Skattebogen for Næstved Købstad 1937-1938

54

Else E. Hansen, Barneplejerske 37 Else Peitersen, Vaskeriass. 31 Margr. Ellen Olsen, Kokkepige 9 Christ. Hemmingsen, Forst.inde 192 Grimstrupvej. 2 Leopold Thomsen, Papirarb. 130 Leo Edg. Thomsen, Lærling 6 6 Albert Christensen, Arbmd. 6 Niels OM. C. Lykke, Kedelpasser 23'5 7 Emma Koc'k, Rentier 111 7a Niels Th. Hansen, Landpostbud 89 8 Oluf Wagner, Fabriksarb. 235 Agnes Hansen, Aldrtn. 2 9 Niels A. Thomsen, Fuldmægtig 130 10 Peter Petersen, Gasværksarb. 142 Laur. M. Larsen, Arbmd. 55 12 Chr. N. Henriksen, Tømrersv. 55 Ejnar Hemmingsen, Arbmd. 39 19 Niels IS. Nielsen, Chauffør 83 Laur. C. Christensen, Papirarb. 99 14 Ove Charles Juliussen, Arbmd. 6 !Sv. Aage Jensen, Chauffør 6 15 Otto Alfr. Andersen, Mejerist 99 Frands Chr. Frandsen, Gdr. 74 Hans P. Hansen, Arbmd. 02 16 Alfr. Gr. Adamsen, iStøberiarb. 62 18 Anton J. iSpottog, Kedelpasser 2'35 Gunhild R. Hansen, Husass. 6 19 Albert Chr. Nielsen, Snedker 37 21 Ellen Kr. Jørgensen,, Aldrtn. 2 Jørgen Andersen, Papirarb. 80 25 Aksel ATbrechtsen, Tømrerm. 179 26 Jean Alfr. A. Jensen, Købmand 6 Frederik Jul. Larsen, Rentier 49 30 A. P. Andersen, Papirarb. 261 3!2 Maren S. Stenberg, Papirarb.ske 34 34 Hans Peter Hansen, Papirarb. 93 35 Hans C. Christensen, Smedem. 372 36 Hans Chr. Nielsen, Invalidertn. 6 Alfr. Johan Hansen, Skræder 6 40 J. P. Andersens Enke, Tømrerm. 190 42 Rasmus Mortensen, Aldrtn. 2 53 Jens P. Jochumsen, Former 99 Arnold H. Hansen, Arbmd. 6 Jens K. Jochumsen, Medhj. 6 Hans Kr. Aug. Olsen, Arbmd. 6 Anne B. P. K. Pedersen, Aldrtn. 2 55-57 Th. P. Andersen, Smedem. 80 Niels Marinus Jensen, Former 198 Knud Bent Jensen, Former 95 Carl Johs. Sørensen, Chauffør 99 61 Johannes Ring, Papirarb. 68 Karl Kr. Ring, Medhj1. 6 Knud L. Ring, Murerlærling 6 6)3 Hans Chr. Petersen, Mælkehdl. 86 65 Niels P. H. Petersen, Bestyrer 136 65a Carl Jensen, Papirarbejder 80 67 Rigmor Skov, Lærerinde 225 67a Alfr. D. Chr. Berg, Værkfører 480 69 Aage Ev. Jensen, Hønseriejer 18 Beboelsesvognen. Kr. K. Hansen, Lokomotivf. 161

Sandholmsvej. 1 Rasmine Jørgensen, Invalidertn. 6 Peter C. Jørgensen, Prokurist 434 2 Anna S. E. Jensen, Aldrtn. 2 3 Hans Chr. V. Petersen, Slagter 6 Sv. Aage Baklkemose, Lærling 6 Carl V. Iversen, Gartner 6 4 Anna J. K. Mørkeberg, Husmoder 3 Karl H. Mørkeberg, Savskærer 55 5 Thv. K. Christensen, Papirarb. 130 Hans H. Christensen, Træarb. 62 6 J. Peter Jørgensen, Papirab. 109 Ernst Jørgensen, Bud 6 Peter Emil Jørgensen, Malersv. 124 7 Christian Nielsen, Papirarb. 49 8 Carl Chr. P. Jensen, Papirarb. 63 Erna Ebba M. Jensen, Ekspd. 6 Lars P. Jensen, fh. Skomager 0 9 Chr. O. Larsen, Aldrtn. 2 10 Johs. M. Hansen, Papirarb. 80 11 Axel Fr. Petersen, Fabrikant 43 Sophus Chr. Hansen, Fabrikant 80 Hans P. Hansen, Arbmd. 58 Karl Joh. Jensen, Maskinformer 62 13 Benny P. Nielsen, Fodermester 6 12 Niels Ludv. Hansen, Arbmd. 6 Karoline M. Hansen, Aldrtn. 2 Ida Krist. Petersen, Husmoder 6 14 Marius Thomsen, Papirarb. 37 16 Niels Ejler Nielsen, Lagerarb. 37 Caroline L. Jørgensen, Aldrtn. 2 18 Niels Jørg. Pedersen, Chauffør 31 Emil Poulsen, Arbmd. 14 Ryttervej. 2 Hans P. C. Iversen, Arbmd. 99 Verner C. Iversen, Arbmd. 24 4 Jens Peter Holm, Arbmd. 8 Ernst Joh. E. Holm, Arbmd. 6 6 Rob. Chr. Andersen, Hdlsmd. 27 Leo Buch, 'Smedesvend 68 Sofus Jensen, Arbmd. 67 8 Hans Fr. Petersen, Aldrtn. 2 Ane M. K. Jørgensen, Frk. 6 10 Sofus D. Larsen, Murerarb. 18 Frede Sofus Larsen, Murersvend 24 12 Niels Peter Sørensen, Arbmd. 68 14 Ole Nielsen, Papirarb. 44 ,,Susaagaarden“. Sigvald L. P. Larsen, Gdr. 6 Hans Valther Larsen, Medhj. 55 Bruno Urb. Larsen, Medhj. 37 Grimstrup Mark. Jens Rasmussen, Gaardejer 126 Charles K. Rasmussen, Landmd. 24 Jens Aage Rasmussen, Mejerist 6 Laur. Herm. Nielsen, Medhj. 21 Chr. Ludv. Petersen, Gdr. 14 Aage J. P. Rasmussen, Arbmd. 24 Hans R. J. Rasmussen, Murersv. 14 Svend Ove Schmidt, Arbmd. 68

Made with FlippingBook - Online magazine maker