Sarkomen 2/2020

/ Kreftrehabiliteringssenteret, Aker sykehus, OUS

det vist at rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt øker risikoen for kreft. Det samme gjelder for alkohol.

Ut fra resultatene av forskningen har man formulert følgende kostråd for å forebygge kreft: #1. Prøv å hold en normal vekt. Hold kroppsvekten på det som regnes som et sunt nivå og unngå vektøkning i voksen alder. Body mass index (BMI) og midjemål brukes for å angi et sunt nivå for vekt. Vekt i forhold til høyde, altså BMI bør for en voksen person være i området 20-25. WHO anbefaler å holde midjemålet for voksne under 94 cm for menn og under 80 cm for kvinner. Fysisk aktivitet, mye fullkorn, grønnsaker, frukt og belgfrukter, og mindre gatekjøkkenmat, godterier, snacks og sukkerholdig drikke (f.eks. brus og saft) vil redusere risiko for vektoppgang og overvekt. #2. Spis mer grønnsaker og frukt. Grønnsaker og frukt (bær regnes som frukt) har en beskyttende effekt mot en rekke kreftformer. Derfor anbefales minst 5 porsjoner grønnsaker og frukt hver dag (400 g/dag). Halvparten bør være grønnsaker og halvparten bør være frukt. En porsjon tilsvarer 100 g som røfle tilsvarer 1 gulrot, 1 middelstor frukt eller 1 håndfull grønnsaker eller frukt. Ett glass juice kan maksimalt inngå som en porsjon. Både friske, hermetiske, frosne og varmebehandlede grønnsaker og frukt inngår i anbefalingene. Tørket frukt kan også inngå, men porsjonsstørrelsene bør justeres ned, og man bør velge produkter som ikke er tilsatt sukker. Det anbefales at man spiser variert, at man velger grønnsaker og frukt med forskjellig farge (røde, grønne, gule, hvite, fiolette og oransje), og at tomater og grønnsaker i løkfamilien inngår i kosten. Poteter er ikke inkludert i de anbefalte 5 porsjoner med grønnsaker og frukt. Poteter er imidlertid en viktig matvare i norsk kosthold og kan gjerne inngå i et variert kosthold. Poteter bidrar med kostfiber, vitaminer og mineraler. Velg kokte eller bakte poteter fremfor pommes

 Malene Slott, kl inisk ernæringsfysiolog

Har du mistet mye vekt under kreftbehandling er første punkt i rehabiliteringen å stabilisere vekten og/eller å øke den ved å spise en kalori- og proteinrik kost. Hvis du har utfordringer med å spise og fordøye maten etter kreftbehandling bør du får kostråd tilpasset din situasjon om hva og hvordan du bør spise for å lindre eller minske plagene. Legen kan henvise deg til klinisk ernæringsfysiolog ved sykehuset. Når vekt og spiseutfordringer er på plass kan du gradvis gå over til et kosthold som vi ut fra forskning vet redusere risikoen for kreft og andre sykdommer. Alle mener noe om hva man bør spise. I media og andre steder får vi ofte inntrykk av at det er stor uenighet om hva man bør spise for å forebygge kreft, og at kostrådene stadig er i endring. Slik er det ikke. Gjennom flere årtier er det forsket mye på sammenhengen mellom mat og kreft. Noen matvarer gir økt risiko, mens andre reduserer risikoen. Kort oppsummert viser omfattende forskning de siste tiårene at overvekt og fedme øker risikoen for mange kreftformer. Et hovedsakelig platebasert kosthold, der vegetabilske matvarer (matplanter) utgjør minst 2/3 av det man spiser, beskytter mot en rekke kreftformer. Videre er

18

Sarkomen #2-2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online