Sarkomen 2/2020

 1. «Nær-tur» jula 2017. 2. Gardermoen 16 Mai 2017.På tur hjem etter operasjon på Radiumhospitalet. 3. MR.Kontrol l våren 2020.

15

Sarkomen #2-2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online