykke Krarup, Gymnastikl. 98 56 Hans: H. Jensen, Arbmd. 118 Elna Johansen, Papirarb .ske 92 Albert T. Christensen, Chauff. 251 Karl E. Jensen, Arbmd. 24 Sv. Aa. Jensen, Arbmd. 172 58 J. L. Christensen, Bestyrer 934 Jan Gorrisen, Elev 9 Ivy Edith Islund, Husass. 20 Jan Gorrissen, Lærling 28 59 Hans J. Jensen, Beslagsmiedem. 836 Edda I. Jensen, Kontorist 221 60 Joh. Frederiksen, Aldersrenten. 2 Egon Frederiksen, Medhjælper 177 Aksel C. Frederiksen, Vognm. 233 61 Karl Rasmussen, Handelsagent 2367 Betty Rasmussen, Kontorist 430 Jørgen Rasmussen, Lærling 6 62 J. P. Jacobsen, Tilsynsførende 344 . H. H. Thomsen, Gaardskarl 13 Else Jacobsen, Husass. 6 63 H. Barfoed, Landinspekt. 1451 Inger Pedersen, Husass. 6 64 Ernst Pedersen;, Politiass. 577 Oluf Harholt, Lokomotivfyrb. 307 66 Anna E. Aagaard, Enkefru 503 J. Chr. Jensen, Overofficiant 233 Jørg. Holst-Hansen, Ingeniør 885 67 Thorv. Hermansen, Aldersrenten. 42 Anna Petersen, Aldersrenten. 2 H. C. Sørensen, Aldersrenten. 49 Carl F. Clausen, Barberm. 11 ■ Fr. Baes;, Maskinarbejder 387 Carl Baes, Bankass. 356 do. do. 2 2 67 54 42

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

13

Knud Baes, Malersvend Ivan Feldvoss, Forvalter Helga Hansen, Invalidern. 6 67a J. Hemmingsen, Aldersrenten. 2 Ellen Steffensen, Aldersrenten. 2 68 Anna Kabler, Enkefru -6 H. S. Hansen, Militærmusiker 215 69 P. C. Jeppesen, Fabrikant 934 Maren Jeppesen, Enkefru 1205 P. C. Jeppesen, Maskinl. 11 Frede Jeppesen, Maskinl. 6 Viggo Hansen, Typograf 387 70 Ida Jacobsen, Enkefru 18 Knud O. Jacobsen, Ekstraarb. 36 J. Eriksen, fhv., Kommunelærer 405 Astrid Eriksen, Frk. 15 Aage B. Møller, Assistent 233 R. Rigmor Petersen, Kontorist 36 Poul EL Borring, Fyrbøder 215 71 M. Saurmilch, Enkefru 18 Carla Saurmilch, Kassererske 356 K. A. Emilius, Overportør 251 M. J. Gyes, Stationsarb. 177 Elditb Thomsen, Ekspeditr. 393 72 A. C. T. Sørensen, Rangenn. 270 Kr. V. Jensen, Ekstraarb. 270 Carl M. Jensen, Aldersrenten. 2 73 Børge Faber, Overlæge 2614 Minna Else Petersen, Husass. 85 74 C. Hemmingsen, Overbetjent 541 Gudrun Hemmingsen, Ekspeditr. 85 H. P. Hemmingsen, Mekaniker 44 Farvergade. 1 Anna M. J. Nicolaisen, Aldersrn. 7 Otto Vill. Sauer, Bagersvend 6 2 Peter E. Nicolaisen, Værkf. 578 Kaj Larsen, Remisearbejder 325 3 N. H. Christensen, Vaskeriejer 125 Svend B. Wasmann, Optiker 270 Jens O. Jensen, Bagersvend 276 Hans Chr. Langkjer, Officiant 442 4 Niels C. Poulsen, Støberiarb. 135 Frede E. J. Paulsen, Arbm. 6 5 Birtha K. Jørgensen, Husbest. 0 Valdemar Pedersen, Lagerarb. 233 Svend M. G. Petersen, Arbm. 196 Anna M. Petersen, Aldersrn. 2 Peder Mikkelsen, Arbm. 45 Wilhelm P. Larsen, Havemand 159 Kjeld Haagen Larsen, Tømrer 221 Anna J. B. Schunck, Aldersrn. 2 Carl G. V. Schunck, Arbm. 49 Anna K. Jakobsen, Fru 3 Jens Christiansen, Medhj. 36 7 Herm. Petersen, Socialinsp. 1082 Carl Rasmussen, Handelsagent 252 Carl Chr. Nielsen, Fotograf 88 Helge Kristiansen, Træarb. 86 Hans P. Andersen, Grønthdl. 17 Jens P. Jensen, Aldersrn. 2 Egil R. Petersen, Kommis 24 7a Arn. Jørgensen, Speciallæge 2708 7n G. Elise Mortensen, Husass. 6 Ella E. Andersen, Defektrice 36

