Greenity 60

VA N D E R E D A C T I E

In 2019 acht dodelijke bedrijfsongevallen

In 2019 waren er acht dodelijke ongevallen in de agrarische en groene sector. In 2018 waren het er veertien. Dit meldt Stigas die deze cijfers bijhoudt.

Spiegeltje Ellis Langen — Redacteur e.langen@greenity.nl

‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van heel ‘lelieland’? In de toekomst hoop ik deze vraag pas na heel veel moeite en nadenken te kunnen beantwoorden. Niet omdat ik op zoek ben naar een speld in een hooiberg, maar omdat er over een paar jaar tal van mooie en goede samenwerkende ini- tiatieven in de leliesector zijn. En misschien nog mooier, wellicht dat kwekers, veredelaars en andere vakgenoten elkaar zelfs voordragen. Zou zoiets kunnen? Ik denk het wel. Nadat ik naar de leliemiddag in Andijk was geweest en de heldere uiteenzetting van Flynth-spreker Hans Tesselaar over de situatie in leliesector had aangehoord, bleef er veel door mijn hoofd spoken. Hopelijk had het ditzelfde effect op de toehoorders, degenen die daadwerkelijk aan de slag moeten. Want de ‘mindset’, zoals Tesse- laar aan het eind van zijn presentatie aangaf, moet bij alle spelers in de keten wel om. En snel een beetje. Want wat een miserabele en onaangename toestand is het daar. Petje af voor de bedrijfsadviseur die fijntjes alle aan- wezige vakgenoten één voor één een spiegel voorhield. Typerend voor de huidige leliesector was een opmerking voorafgaand aan zijn verhaal uit de zaal, toen Tesselaar letterlijk een grote spiegel neerzette voor de groep. “Zet die spiegel daar maar neer”, werd er gezegd, wijzend naar een ander. Dat vond ik toen best een leuke grap, maar na de bedrijfseconomische ontleding en de scherpe analyse over waar het allemaal aan schort in deze sector, kreeg die opmerking op- eens een andere lading. De ernst ervan drong tot me door. Zou dat bij de aanwezigen ook zijn gebeurd? Ik hoop het van harte. Dat het tij op tijd en ten goede keert. Want het zou toch een heel ande- re en fijnere wereld zijn. Dat we over een paar jaar niet de vraag hoeven stellen: ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de lelijkste van heel ‘lelieland?’ En dat er dan keuze te over is.… Of dat er niemand meer is…

De meeste fatale ongevallen, namelijk zes, gebeurden met machines. In drie gevallen ging het om een aanrijding en in drie gevallen om een beknelling. Daarnaast waren er twee ongevallen met een silo. In de bollen- en vasteplantensector zijn geen mensen omgekomen. In 2018 wa- ren er nog twee dodelijke ongevallen. Vijf van de acht dodelijke bedrijfsonge- vallen in 2019 vonden plaats in de ak- kerbouw. Er waren twee ongevallen in de melkveehouderij en één in de sector van hoveniers en groenvoorziening. In drie gevallen was het slachtoffer een gezinslid (waarvan één keer een kind), in twee gevallen een werknemer, in twee gevallen de ondernemer en één geval is onbekend. Naast deze acht dodelijke ongevallen kwam er ook een monteur van een in- stallatiebedrijf om op een fruitbedrijf. Hij kroop door een inspectieluik in een

ULO-cel en overleed. Dit ongeval neemt Stigas niet mee in haar statistieken om- dat het omeen slachtoffer gaat die werk- zaamwas buiten de agrarische sector. AANTAL ONGELUKKEN DAALT Volgens Wim van den Boomen, be- stuurder bij LTO Nederland en werk- geversvoorzitter van Stigas, is het mooi dat het aantal ongevallen in 2019 een stuk lager ligt dan in 2018. Het gemiddelde aantal ongevallen in de afgelopen tien jaar is ook gedaald ten opzichte van de periode daarvoor. “Dat ligt op nu veertien, tien jaar gel- den was dit achttien. Maar we zijn er nog niet. Elk ongeval is er één te veel.” Hij benadrukt dat veiligheid ‘top of mind’ moet blijven. “Dat start op je eigen bedrijf: bespreek gevaar- lijke situaties met elkaar, leer van wat er misging en onderschat niet wat er mis kan gaan.”

Areaal voorjaarsbloeiers: 390 ha erbij

Het areaal voorjaarsbloeiende bolgewassen is ten opzichte van 2018/2019 gegroeid met 390 ha naar 16.854 ha. Dat blijkt uit cijfers van de Bloembollenkeuringsdienst. Bij tulp neemt het areaal toe van 12.879 naar 13.228 ha, ofwel bijna 350 ha. Ook bij narcis en hyacint is sprake van een flinke areaalstijging. Bij narcis is er 25 ha bijgekomen tot 1.311 ha, terwijl het hyacintenareaal is gestegen met 85 ha tot 1.328 ha. Ook het areaal Allium neemt toe: van 269 naar 291 ha. Krimp is er bij Iris (-46 ha naar 157 ha), Crocus (-50 ha) naar 271 ha) en Scilla (-4 ha naar 15,5 ha). Het areaal Anemone blanda, Chionodoxa, Hyacinthoides, Muscari, Nectaroscordum en Puschkinia is nauwelijks veranderd.

4

14 februari 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online