Greenity 60

Postbus 170 | 2180 AD Hillegom Weeresteinstraat 10 | 2181 GA Hillegom T 0252 535080 | www.anthos.org | www.ibulb.org

Het Platform ‘Green Cities for a sustainable Europe’ heeft vorig jaar in vier grote steden nieuw beeldmateriaal laten maken van ‘groene’ parken, gebouwen en andere publieke ruimten. In New York zijn beelden gemaakt van onder andere de Highline, Govenors Island en Central Park. In Seoul is gekozen voor Cheonggyecheon, een langgerekt park dat langs een beek door het centrum van de stad loopt. In Milaan stond de Bosco Verticale (het verticale bos) model voor de beelden. Vierde stad was Rotterdam waar dakterrassen en parken het decor vormden voor de fotoshoot. Alle beelden zijn rechtenvrij door de media en de leden van Anthos te gebruiken. ‘Green Cities for a Sustainable Europe’ is een initiatief van de European Nurserystock Association (ENA) tezamen met brancheorganisaties uit Bel- gië, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Nederland. Binnen de campagne worden activiteiten als PR, social media, advertising en events ingezet, met als doel de boodschap om openbare ruimten te vergroenen aan zoveel mogelijk professionals over te brengen. Hierbij ligt de focus op business-to-businessrelaties binnen overheden, het groene be- drijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen, verzekeringsmaatschappijen, gezondheidsinstellingen en architecten. Meer informatie kunt u vinden op www.thegreencity.eu. Nieuw beeldmateriaal ‘Green Cities for a Sustainable Europe’ ENA werkt aan nieuw promotieplan Green City Op donderdag 30 januari hield de European Nurserystock As- sociation (ENA) tijdens de IPM in Essen haar jaarlijkse General Assembly (GA). De GA gaf haar goedkeuring aan het indienen van een vernieuwde subsidieaanvraag voor een gezamenlijke promotiecampagne Green Cities. Organisaties uit twaalf lidsta- ten hebben aangeven hierin te willen participeren. Leon Smet, secretaris van Royal Anthos, heeft hierin als voorzitter van de ENA-werkgroep Promotie een coördinerende rol. Het driejarige promotieprogramma (2021-2023) wordt momenteel voorbereid en zal in april bij de Europese Commissie worden ingediend. Daarnaast hebben sectorvertegenwoordigers uit 22 landen tij- dens de vergadering diverse actuele onderwerpen voor de boom- kwekerijsector besproken. Zo is onder andere de recente invoe- ring van het verplichte plantenpaspoort aan de orde geweest en is stilgestaan bij duurzaamheid en digitalisering. Werkgroepen zullen zich het komend jaar verder in deze materie verdiepen en bekijken of in ENA-verband harmonisering op Europees niveau voor beide gebieden tot de mogelijkheden behoort. Het voorzit- terschap van de ENA rouleert is en momenteel in handen van de Duitse boomkweker Jan-Dieter Bruns.

40

14 februari 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online