O 0

9 Frede E. P. Busk, Mekaniker 196 Keld B. Petersen, Hestehdl. 71 Jørgen Lindager, Disponent 289 H. Munk Petersen, Eksped. 442 11 Chr. E. Jørgensen, Købmand 577 Fasanvej. J. P. Hansen, Landmand 135 Harry Hansen, Arbejdsmand 70 H. Plamboech, Fru 2 O. Hansen, Kasernefunktionær 325 Axel Danholt, Overofficiant 424 Hans Danholt, Pensionist 288 P. Å. Nielsen, Officiant 141 C. V. Petersen, Pensionist 79 Laura Jensen, Husbestyrerinde 0 Fixvej. 1 Aage Johansen, Forstander 3 N. P. Nielsen, Aldersrn. H. Henriksen, Arbejdsmand M. Henriksen, Lærling 4 Chr. Rasmussen, Former 18 Frede Rasmussen, Træarbejder 177 5 Laura Pedersen, Enke 3 Jørgen Petersen, Stationsarb. 134 Svenn Høj, Murersvend 762 Gudrun Pedersen, Husass. 202 6 Johanne Rasmussen, Enkefru 6 Else Rasmussen, Husass. 9 Ole Petersen, Papirarbejder 344 Karl Petersen, Medhjælper 6 Poul Petersen, Bud 6 Henry Andersen, Arbejdsmand 92 7 L. P. Olsen, Pottemagersvend 270 Anna Olsen, Husbestyrerinde 6 8 Egon Nielsen, Maskinarbejder 134 Hans Espensen, Ekstraarbejder 177 Carl Espensen, Papirarbejder 405 9 Knud Bodal, Pottemagersv. 196 Jens P. Jensen, Arbejdsmand 215 10 Jørgen Olsen, Skomagerm. 73 11 G. P. Petersen, Journalfører 251 Ellen M. Petersen, Telefonist 226 12 C. V. Hansen, Fabrikant 479 13 Johanne Petersen, Husmoder 6 Svend Aa. Jørgensen, Arbemd. 3 Thora Larsen, Enkefru 3 Willy T. Larsen, Kontorass. 344 14 Christen Johansen, Papirarb. 2 Mary Johansen, Syerske 9 15 Nikoline Nielsen, Enkefru 11 Olaf Rasmussen, Tømrersvend 3 16 H. E. Mortensen, Cyklehandler 633 Gerda Mortensen, Ekspeditrice 6 17 Niels Oluf Johansen, Viceinsp. 787 18 Jacob Jacobsen, Maskinarb. 369 Poul Chr. Lund, Træarbejder 196 Jens Chr. Jensen, Arbmd. 233 Thomas Jørgensen, Arbmd. 85 Carl Jacobsen, Skomagersvend 307 19 And. Kr. Hansen, Overportør 288 Knud E. Hansen, Træarbejder 393 Erik E. Hansen, Træarbejder 276 20 P. S. Hansen, Konsulent 325 141 18 177 11

