Greenity 60

“We zijn waarschijnlijk te groot voor overname door een collega-kweker”

naar Poolse supermarktketens groeit de laatste jaren snel. De broers verwachten meer afname door ketens in andere Oost-Europese landen, zoals Oekraïne en Rusland. Gerard: “Er kan nog veel als het daar eenmaal losbarst…” Het Rabobank-scenario dat het aantal snijtulpen tot 2023 nog met één miljard stelen kan groeien, is volgens hem te voorzichtig. “Het kan wel van 2,5 naar 5 miljard stelen groei- en.” Waar het op kan mislopen zijn politieke spanningen of een knauw in het imago van de tulp. Dat laatste beseft het bedrijf. Cees: “We ontsmetten al jaren niet meer, we gebrui- ken ozon. We lozen niet meer en gebruiken steeds minder middelen, meststoffen en energie.” Dat tulpen een succesproduct is voor supermarkten, is en blijft een groot voordeel. Het bosje fungeert als een goed- kope publiekstrekker. “Voor 1,99 heb je geen ander bosje bloemen.” De positie van Germaco bij Europese supermarkt- ketens moet het bedrijf extra interessant maken voor een investeringsmaatschappij. Maar ook dat de broeier nog volop kan uitbreiden. Op Germaco 2 worden nu 100 miljoen stelen gekweekt en op Germaco 1 en 3 is dat ieder 15 miljoen. Die laatste twee locaties kunnen nog volop groeien. Grond is er, de gebouwen zijn zo opgezet dat uitbreiding gemakkelijk is en er is ruimte in het bestemmingsplan. Het belangrijkste is echter dat zo’n grootschalig bedrijf goed gerund moet wor- den. Goed gekwalificeerd personeel is daarbij een vereiste. “Het is jammer dat de tuinbouw geen hip imago heeft, want tegenwoordig werken we met veel hightech apparatuur waardoor we deze mensen goed kunnen gebruiken.” OP HET VINKENTOUW Op de voortdurende hang naar kostprijsverlaging staat geen rem. Gerard: “We moeten juist nu blijven innoveren.” De eindprijs die Germaco van supermarkten krijgt, staat vrijwel vast. De kweker vindt het absurd dat hij de prijs niet kan ver- hogen. “De kosten zijn veel hoger geworden, maar onze vader kreeg net zo veel voor een bosje als wij. Ieder ander, zoals onze leveranciers, verhogen de prijs ieder jaar met 3 tot 5 procent. Dit maakt dat we ieder jaar gemiddeld 4 procent goedkoper moeten produceren om op dezelfde winst uit te komen.” Alleen door mee te gaan met innovaties kan Germaco aan de kostenkant nog zaken verbeteren en worden kwaliteitsstappen gezet. De broers staan er telkens weer van te kijken dat dit ze lukt. Ze zien nog kansen om te besparen op arbeidskosten. Ze zitten op het vinkentouw van de automatische bollenplantma- chines en ook werken ze mee aan automatische virusselectie. Daarnaast is het elk jaar weer zoeken naar betere soorten, minder uitval en de processen nóg beter beheersen. Wat dat laatste betreft, zijn ze in hun nopjes met het track & trace-systeem. “Ik durf wel te zeggen: het meest geavanceer- de in de bollensector.” Dit onderdeel is volgens Germaco van grote waarde voor investeerders. Los van de persoon zijn za- ken verankerd waardoor risico’s op fouten worden beperkt. “Er is zo veel controle in onze processen ingebouwd. Is iets niet gebeurd, krijg je een dag later een alarm. Als er weinig fouten worden gemaakt, heb je de grootste stap naar een positief resultaat al gezet.”

Gemiddeld één miljoen stelen per dag weg Germaco had in 2019 een omzet van ruim 10 miljoen euro. Het bedrijf teelt zes kleuren enkelbloemige snijtulpen op drie locaties in dezelfde straat in Bovenkarspel. De eigen bollenkweek vindt plaats op 200 hectare grond in de Flevopolder, Noordoostpolder, Zeeuws Vlaanderen en Duitsland. Op het bedrijf werken 40 mensen vast. In het hoogseizoen werken er 120 tot 150 arbeidsmigranten. In het broeiseizoen gaan er gemiddeld één miljoen stelen per dag weg. Bij Germaco 1 en 2 is er eigen huisvesting voor 60 mensen. Nog een accommodatie is mogelijk bij Germaco 3.

14

14 februari 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online