Greenity 60

Hans Tesselaar, bedrijfsadviseur bloembollen bij Flynth, zette de leliesector een kolossale spiegel voor. Bedoeld om het besef ‘op de juiste plek te krijgen’.

Wederom halen leliebollenkwekers dit jaar geen goed inkomen, zo is de verwachting. Bezoekers van de Leliemiddag in Andijk kregen dan ook geen positief verhaal te horen. Verre van dat zelfs. Hans Tesselaar, bedrijfsadviseur bloembollen bij Flynth, hield kwekers, veredelaars en tussenhandel een spiegel voor. Dat kan confronterend en moeilijk zijn als je écht wilt kijken. Onstuimige tijden

Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas

“H et is tobben in de lelie- teelt”, zo verwoordde Wijnand van der Kooij, voorzitter van die dag en zelf exporteur en kweker van De Jong Lelies in Andijk meermaals. Naar de bijeenkomst in Andijk waren zo’n honderd mensen gekomen, een gemêleerd gezelschap van onder andere kwekers, veredeling, tussenhandel en exporteurs. Van der Kooij had namens de Lelievereni- ging West-Friesland een ‘zorgenlijst’. Hij riep op voort te maken met het digitaal melden van leveringen in het ketenregis- ter. Ook zijn kwekers te weinig bereid met elkaar samen te werken ‘omdat zij zich dan geen ondernemer meer voelen’. “Maar door het delen van kennis, technologie, productie en afzet kan een betere mar-

ge behaald worden.” Hij refereerde aan voorlopers op dit vlak: 29 tomatentelers verenigt in Prominent en vleesproducen- ten in Bief Select. Ook in de lelies zijn er al voorbeelden, maar er liggen veel meer mogelijkheden. De oproep tot 20 procent krimp die de voorzitter vorig jaar nog deed, werd bij lange na niet gerealiseerd. Dat zou bijna 900 hectare moeten zijn, maar de afname bleef in 2019 steken op 190 hectare. Hij zette vraagtekens bij de keuzes die daarin zijn gemaakt. “De krimp zat voor 160 hectare in de LA’s, maar de nood was hoger in OT’s en Oriëntals.” BLADTOETS GEBRUIKEN BIJ PLANTEN Er volgden nog twee onderwerpen waarbij de voorzitter zijn hart vasthoudt. De gevolgen voor de export door het corona-

virus. Dat is iets waar de sector weinig vat op heeft. Die vlieger gaat niet op voor het LMoV-virus dat via de bladtoetsen schrik- barende cijfers laat zien, al moet de BKD nog met de resultaten komen. Veel partijen hebben met de veldkeuring klasse 1 gekre- gen omdat de bladtoets geen eindkeuring is. In de aardappelsector werkt dat wel zo. De pootaardappelsector werd in 2018 en 2019 geconfronteerd met ongekende percentages declasseringen. Bij hen speelde het Y-virus parten, een virus dat ook door luizen wordt overgebracht. Van der Kooij benadrukte dat lelie-exporteurs met de uitslagen van de bladtoetsen in het achter- hoofd zeer ongerust zijn over wat klanten bij de afbroei boven het hoofd hangt. “De export heeft er tot nu toe op gehamerd dat de bladtoets geen eindkeuring mag

18

14 februari 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online