14 21 Chr. Jensen Petersen, Typograf 423 Ellen Petersen, Invalidern. 6 22 M. Kr. Essendrop, Lærer 633 Fredensvej. 1 N. Juel Larsen, Købmand 288 Leif Jørgensen, Træarbejder 79 Carl Johan Larsen, Ekspedient 6 3 Peter Petersen, Papirarbejder 38 4 Thomas Oulund, Pensionist 39 Emmy Oulund, Husass. / 11 Helge Rasmussen, Tømrersv. 159 5 Aksel Andersen, Mekaniker 270 Ervin Jørgensen, Elektriker 141 6 Jørgen Johansen, Sadelmagerm. 15 Maja Jensen, Dameskræderinde 3 7 Hans Jensen, Arbejdsmand 11 Kaja Jensen, Husass. 6 8 Ejlif Jensen, Papirarbejder 141 Sv. H. Andersen, Arbejdsmand 6 Johs. Møller, Mekaniker 411 Otto Møller, Mekaniker 356 9 Magnus Lauridsen, Motorfører 405 9a L. P. Hansen, Pensionist 92 Thure Ibsen, Lærer 246 10 Niels Petersen, Papirarbejder 387 Jørg. Hansen, Slagteriarb. 128 11 J. Chr. Larsen, Aldersrn. 2 12 J. C. Pedersen, Arbejdsmand 251 Nancy Pedersen, Ekspeditrice 30 Elsine Larsen, Aldersrn. 2 13 Juliane Christensen, Rentrice 3 14 Ejner Christensen, Gartner 71 15 Henry Petersen, Maskinarb. 196 Karen Petersen, Aldersrenten. 2 16 Poul Poulsen, Murersvend 270 E. Petersen, Handelsmand 44 Grethe Sørensen, Husassistent 15 Børge Thomsen, Tjener 276 16a Knud Andersen, Chauffør 112 Svend Andersen, Savværksarb. 41 17 Chr. Andersen, Papirarbejder 177 Gudrun Andersen, Husassistent 54 Ejvind Andersen, Lærling 6 18 Mads Petersen, Assistent 307 N. J. Petersen, Lærling 6 Edith Petersen, Kontorelev 61 H. Chr. Hansen, Aldersrenten. 24 19 Jacob Christensen, Aldersrenten. 2 Dagmar Daugaard, Husassistent 17 20 Valdemar Petersen, Aldersrenten. 4 Gerda Petersen, Husassistent 6 21 P. J. Nielsen, Gartner 116 Eli Larsen, Arbejdsmand 159 22 Maren Nielsen, Aldersrentenyder 2 Sv. Aa. Nielsen, Gartner 94 23 Bodil Olsen, Aldersrentenyder 2 S. Aage Olsen, Former 497 S. Amalie Hansen, fhv. Sygepl. 11 24 Karl Olsen, Papirarbejder 288 Sv. Aa. Hansen, Arbejdsmand 233 25 N. P. Olsen, fhv. Parcellist 2 V. H. Christensen, Papirarb. 233 Elisabeth Benneballi, Husmoder 3 26 L. C. Jacobsen, Aldersrenten. 2

