Greenity 60

S T E L L I NG

Fusie is een goede overlevingsstrategie voor teeltbedrijven

Het was een opmerkelijk bericht, half januari: drie grote lelieteeltbedrijven onderzoeken of zij kunnen fuseren. Alle drie zijn het flinke, gezonde bedrijven. Voor kleine bedrijven in zwaar weer of zonder opvolger zou het mis- schien ook een uitkomst kunnen zijn. Veel kleintjes maken samen een grote en kunnen samen werken aan een gezonde toekomst.

59 % E E N S

Op www.greenity.nl kunt u reageren op de nieuwe stelling: ‘Het coronavirus nekt de handel met Azië’.

Keukenhof koopt Bollenboulevard Keukenhof is sinds deze week eigenaar van de zogeheten Bollenboulevard in Lisse. Onduidelijk is of daar komend jaar nog bollen worden verkocht. Keukenhof is met de ondernemers in gesprek. Voorzitter Henk Westerhof van handelsbrancheorganisatie Anthos is blij met de aankoop van de boulevard door Keukenhof: “Als daar in de toekomst nog bollen worden verkocht, dan kunnen we ervan uitgaan dat er geen voorjaarsbloeiers meer worden verkocht. Keukenhof staat voor kwaliteit, dus dan komt het goed.” Anthos en belangenbehartiger KAVB strijden al jaren tegen de verkoop van bollen van slechte kwaliteit. Uit bloeiproeven bleek dat de bollen die op de boulevard wer- den verkocht vaak niet opkwamen.

A G E ND A

15 t/m 16 februari Huisbroei Lutjebroek t/m 16 februari Vaktentoonstelling Zwaagdijk Tuinidee 17 februari Spuitlicentiebijeenkomst Actualiteiten gewasbe- scherming 18 februari Spuitlicentiebijeenkomst Veiligheid en techniek 18 t/m 20 februari HortiContact

C O L O F ON

14 februari 2020 De redactie werkt op basis van een redactiestatuut. Aan alle artikelen en rubrieken wordt de meest mogelijke zorg besteed. Uitgevers, redactie en medewerkers aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die direct en/of indirect kunnen voortvloeien uit de inhoud van artikelen en/of advertenties. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden brieven enmededelingen niet te plaatsen dan wel te wijzigen of in te korten. Overname van artikelen, berichten of fotografie is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie. Greenity is een voortzetting van het tijdschrift BloembollenVisie (2003-2017). BloembollenVisie ontstond uit een samenvoeging vanMarktVisie (CNB) en Bloembollencultuur (KAVB). REDACTIE Hans van der Lee (hoofdredacteur), Lilian Braakman, Arie Dwarswaard, Ellis Langen en Monique Ooms (vakredacteuren), André Leegwater (eind- en webredacteur) FOTOGRAFIE René Faas VORMGEVING Filie Nicola en Lianne van ’t Ende WEBSITE www.greenity.nl CONTACT Postbus 31 | 2160 AA Lisse | tel. 0252-431 431 | info@greenity.nl ADMINISTRATIE tel. 0252-431 200 | naw@cnb.nl REDACTIEADRES Heereweg 347 | 2161 CA Lisse DRUKKERIJ Damen Drukkers | Werkendam. Dit magazine wordt milieuverantwoord en CO 2 -neutraal gedrukt. ABONNEMENTEN Excl. btwper jaar: Nederland € 275,–, Europa € 295,–, buiten Europa € 325,– ADVERTENTIES Bureau Van Vliet bv | Postbus 20 | 2040 AA Zandvoort | tel. 023-5714745 | zandvoort@bureauvanvliet.com UITGEVERS KAVB en CNB ISSN 2589-4099

21 t/m 23 februari Myanmar Horti Fair 21 t/m 24 februari Lenteflora 27 februari Landbouw zonder chemie – Hoe dan? 27 februari t/m 2 maart Lentetuin Breezand

Kijk voor de volledige agenda op www.greenity.nl

5

14 februari 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online