Borgerskabsprotokol 1679-1844 [TRANSSKRIBERET]

Borgerskabsprotokol 1679-1844 1 Anno 1679 d. 28. Oktober

Prdr. Ingeborg Pottemager aflagt sin Borgerskabsed, og vil ernære sig af sit Haandværk, død d. 9. Marts 1732.

Aar 1685, den 7.Juli

Birte Ingeborg Hvrdør? Aflagt sin Borgerligtroskabsed, at ernære sig ved sit Haandværk, død 1749.

d. 23. December

Hans Hornemann aflagt sin borgerlige ed at nære sig af Købmandsskab, død 1732 d. 10. fbr., mad:Hornemann død 1730 d. 17. Maj.

Aar 1686 d. 14. September

Hans Pryds Hørmager aflagt sin borgerliged, at nære sig af hans Haandærk, d. 13 Marti tilladt atind Grilliinteriør.

Aar 1690 d. 12. Aug.

Jens Jensen Haand Skomager aflagt sin borgerlig ed, at nære sig af sit. Haandværk, død 1737 i Armod.

Aar 1691 d. 17. November

Mads Sørensen Fisker aflagt sin borgerlig ed, og vil nære sig af Fiskeri. Død 1738 pinsedag. Konen død i Aaret 1734 d. 12. Januar.

Ar 1693 d. 21. December

Hans Nielsen Maler frembaaren aflagt sin borgerlig ed, at vil nære sig af sit Haandværk, er død.

Aar 1694 d. 22. Febr.

Rasmus Bendtsen Skomager aflagt borgerskabs ed at nære sig ved sit Haandværk. Død 1735.

Aar 1696 d. 9. Januar

Christian Johan Brun, skrædder aflagt sin borgerskabs ed at nære sig af hans skrædder Brug. Død 1734 i Februar.

Anno 1696 d. 23. April

Rasmus Johnsen Sadelmager har aflagt sin borgerlig ed og nære sig af sit Haandværk. 1733 tilsagt at komme i Vartov og sin fløt.

1 Transskriberingen af borgerskabsprotokollen er udført af en frivillig ved NæstvedArkiverne. Spørgsmålstegn er sat ved ulæselige bogstaver/tegn.

1

Made with FlippingBook - Online magazine maker