27 Hans Jensen, Overportør 28 Anton Hansen, Portner Poul Hansen, Tømrersvend 172 Aksel Andersen, Maskinpasser 325 29 H. Schwartzbach, Murersvend 141 Jens Andersen, Arbejdsmand 134 Max Hansen, Chauffør 141 Fr. Johansen, Fiskehandler 6 Jørgen Rasmussen, Tømrersv. 132 29a Chr. Hansen, Ejendomshdl. 128 Knud Hansen, Disponent 694 Aurel Spiermann, Bogholder 149 30 Marius Jensen, Papirarbejder 344 A. V. Skou, Arbejdsmand 307 Freiasvej. 2 O. H. K. Hansen, Arbmd. 82 4 K. M'øller-Petersen, Arb.ske 116 E. C. Willumsen, Arb.ske 190 Peter Christensen, Murerarbm. 123 B. Christensen, Blikkenslagersv. 6 Inga Christensen, Syerske 11 Olga O. B. Hansen, Enkefru 3 Friggasvej. 1 Axel Hermansen, Tømrersv. 73 Børge Hermansen, Træarb. 288 Carl Hansen, Arbmd. 6 Kr. A. Olsen, Invaliderenten. 16 2 Ernst G. Petersen, Politibetjent 141 3 Carl E. Hansen Møller, Bybud 94 6 Edgar Petersen, Mekaniker 522 Thorv. Petersen, Aldersrenten. 2 Martha Petersen, Enkefru 3 8 Lars P. Jensen, Invaliderenten. 6 Erik Malling, Arbmd. 196 Rs. Thorkildsen, Aldersrenten. 2 Ellen Pedersen, Arb.ske 6 Harald Hansen, Produkthdl. 215 Jensine Kristensen, Fru 0 Carla Christensen;, Husass. 0 Inger Hansen, Husass. 9 Fyensvej. 1 Max B. Rasmussen, Arbmd. 69 Erik Friman Larsen, Arbmd. 43 Aage Ejvind Nielsen, Arbmd. 71 Kaj Oluf Chr. Larsen, Papirarb. 177 Maren S. L. Jensen, Aldersrenten. 2 2 Mette M. Jensen, Aldersrenten. 2 H. Schwartzbach, Formand 325 N. O. Larsson, Former 196 Frede A. Larsson, Mælkeforhdl. 67 Erik V. Larsson, Bud 6 H. O. Kristensen, Glasværksarb. 159 Jenny K„ Jensen, Arb.ske 2 Carl J. Jørgensen, Remissearb. 39 3 Chr. Fr. Olsen, Aldersrenten. 2 T. M. Petersen, Arbmd. 159 O. Har. Hansen, Maskinarb. 251 iSigfr. L. M. Hansen, Papirarb. 196 Harry E. Rasmussen, Arbmd. 159 Ingeman Hansen, Slagtersvend 85 4 H. S. Larsen, Postaspirant 69 Hans Jensen, Aldersrenten. 2 159 251

15

G. Æ . Jensen, Lagerarb. Enke H. Æ . Jensen, Gartner M. Nielsen, Telefonmontør 307 C. A. Nielsen, Blikkenslagersv. 159 Helge Petersen, Kommis 270 Sv. Aa. Arnstrup, Tjener 288 S. Axel Bang, Repr. 344 E. Kr. Madsen, Husbestyrerin. 30 5 Ftits H. Jensen, Kommis 85 Børge M. Bagger, Mekaniker 196 Anton Patuel, Uldhandler 38 Verner P. Hansen, Arbmd. 116 Ch. Thybo Nielsen, Skrædersv. 633 Poul V. Nielsen, Skrædersv. 39 7 Kr. V. Rasmussen, Arbmd. 141 Karl V. Nielsen, Tromlefører 233 Kirsten M. Rasmussen, Fru 2 Fr. Emil Jensen, Arbmd. 7 Hjalmar Hansen, Gartner 6 Gallemarksvej. 1 Karoline Lange, Aldersrenten. 2 Carl Henriksen, Elektriker 149 Inger Andersen, Ekspeditrice 9 Elly Hansen, Husassistent. 11 2 Kaj Møller, cand. pharm. 707 3 Jens A. Nielsen, Chauffør 159 Ib Nielsen, Lærling 36 Rasmus Nielsen, Arbejdsmand 67 Hilmer Jørgensen, Snedkersvend 98 4 Arthur Tragårdh, Skræderm. 669 Marie Hansen, Husassistent 534 5 Hans J. Andersen, Papirarb. 128 Rasmus Jensen, Overportør 307 6 Laurits Andersen, Entreprenør 541 Poul Andersen, Entreprenør 423 7 Niels Nielsen, Arbejdsmand 73 Karl Nielsen, Lærling 18 H. Chr. Nielsen, Elektriker 6 Herman Rasmussen, Malersv. 103 Olfert B. Olesen, Oversergent 118 Alice Corfixsen, Fabrikarbj. 9 8 Johannes Harden, Bagermester 479 Herluf Melballe, Inspektør 541 Gerda Nahrstedt, Kontorist 30 9 Anna Petersen, Husmoder 4 Sv. Aa. Petersen, Trykkeriarb. 300 Chr. H. Petersen, Malersvend . 0 Axel Ørbæk, Papirarbejder 369 10 Oskar Rasmussen, Arbejdsmand 43 Arnold Sørensen, Arbejdsmand 110 Kristen Hansen, Arbejdsmand 196 Johannes Hansen, Arbejdsmand 221 Ruth Hansen, Ekspeditrice 9 Chr. Jensen, Malersvend 98 Juul Hansen, Træarbejder 18 11 Aksel Hansen, Tjener 103 Chr. Christensen, Købmand 39 12 Astrid Hansen, Syerske 36 Anna Hansen, Syerske 36 Peter Hjortsø, Kontorist 338 13 Carstensen-Egeberg, Kontrollør 94 Baane C.-Egebérg, Typograf 338 15 Alfred Nielsen, Bestyrer 984 16 L. V. Stigsgaard, Overbetjent 461 Henning Stigsgaard, Lærling 11 276 54

