Greenity 60

Smileys boven elke band geven aan hoe het perso- neel presteert bij het op de aanvoerband leggen van de tulpen.

Op het bedrijf werken 40 mensen in vaste dienst en in het hoogseizoen zijn er 120 tot 150 arbeidsmigranten aan de slag.

Gerard, Cees en Marc De Wit (vlnr)

denken aan een investeringsmaatschappij. We zijn waar- schijnlijk te groot om te worden overgenomen door een collega-kweker.” ORGANISATIE OP ORDE MAKEN Tien jaar geleden beseften ze al dat ze ‘niet aan het werk zijn voor het nageslacht’. De kinderen toonden geen ambities op dit vlak. Gerard vult aan: “Toen ik 50 werd, heb ik wel eens gekscherend gezegd dat we alleen nog maar investeringen zouden doen die binnen vijf jaar zijn terug te verdienen.” Die vlieger gaat niet op. Het bedrijf wil geïnteresseerde ko- pers zo aantrekkelijk mogelijke financiële cijfers laten zien. Investeringsmaatschappijen hebben het voor het kiezen in de agrarische sector. Dan moet je eruit springen. Dat bete- kent dus nog harder werken aan efficiënter produceren en het zo goed mogelijk regelen om de organisatie en mensen in de toekomst te kunnen overdragen. Aan dat laatste wordt hard gewerkt. Het middenkader, twaalf mensen, krijgt geregeld cursussen en afgelopen najaar deden zij een cursus over Lean, een methode om verspilling in een bedrijf tegen te gaan. Gerard: “In ons geval betekent dat efficiënter werken en fouten voorkomen.” Het middenkader moet ook meer leren aansturen en de leiding overnemen. “Want wij gaan er in de toekomst een keer tussenuit.” De vier bedrijfsleiders en de drie broers volgen daarnaast het ontwikkelprogramma ‘Effectieve Persoonlijke Productiviteit’ van LMI, een bedrijf dat organisaties coacht in leiderschap. Dit leert ze wat in de dagelijkse praktijk het beste werkt om effectief te zijn en de productiviteit flink te verhogen. ‘ER KAN NOG VEEL’ Voor een investeringsmaatschappij telt één ding, geeft Gerard aan: structureel winstgevend zijn op lange termijn. Germaco is een grootschalig en op kostprijs gedreven teeltbedrijf dat met kwaliteit vooroploopt. Gerard: “Het draait om minder uitval, productiviteit en een betere kwaliteit. Daarvoor wor- den kosten noch moeite gespaard.” Dat lukt en om die reden levert Germaco via groothandel L&M in Rijnsburg al jarenlang aan diverse exporteurs. Die leveren weer aan Europese super- markten, met name aan retailketens Aldi en Lidl. Ook de afzet

14 februari 2020

13

14 februari 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online