Greenity 60

C O L UMN

7 maart: Flower Bulb Day in San Francisco

Een slechte voorbode

Henk Westerhof westerhof@anthos.org

14 februari 2020 Wat mij betreft moet dat beginnen met het snel ratificeren van het handelsverdrag met Canada, want als Nederland daar niet in slaagt dan slaat het een flate van jewelste. Bovendien zou het een heel slechte voorbode zijn voor het sluiten van een handelsverdrag met het Verenigd Koninkrijk, waar de belan- gen van de Nederlandse sierteelt ook heel erg groot zijn. 14 februari 2020 Het is nog steeds onduidelijk of Nederland voor het Europese handelsverdrag met Cana- da zal stemmen. Bij sommige politieke partijen zijn er zorgen over de effecten daarvan, onder andere voor de Nederlandse boer. De angst voor de komst van de chloorkip en het hor- moonvlees is groot en men vreest dat de markt geopend wordt voor Canadese producten die niet aan onze duurzaamheidseisen voldoen. Het handelsverdrag met Canada is gedeeltelijk al sinds eind 2017 in werking. Het moet bijdra- gen aan meer handel en economische groei, waar zowel de landen van de EU als Canada van profiteren. Het zou dus wat zijn wanneer juist een handelsnatie als Nederland als eerste EU-land het verdrag niet zou ratificeren. Een misser van jewelste die ongetwijfeld nog lang zal nadreunen in onze relatie met het land dat ons 75 jaar geleden onze vrijheid teruggaf. Dat duurzaamheid hoog in ons politieke vaan- del staat, wijst de stikstofdiscussie uit, net als het beleid van minister Schouten dat zich he- lemaal richt op de kringlooplandbouw. Het belang van onze exportpositie wordt daaraan te vaak ondergeschikt gemaakt. Dat geldt niet alleen voor de discussie over het handelsver- drag met Canada, want wij horen in Brussel en Den Haag ook geluiden die erop neerkomen dat onze exportpositie minder belangrijk is dan het inkomen van de boer. Dat is niet alleen kwalijk, maar ook respect- loos in de richting van die ondernemers die ervoor hebben gezorgd dat de export van land- bouwproducten in 2019 alle records heeft ge- broken met een totale exportwaarde van ruim 94 miljard euro. Het zou de overheid en po- litiek sieren als men bij het horen van zulke resultaten het belang van onze internationale handelspositie onderkent en dan niet alleen in woord, maar ook in daad.

Op 7 maart zal in het centrum van San Francisco voor het derde achtereenvol- gende jaar een tulpendisplay op Union Square worden aangelegd. Maar liefst 100.000 tulpen zullen voor een kleurrijk spektakel zorgen en naar verwachting zal het bezoekersaantal naar een recordhoogte stijgen. De pluktuin opent om 13.00 uur de poorten voor het publiek en de ervaring leert dat rond 16.00 uur alle tulpen een nieuwe eigenaar hebben. Anthos kan dit evenement organiseren mede dankzij de verkregen Europese subsidie van ruim 1,5 miljoen euro. Met de inzet van dit budget en de aanvullende finan- ciering van 0,4 miljoen euro door Anthos wordt voor de droogverkoop, de bollen-op-pot en de broeierij van voorjaars- en zomerbloeiende bolgewassen in de periode 2020-2022 een intensieve promotiecampagne ontwikkeld die de export naar de VS nieuwe impulsen moet geven.

De campagne start met Flower Bulb Day dat financieel ook ondersteund wordt door de Rabobank Bollenstreek, Denkers Shipping B.V. en Plant Peddlers Inc.

14 februari 2020

41

14 februari 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online