17 Nath. Rasmussen, Aldersrenten. 2 Ingeborg Rasmussen, Husass. 6 18 Chr. Damlund, Barbermester 233 Jørgen Jensen, Aldersrentenyder 2 19 Harry Grandahl, Smedesvend 325 Chr. Brandt, Maskinsmed 559 Viggo Brandt, Kommis 215 20 Chr. Jørgensen, Skrædersvend 288 Frank Jørgensen, Bagerlærling 15 Inge Jørgensen, Ekspeditrice 15 21 Carl Hansen, Mælkeforhld. 13 Knud V. Jensen, Typograf 344 23 Axel Surland-Hansen, Lærer 522 Ch. Mortensen, Murermester 1279 25 Otto Petersen, Snedkersvend 270 G. Jørgensen, Laboratorieass. 196 31 J. Chr. Storgaard, Murerm. 577 33 Knud Christensen, Fabrikant 707 44 J. A. T. J. Ravn, Salgsleder 6 J. Chr. Jensen, Faktor 461 46 H. J. Pedersen, Toldassist. 707 Søren K. J. Kjær, Skræder 307 47 M. S. Nielsen, Kirkegaardsinsp. 325 Erik Jacobsen, Papirarb. 707 48 Rodin E. Hansen, Ekspd. 177 Jens P. Nielsen, Rentier 39 49 Erling Rasmussen, Lærer 423 Knud Jensen, Maskinmester 461 50 Jens Andersen, Vognmand 885 Esther Dunk, Husbest. 42 51 P. A. Nielsen, Tømrersvend 251 Edith Nielsen, Kontorass. 177 Bernt Brandelev, Bankass. 233 E. Franzen Nielsen, Lærling 6 52 Poul Schimmel, Assistent 387 L. A. M. Jensen, Fabrikarb. 218 Marie Jensen, Sygeplejerske 98 Ingeborg Jensen, Ekspd. 34 53 Math. Christensen, Enkefru 172 J. M. Christensen, Assistent 307 J. J. L. Christensen, Styrmand 239 55 Karen Christensen, Husejerske 393 H. C. Bang, Forretningsfører 861 Grethe Bang, Telefonistinde 11 57 Oluf Theilmanp, Lærer 669 59 E. S. Hansen, Assistent 344 60 Carl Georg Hansen, Chauffør 94 S. O. Christiansen, Støberiarb. 141 Hans Rasmussen, Aldersrn. 2 61 W. Frederiksen, Snedkersvend 1 98 Orla Olsen, Radioforhandler 1801 63 P. Frølund, Urm. og Guldsm. 1297 65 J. P. Nøhr, Malersvend 288 Lilly M. Nøhr, Ekspd. 42 67 Johs. Sørensen, Togbetjent 123 A. P. V. Andersen, Overportør 279 Sigrid Andersen, Kontorist 61 69 Herb. C. Petersen, Bestyrer 177 70 Henning Wahl, Kontorass. 442 A. F. Henriksen, Kommis 264 J. P. Pedersen, Papirarb. 270 Børge Petersen, Typograf 319 89 Oluf Pedersen, Bestyrer 787 Hedvig K. Pedersen, Husass. 98 Magda H. Jensen, do. 61

