Greenity 60

H E T PA N E L

Postbus 175 | 2180 AD Hillegom Weeresteinstraat 10a | 2181 GA Hillegom T (0252) 536 950 www.kavb.nl | e-mail: kavb@kavb.nl www.facebook.com/deKAVB

Het besluit van minister Van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu staat vast. Per 1 januari 2025 is het verplicht om tractoren te voorzien van een kenteken. In andere landen al jarenlang normaal, in Nederland nog niet. Aanleiding is onder meer de hogere snelheid waarmee tractoren op de weg mogen rijden en dat dient gehandhaafd te kunnen worden. Een kenteken helpt daarbij. Daarom deze keer de stelling:

Een kenteken op de trekker maakt het wegverkeer veiliger

Dat klinkt niet logisch. Dan zou de bestuur- der voorzichtiger moeten zijn omdat hij weet dat zijn kenteken genoteerd kan wor- den? Of zou het de politie moeten helpen een trekker aan te houden of te bekeuren voor te hard rijden of zoiets? Het lijkt me ook vrij onwaarschijnlijk dat dit echt een extra voordeel oplevert bij een snelheid van zo’n 30 tot 40 km per uur en een gebruik voornamelijk op plaatsen met weinig of geen camera’s. Volgens deze argumenten zou je zelfs kunnen overwegen een race- fiets van kenteken te voorzien. In mijn ogen maak je de trekker alleen echt veiliger als de bestuurder bewust in het ver- keer let op de veiligheid van de medewegge- bruikers en hemzelf. Daar hoort dan voor mij ook bij om zo nu en dan even de kant op te zoeken als er een hele sleep van auto’s achter de trekker hangt.

Henk van der Slot Teler van tulpen en narcissen en broeier van tulpen Lisse

Arie Wesdorp Tulpenteler Sommelsdijk

Om eerlijk te zijn, geloof ik niet dat het vei- liger wordt voor het wegverkeer als trek- kers een kenteken krijgen. Een kenteken zegt namelijk niks over het rijgedrag van de chauffeur. Het maakt het alleen makke- lijker voor handhavers om na te gaan wie de eigenaar is, of bij een te hoge snelheid via een flitspaal uit te zoeken van wie de trekker is. Veiligheid op de openbare weg is vooral een kwestie van verantwoordelijk- heid nemen door de eigenaar en de mede- werkers. Wij laten niet iedereen met een trekker met een aanhanger vol kuubskis- ten de weg op gaan. Een rijbewijs is dan het minste wat nodig is. Ten slotte is het nog zo, dat de politie ook zonder een ken- teken wel optreedt als die daar aanleiding toe heeft.

Of het wel of niet hebben van een kenteken het wegverkeer veiliger maakt, trek ik wel in twijfel. Dat onze landbouwvoertuigen een risicofactor zijn in het verkeer, zal ik trouwens niet ontkennen. Een kenteken- plicht kan de uniformiteit in uitvoering, gebruik en deelname aan het verkeer ze- ker bevorderen. Hoewel ik een gezonde weerstand heb tegen (extra) overheidsbe- moeizucht denk ik dat een kenteken met regelgeving past in het Europees denken. In ieder geval kan de overheid op basis van kenteken in de toekomst gemakkelijk na- gaan wie wel en wie niet richting Malieveld is gereden. Helaas er is geen weg terug.

Herman Hegge Tulpenteler en akkerbouwer Kloosterburen

24

14 februari 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online