Greenity 60

‘Er komt een grote stroom potentiële klanten voorbij de stand’

Rob de Vries bij de ‘pallet in one’ van Kapiteyn Group.

Thomas Michalik (l) van Vitroflora en Marco Vergeer van Gebr. Alk- made samen in de stand.

in december bekend, dus moesten we snel handelen.” De focus in de stand ligt op dahlia’s. “We hebben bloemen laten invliegen vanuit Zuid-Afrika, waar ze op dit moment bloeien.” De Meulder is gespecialiseerd in dahlia’s als snijbloem. “Wij leveren met name aan webshops en die doelgroep komt naar deze beurs. Dat was een belangrijke reden om last minute in te stappen.” Dat blijkt een gouden greep, constateert Schrama. “Er komt een grote stroom van potentiële klanten voorbij onze stand, we spreken hier de hele wereld, van China tot Australië.” Wat hem opvalt: “Vooral de vrouwen kijken, de dahlia’s springen goed in het oog.” Behalve de promotie van het dahlia-assortiment vestigt De Meulder in de stand ook de aandacht op een nieuw concept: dahliastekken voor de kas, voor de vroege bloei. “Daarbij gaat het om vijftien soorten. Het wordt goed opgepakt, de markt is hier klaar voor. Broeiers over de hele wereld hebben interesse.” Schrama begrijpt wel waarom. “Fytosanitair is het interessant om met schoon uitgangsma- teriaal te werken.” VERHAAL OP EEN PALLET Kapiteyn Group grijpt de beurs aan om een nieuw concept te presenteren: de ‘pallet in one’, een pallet die tegelijkertijd een display met bloembollen is, voorzien van het verhaal achter het product. De beoogde afzetmarkt zijn tuincentra en bouwmarkten in Europa. Rob de Vries van Kapiteyn ver- telt: “Wij gebruiken storytelling als instrument om ons pro- duct in de markt te zetten. De consument vindt het leuk om meer over de achtergronden van het product te weten.” De display is gevuld met bloembollenzakjes die bijen en vlinders aantrekken en een impuls geven aan de biodiversiteit. “Wij willen producten op de markt brengen waar mens en milieu blij van worden. Onze hele stand staat dan ook in het teken van duurzaamheid.” De pallet in one slaat goed aan, weet De Vries. “We hebben al de nodige orders geschreven. We gaan dit concept nu ook uitrollen naar andere producten.”

Samenwerking Gebr. Alkemade en Vitroflora

Daags voor de IPM in Essen tekenden het Poolse weefselkweek- bedrijf Vitroflora en vasteplanten- en stekbedrijf Gebr. Alkemade uit Lisse hun samenwerkingsovereenkomst. Op de beurs presen- teren zij zich met een gezamenlijke stand. Theo Alkemade: “Mijn broer Wil en ik zijn 57 jaar en we hebben geen opvolgers. Om de toekomst van ons bedrijf veilig te stellen, zijn we op zoek gegaan naar een geschikte partner. Dat is belangrijk voor het bedrijf, onze klanten en onze medewerkers.” Zo’n driekwart jaar geleden raakten de bedrijven met elkaar in gesprek. Alkemade: “We deden al eens zaken met elkaar, maar we kenden elkaar nog niet goed. Tijdens verkennende gesprekken bleek al snel dat we een goede match zijn. We zijn allebei fami- liebedrijven en we spreken dezelfde vaktaal, we begrepen elkaar direct.” Tomasz Michalik, CEO van Vitroflora, voegt toe: “Boven- dien vullen we elkaar goed aan als het gaat om onze producten en de markten waarop wij actief zijn. Samen kunnen we een gro- tere markt bedienen met een breder aanbod.” Gelet op de toenemende virusdruk zal de vraag naar schoon uit- gangsmateriaal alleen maar groeien. Theo: “Wij kunnen gebruik- maken van het lab van Vitroflora om onze moerplanten te ver- versen en schoon materiaal uit te zetten. Dat maakt ons bedrijf alleen maar sterker.” Vitroflora neemt Gebr. Alkemade over, maar de naam Gebr. Alkemade blijft bestaan. “Dat is een begrip onder vasteplantenkwekers.” Theo en Wil blijven nog minimaal twee jaar op hun post. “Daarna kijken we hoe we verder gaan.” Verder zal er op het bedrijf weinig veranderen. Michalik: “Hooguit wat organisatorische aanpassingen. Wat blijft, is dat de klant en de plant centraal staan.”

14 februari 2020

45

14 februari 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online