16

Mary G. Christiansen, do. Poul Oxenbøl, Opsynsmand! 221 E. A. G. Christoffersen, Husass. 18 85

Glentevej. 4 Niels Jørg. Larsen,, Tømrersv. 113 Gudrun E. Hansen, Husass. 9 8 Gunner A. Olsén, Typograf 159 Jens C. Jensen, Købmand 45 11 Hans M. Rasmussen, Fabrikarb. 135 13 Johannes Jensen, Tømrersvend 73 14 Kaj Helge Hansen, Bager 110 Kjeld Jacobsen, Papirarbejder 479 15 Viggo Jacobsen, Papirarb. 88 16 H. Sass-Nielsen, Kedelpasser 325 Hans Frandsen, Aldersrn. 2 17 Aage Chr. Olsen, Fyrbøder 86 18 Fr. J. Rasmussen, Tømrerm. 129 19 Knud Christensen, Assistent 125 21 Edv. Johannessen, Tømrersv. 14 23 Harry Jørgensen, LinoleumspL 119 307 Magnus Hansen, Havneassist. 369' Ane J. Jacobsen, Aldersrn. 2 Carl Jacobsen, Savskærer 289 Poul Jacobsen, Savskærer 6 4 Axel Houmaae, Malermester 836 5 Marie A. Larsen, Kogejomfru 107 Poul Petersen, Lagerforvalter 615 Sv. Aage Olsen, Malersvend 166 Niels Chr. Olsen, Aribmd. -36 6 William Petersen, Repræsent. 369 J. J. Køser, Optiker 725 7 Anna Petersen, Husmoder 6 Hansine Jensen, Syerske 3 Ejnar Jørgensen, Chauffør 344 Ellen Pedersen, Kontorass. 516 Ada Jørgensen. Ekspeditrice 9 9 Ejler Rasmussen, Skomagersv. 252 Jens C. Dehn, Husejer 178 Anna Haaning, Husbestyrerinde 20 Karen K. Jensen, Frk. 6 10 Sv. Petersen, Skorstensfejer 1020 l!l Carl S. Christensen, Murerm. 178 Jørgen Sørensen, Arbmd. 2 12 Michael Larsen, Arbmd. 252 Niels Larsen, Malerlærling 6 Astrid Lassen, Lærerinde 393 13 Knud Ploug, Pladsformand 233 M. Brodersen, Detailhandler 522 Ejner Petersen, Murersvend 98 1(4 Anna Jeppesen, Amtstuekass. 338 Johs. Nielsen, Bladforhandler 325 Grethe Nielsen, Ekspeditrice 104 115 Rasm. Rasmussen, Skræderm. 94 Gerda Ramussen, Bogb.medhj. 141 16 Børge Larsen, Papirarb. 6 Hans Andersen, Arbmd. 116 Carl Chr. Nielsen, Chauffør 44 Carl G. Nielsen, Bud 104 Georg Andersen, Medhj. 6 Herman Sørensen, Slagteriarb. 325 17 Hansine Jacobsen, Husmoder 6 Johanne Jacobsen, Kontorass. 165 J. P. Jensen, Lotterikollektør 40 Valborg Schalge, Husbest. 6 118 Karl Carstensen, Typograf 325 Godthaabsallé. 2 Rolf Andersen, Savskærer

