Greenity 60

C O L UMN

KAVB-regiocoördinator Marit Hogervorst: ‘Samen optrekken loont’ Sinds vorig jaar is Marit Hogervorst regiocoördinator en relatiebeheerder voor de KAVB-kring Bloembollenstreek. Werk dat nooit saai is, zo stelt ze vast. De eerste maanden waren ondernemers druk met oogsten, zodat zij tijd had om zich in te lezen in de activiteiten die in de kring plaatsvinden. Vanaf half augustus volgden de werkzaamheden elkaar in hoog tempo op. “Voor het project Schoon Erf, Schone Sloot kreeg ik de vraag of ik vanuit de kring een aantal nieuwe deelnemers wilde benaderen. Een mooie manier om een aantal leden te leren kennen. En die lijst was snel gevuld. Ook heb ik geholpen met het benaderen van jongeren voor KAVB-Jong!” Om tot een goede samenwerking te komen op bestuurlijk agrarisch gebied, is het contact met het bestuur van LTO Duin- en Bollenstreek aangehaald. “Er is gere- geld contact met elkaar. Bestuursleden wonen elkaars vergadering bij, telkens een ander bestuurslid. Iedereen is een keer aan de beurt. Vanuit het kringbestuur hoor ik hierover positieve berichten, omdat ze nu goed weten wat er speelt.” Afgelopen najaar werd op initiatief van het KAVB-hoofdbestuur een brainstorm- sessie gehouden met leden en niet-leden van de KAVB. ‘Daar is veel over tafel gegaan: wat gaat goed en wat kan beter. Ook de niet-leden hebben daar hun inbreng gehad.” Het bestuur is ook met een jaarplan gaan werken en kende al een portefeuille- model. Dat is verder versterkt. “En voor contact met de agrarische jongeren in de streek hebben we Lucas van Haaster als nieuw bestuurslid gevraagd en dat wil hij gaan doen.” De komende tijd staat in het teken van het project Enjoy the flowers, respect our fields. Doel hiervan is om te voorkomen dat toeristen schade veroorzaken op bloeiende bollenvelden. “De kring is hierbij aangehaakt. We gaan kijken welke percelen we kunnen voorzien van ambassadeurs en helpen ook mee om hiervoor ambassadeurs te zoeken.”

Wittebroodsweken

Jaap Bond - algemeen voorzitter bond@kavb.nl

De eerste honderd dagen van een huwelijk of de eerste honderd dagen als president of de eerste honderd dagen als voorzitter van de KAVB worden wel eens de witte- broodsweken genoemd. Het grappige is dat een pasgetrouwd stel de eerste peri- ode van hun huwelijk niet gestoord mag worden door familie en visite. Daar gaat de vergelijking al gelijk mank. De eerste weken van mijn voorzitterschap heb ik heel veel mensen ontmoet en gesproken. We hadden onze jaarlijkse Ledendag, de Dag van de Tulp en de Leliedag en ik heb verschillende studiegroepen en kringbij- eenkomsten bezocht en heel veel mensen gesproken uit dit voor mij deels nieuwe netwerk. Heel waardevol om vooral veel te luisteren maar ook om te ‘klankborden’ met men- sen om te peilen of ik als nieuwe voorzit- ter de juiste koers te pakken heb en om te horen wat er leeft in onze vereniging. Wat me is opgevallen, is de trots op het vak en het kleine wereldje. Iedereen kent elkaar en er is sprake van samenwerking en loya- liteit, zeker in de studiegroepen. Samen met het hoofdbestuur gaan we het beleid voor de komende jaren met elkaar afspreken, de speerpunten benoemen en de tijdslijn bepalen. Als we dat proces in de Kringbesturen hebben besproken, hebben we voor de komende jaren de richting te pakken. Over die richting zal ik verantwoording moeten gaan afleggen. Daarnaast is er natuurlijk de waan van de dag. Wat is het effect van het coronavi- rus op onze sector? Wat zal het effect zijn op het toerisme en dan in het bijzonder ‘onze’ Keukenhof ? Namens LTO moest ik plotseling opdraven in een hoorzitting van de Gezondheidsraad. Tientallen mailtjes en telefoontjes van mensen die me willen spreken. Kortom, na de eerste ruime maand van mijn voorzitterschap heb ik me geen minuut verveeld en ben ik eigenlijk wel toe aan wittebroodsweken.

Cees van Bentem overleden

Op 30 januari 2020 is Cornelis Johannes (Cees) van Bentem uit Haarlem overleden. Hij is 86 jaar geworden. Cees van Bentem groeide op in de Haarlemmermeer op het bloembollenbedrijf van zijn vader. Samen met zijn broer Jan zette hij het bedrijf voort. In 1985 vond een splitsing plaats, omdat op dat moment ze allebei opvol- ging hadden voor het bedrijf. Cees ging sa- men met zoon Albèr verder in de tulpen, narcissen en Muscari. Sortimentsvernieu- wing in tulp en Muscari stond hoog geno- teerd en leverde tulpen als ‘Lady Margot’

en ‘Wisley’ en Muscari’s als ‘Christmas Pearl’ en ‘Saffier’ op. Bestuurlijk was Van Bentem actief op vele fronten. Zo was hij lid van het KAVB-Hoofdbestuur en Dagelijks Bestuur, de KAVB-productgroepen Tulp, Bolbloemen en Dahlia, de afdeling Hillegom, Haarlem en Omstreken, de Commissie voor Nomenclatuur en de Bloemenkeuringen en de VKC. In 2002 was hij de drijvende kracht achter de permanente bloemenpresentatie vanuit de KAVB-kring Bloembollenstreek. Op 11 september 2003 ontving hij voor al zijn inspanningen voor onder andere de bloembollensector een koninklijke onderscheiding van formaat: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 2000 verhuisde het bedrijf naar Marknesse, waar Albèr het bedrijf voortzette. Cees en Margot gingen in Haarlem wonen. Vlakbij teelde hij vele jaren nog wat eigen bollen. Vooral het selecteren in tulp en Mus- cari bleef hem boeien. In hem verliest de sector een innemende ondernemer en bestuurder.

14 februari 2020

27

14 februari 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online