Greenity 60

S T I G A S T I P

Bel voor meer informatie naar Marcel van Diepen (06-20140798), bel naar de Stigas Servicedesk: 085-0440700 (kies 1), mail: marcel.van.diepen@ stigas.nl, of ga naar www.stigas.nl

Gordel om op de trekker

Tekst en fotografie: Stigas

Het dragen van de gordel op de trek- ker voorkomt letsel. Al bij een lage snelheid kun je van of uit de trekker geslingerd worden. Maak er daarom, net als in de auto een gewoonte van om een gordel te dragen. Alleen al in 2018 waren er vier dodelijke ongelukken, die door een gordel waarschijnlijk voorkomen hadden kunnen worden. Behalve dat het een goede, veilige gewoon- te is, heb je vanuit de arbowet de plicht ervoor te zorgen dat je mede- werkers geen gezondheidsschade oplopen door het werk. In de mechanisch loonwerksector is het dragen van een gordel opgenomen in de arbocatalogus en daarmee per 1 januari jongstleden wettelijk verplicht. De verwachting is dat dat in loop van 2020 ook voor alle agra- rische sectoren gaat gelden. Trekkers zijn uitgerust met een kan- telbeveiliging, een ‘rops’, oftewel een roll over protection structure. Dat kan een veiligheidsbeugel of een veiligheidscabine zijn. Deze veilig- heidsuitrusting is verplicht en moet voldoende stevig zijn, zodat deze niet breekt als de trekker kantelt. De beugel of cabine kan echter niet voorkomen dat een bestuurder door

ingeburgerd en zijn er inmiddels miljoenen mensen door gered.

de ruit naar buiten wordt geslin- gerd. Wanneer een machine, trekker of iets anders begint te kantelen is onze eerste reflex om te sprin- gen. Het kantelen van een trekker gebeurt in een halve seconde. Je springt nooit de goede kant op. Bij een botsing tussen een trekker en een ander voertuig is de situatie net even anders. Wat vaak wordt onderschat, zijn de enorme krach- ten die vrijkomen als een voertuig botst of omslaat. De kans dat de bestuurder door een botsing uit zijn stoel wordt gelanceerd en dwars door de voorruit vliegt, is groot. Als je bent gelanceerd, loop je de kans om tussen weg en cabine bekneld te raken. Vaak heeft dat ernstige ge- volgen, met soms zelfs een dodelijke afloop. Alle nieuwe trekkers hebben een gordel. Toch is het de macht der ge- woonte om geen gordel om te doen. Het is onhandig. Dat werd echter ook gezegd van het dragen van de gordel in de auto. Nu is dat volledig

Vijf redenen waarom je tegen- woordig beter wel een gordel kunt dragen: • Trekkers (en zelfrijdende machi- nes) zijn aanzienlijk sneller gaan rijden dan 25 km/uur. Bij een botsing is er door de hoge- re snelheid meer kans om buiten de veilige zone (cabine of frame) te geraken of tegen/door de voorruit te gaan. • De kans op een aanrijding is door meer verkeer op de weg groter geworden. • Er gebeuren meer ongevallen dan voorheen waarbij de bestuurder bekneld raakt onder de trekker of machine. • Trekkers en zelfrijdende machines worden sinds enkele jaren door de fabrikant uitgerust met veilig- heidsgordels. • In de gebruikshandleiding wordt het gebruik van de gordel ver- plicht gesteld.

20

14 februari 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online