Gardehusarkasernen. H. M. A. Fog, Oberstløjtnant 1297 A. Ina K. Larsen, Husass. 24 A. Troels-Smith, Premierløjtn. 504 Gunnar Jensen, Overofficiant 233 C. J. V. Jensen, Officiant 159 Ove S. H. Nielsen, Overofficiant 369 Olaf Andersen, Overofficiant 344 Svend Rytoft, Overofficiant 424 Erik Rytoft, Elev 36 J. C. Teglgaard, Overofficiant 424 Anna Teglgaard, Kontorelev 24 Kamma Nielsen, Kogerske 190 Peter Frandsen, Arbmd. 387 Inger Marg. Frandsen, Husass. 36 Aksel J. Thomsen, Officiant 159 Hans Hansen, Officiant 141 J. H. Jensen, Sergent 55 Gaston Jørgensen, Sergent 92 Axel Hansen, Sergent 227 J. C. C. S. Christensen, Sadelm. 24 Sv. Aa. Andersen, Sergent 9 Frio Thaysen, Oversergent 86 Erik J. Lind, Oversergent 94 J. P. Mikkelsen, Premierløjtn. 190 P. Hansen-Nord, Premierløjtn. 141 Ulf Krogh, Premierløjtn. 190 Stefan Jacobsen, Overofficiant 325 Vilih. Christensen, Musiker 3 Anna Friis, Sygeplejerske 233 Anders V. Olsen, Sergent 55 Aage Rosgaard, Officiant 178 Karen Eskildsen, Husjomfru 22ll J. P. V. Møller, Reservehaandv. 172 F. R. J. Christoffersen, Musiker 9 Erik J. Olsen, Regimentsmusiker 6 Jens Peder Autzen, Sergent 55 Viggo K. Christensen, Elev 24 Noah Arthur Crone, Sergent 94 P. B. Hofstrøm, Kaptajnløjtn. 479 Peder M. Horn, Sergent 55 Sophus O. V. Hytten, Sergent 104 Carl Chr. Jensen, Sergent 94 Preben Sumborg, Sergent 55 Hans Jørgen Hansen, Sergent 67 Villy 0. Jensen, Sergent 86 Hans E. Jørgensen, Sergent 94 Jørgen Jørgensen, Sergent 61 Knud J. H. Larsen, Sergent 86 Kaj Ove Norvin, Sergent 61 Werner L. Olsen, Sergent 94 Knud S. Petersen, Sergent 45 Kurt Fritz Petersen, Sergent 98 Egon Arvid Rasch, Sergent 43 Børge D. Rasmussen, Sergent 67 Hans V. Rasmussen, Officiant 215 Niels E. Svaneborg, Sergent 94 Gotthardt H. Søegaard, Sergent 94 Karl Chr. Sørensen, Sergent 94 Alfr. K. Østergaard, Officiant 196

17

Hans Carstensen, Aldersrn. Inger Carstensen, Ekspeditrice 19 Joih^. Christiansen, Arbm. Niels A. Thybo, fhv. Købmand Henning Hermansen, Forvalter 20 Andreas Jensen, Typograf Carl Petersen, Havneformand Louis Hansen, Typograf Editlh Madsen, Damefrisør 2)1 Vilhelm Johansen, Maskinm. Peter Johansen, Arbmd. 22 Poul Jacobsen, Papirarbejder K. Hansen-Hviid, Enkefrue I. Hansen-Hviid, Strygerske Carl Amnitzbøl, Officiant 23 H. P. Jørgensen, Skrædersvend J. P. Petersen, fhv. Bankdir. 24 P. V. Jensen, pens. Post-Pakm. Ib H. Jensen, Malersvend 25 Ane M. Jensen, Enkefrue Esther Klithøj, Ekspeditrice Ester Jacobsen, Damefrisør 26 Jens P. Nielsen, Arbmd. H. Hemmingsen, pens. Overpb. Emmy Hansen, Husassistent 27 Ane K. Nielsen, Enkefrue Laners Nielsen, Bankbogholder Anna S. Nielsen, Husassistent Gormsvej. 1 Hans Nielsen, Papirarbejder 2 Jørg. Christensen, Aldersrn. Anders Larsen, Papirarbejder 3 Arne Malmberg, Tømrersvend Ludvig T. Larsen, Arbmd. Estrid K. Larsen, Husass. Tove Sørensen, Husass. Niels Th. L. Hansen, Gartner Gottliebsvej. 1 Svend Hansen, Lærer 3 H. P. Hansen, Slagter 4 Heinr. Rasmussen, Arbmd. N. C. Mortensen, Arbmd. 5 P. H. Meyer, Maskinsætter Augusta Petersen, Enkefru , 6 K. P. A. Hansen, Papirarb. Bodil H. Hansen, Husbest. Oskar O. Hansen, Medhj. Harald V. Hansen, Arbmd. 7 Hans Andersen, Aldersrn. Karen L. Jensen, Papirarb. 8 H. C. Petersen, Mælkehandler 9 E. A. Nielsen, Viceinspektør 10 H. L. Ditlevsen, Aldersrn. Ingeb. Ditlevsen, Papirarb. 11 Karl Larsen, Værkfører Inge Larsen, Elev G. Frederiksen, Skrædersvend! 12 Kr. Petersen, Telefonmontør 13 Holg. Rasmussen, Bestyrer 14 C. O. Jensen, Gaardskarl Josef F. Jelen, Sergent H. V. Larsen, Murersvend Poul Christensen, Bydreng

