Greenity 60

4

3

5

2

1

6

Uitgangsmateriaal bevestigt dat. “De bloembollensector had moeite om warm te draaien. En eigenlijk gold dat voor de hele sierteelt. Vooral de glasgroentesector en de veredelaars hadden snel in de gaten hoe van deze nieuwe manier van onderzoeksfinanciering gebruik was te maken.” HELE STAP Vanuit het rapport uit 2014 werd vanaf 2015 door PPO en KAVB de basis gelegd voor het nieuwe project. Waar kwam het geld zoal vandaan? De KAVB had na het verdwijnen van het PT onderzoeksfondsen ingericht voor tulp, hyacint en lelie. De telers zagen de noodzaak om samen met problemen in de sector aan de slag te gaan en waren bereid om het pro- ject te financieren. Anthos had net zijn onderzoeksfinancie- ring ondergebracht in iBulb, aldus Hendrik-Jan Kloosterboer. “We zijn in de Onderzoekscommissie gaan discussiëren over deelname aan dit project. De onderwerpen gingen weliswaar vooral over teeltaspecten, maar raakten tegelijk ook de be- langen van de bloembollenexport. Als door dit project er een goede kwaliteit bloembollen geleverd kan blijven worden, dan heeft ook de export daar profijt van. Dat gold met name voor de desinfectie van bloembollen. Dit project heeft door de samenwerking met een van de deelnemende bedrijven

14 februari 2020 de toeleveranciers. Met nog aanvullend geld vanuit de Rabobank en de Greenport Duin- en Bollenstreek kreeg het project groen licht en het benodigde geld van TKI Tuinbouw WERKPAKKETTEN Naast GMN deden ook Akerboom en BrightSpark mee vanuit een nieuwe techniek opgeleverd in een speelveld waarin steeds meer middelen verdwijnen.” Een van de deelnemers vanuit het bedrijfsleven was GMN, nu Agrifirm GMN. Directeur Gerard Top herinnert zich nog goed dat hij werd gebeld om mee te gaan doen in Het Nieuwe Verwerken. “We deden als GMN wel aan onderzoek, maar we waren niet gewend aan samenwerking met andere bedrijven op dit niveau en bij elkaar in de keuken kijken. Bovendien werd er een flink bedrag gevraagd aan geld en tijd. En dat voor een periode van vier jaar. Daar hebben we serieus over nagedacht. Wat halen we er voor ons bedrijf uit? Kun je de tijd en het geld die je erin stopt ook terugver- dienen? We hebben ‘ja’ gezegd tegen het project, omdat we het van belang vonden om de sector samen verder te helpen op het gebied van de desinfectie van bloembollen en het opbrengen van fungiciden op bollen met nieuwe technieken. En dus zijn we vanuit GMN dit avontuur aangegaan.”

47

14 februari 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online