36 24 16 125 6 369 615 325 215 596 6 289 3 18 119 125 159 196 98 17 202 86 76 688 55 159 658 6 270 2 270 44 178 503 18 98 75 344 2 356 11 141 134 3 233 159 651 2 110 541 85 112 270 387 69 123 215 6 6 6 44

15 Osv. Christiansen, Maskinfører 461 Poul Christiansen, Mejerielev 20 17 Martin A. Borring, Pensionist 325 Jens Holm Nielsen, Papirarb. 387 Gramsvej. 1 Georg Jensen, Malermester 135 2 Hans Chr. Hansen, Former 17 Kaj V. Hansen, Snedkersvend 276 Peter M. Hansen, Kommis 18 Georg F. Hansen, Former 6 Anna K. Kann, Aldersrn. 2 Peter T. Jensen, Købmd. 4)3 Peter F. K. Jensen, Ekspeditør 319 3 Niels J. Hansen, Gasværksarb. 369 Poul Erik Hansen, Gartner 110 4 Jens P. Petersen, Papirarb. 270 5 Fr. V. Sørensen, Lærer 633 Aksel C. F. Sørensen, Lærer 15 6 Gert O. Petersen, Keramikarb. 270 Marie S. Petersen, Aldersrn. 2 7 Karl Larsen, Arbmd. 113 8 Hartvig Rasmussen, Chauffør 196 Anna M. K. Hansen, Syerske 20 10 K. C. C. 'Christensen, Smedesv. 344 Pouline Larsen, Husmoder 7 14 Sv. Reckendorff, Mekaniker 71 Søren A. Jakobsen, Vognmand 0 Henry V. Hansen, Mekaniker 288 Karl L. F. Jensen, Arbmd. 159 Chr. Petersen, fhv. Slagteriaib. 3 Carl Hansen, Papirarb. 98 Marie L. Jakobsen, Husass. 9 16 Aksel Larsen, Maskinarbejder 307 Hans Chr. Hansen, Bogholder 424 Helge M, Hansen, Typograf 375 Frode M. Hansen, Typograf 104 18 Harry P. Hansen, Konstruktør 344 Marius Thuesen, Lærer 541 Grimstrup Børnehjem. C. Hemmingsen, Forst.inde 300 Ida Andersen, Elev 6 Ketty Andersen, Ekspeditrice 24 Gerda Christensen, Kokkepige 42 D. J. Therp, Sygeplejerske 54 Ellen Petersen, Barneplejerske 67 Anna Jabina, Elev 6 Inge Frandsen, Barneplejerske 6 Esther Jensen, Elev 6 Lisa Jensen, Elev 24 I. F. Larsen, Medhjælper 172 M. Pedersen, Barneplejerske 11 Ellen Henriksen, Husassistent 85 Ebba Pagh-Andersen, Elev 6 Kirsten Christensen, Medhjælper 94 Grimstrupvej. 2 Leopol Thomsen, Papirarb. 934 Alfred Adamsen, Arbmd. 251 Otto Christiansen, Smedesvend 6 6 Albert Christensen, Arbmd. 13 Niels Lykke, Kedelpasser 577 Erling Lykke, Arbejdsmand 24 7 Hans Larsen, Tjener 479

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10-11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61

Made with FlippingBook - Online magazine maker