Greenity 60

‘Steile leercurve in de landbouwsector’

Rustig opbouwen is er voor landbouwgedeputeerde Jack van der Hoek in de provincie Noord-Holland niet bij. De stikstofcrisis zorgde voor druk op de ketel. “Het gaf in ieder geval wel een heel steile leercurve op één onderdeel”, zegt hij over zijn landbouwportefeuille. Het is een nieuw onderdeel voor Van der Hoek en daarom wil Greenity wel eens van hem weten hoe hij naar de sector kijkt.

Jack van der Hoek GEDEPUTEERDE PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Sinds juni 2019 is Jack van der Hoek (D66) gedeputeerde van Noord-Holland voor onder andere economie, landbouw en visse- rij, dierenwelzijn, bestuur, Europa, recreatie en toerisme. Hij nam de landbouwportefeuille over van Jaap Bond (CDA). Zelf was Van der Hoek in de vorige collegeperiode gedeputeerde met onder meer duurzaamheid, energietransitie en circulaire economie in het pak- ket. Eerder werkte hij voor de Nederlandse Veiligheidsdienst, was hij veiligheidsmanager voor de gemeente Haarlem, wethouder in Uitgeest en vervolgens in Haarlem. Als gedeputeerde neemt hij deel aan vele overlegstructuren en besturen. Zo is hij voorzitter van de stuurgroepen voor de Greenports Aalsmeer en Noord-Holland Noord en van het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen.

Tekst: Ellis Langen en Hans van der Lee | Fotografie: René Faas

Wat weet u eigenlijk van de bloembollensector? “Door de stikstofcrisis lag de focus vooral op andere sectoren binnen de landbouw, dus de verdiepingsslag moet nog komen. Nu het wat rustiger is, heb ik gelukkig kans gezien een aantal bedrijfsbezoeken af te leggen in de bloembollen- sector. Zo ben ik bij Proeftuin Zwaagdijk geweest en bij Karel Bolbloemen in Bovenkarspel. De broei op water vind ik heel indrukwekkend, maar ik ben nog niet voldoende op de hoog- te van wat er speelt. Wat dat betreft had u mij beter over een half jaar of een jaar kunnen spreken. Ik weet wel dat het een heel innovatieve sector is, waarbij veel wordt gedaan aan duurzaamheid. Niet alleen betreffen- de de teeltprocessen maar ook innovaties in de toepassing van nieuwe technieken en machines die worden gebruikt, al dan niet data-gestuurd. De ondernemers zijn zelf ook innovatief. Ze ontwikkelen samen machines en dat wordt vervolgens een exportproduct met een verdienmodel. Het gaat dus verder dan de tulpen die ze broeien. Dat vind ik fraai om te zien.” Eerder was u gedeputeerde met duurzaamheid in de por- tefeuille. Toen heeft u toch al kennis kunnen maken met de sector? “Ik heb toen gemerkt dat de bollensector goed bezig is, samen met de glastuinbouw, om open te zijn over de ver- duurzaming. Met cijfers over het gebruik van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen wordt duidelijk welke slagen de sector maakt en dat doet ze prima. Binnen de Staten zijn er kritische geluiden te horen over gewasbeschermings-

middelen die een deel van de staten ook ‘gif ’ noemt. In die bewoordingen hoor je meteen de politieke discussie terug. Zo zijn er statenleden die menen dat alles biologisch moet, maar ik weet inmiddels dat biologische middelen soms weer veel vaker gespoten moeten worden dan de chemische. Wat is dan beter? Woorden moet je hierin vaak op een schaaltje wegen. Daar moeten we nog veel over met elkaar in gesprek. Het is goed dat de sector met de omgeving in gesprek blijft over middelen als mensen zich zorgen maken over wat er op het land gebeurt. De druk op openheid is ook deels natuur- lijk ontstaan door uitzendingen als Zembla. Maar ik vind dat de sector daar op een goede manier op reageert. Ze houdt niet haar mond, maar praat erover, geeft informatie waar om wordt gevraagd en kijkt waar de risico’s zitten. Of ze dat genoeg doen, kan ik niet beoordelen. Ik zie wel de bereid- heid om dit te laten onderzoeken. En daarmee begint het.” U bent van D66. Uw partij pleit voor een forse sanering van de agrarische sector. Heeft u daar geen last van? “Nee, daar heb ik geen last van. Ik zit hier als gedeputeerde en niet als lid van de fractie. Natuurlijk weet iedereen dat ik van D66 ben, maar het gaat vaak om het persoonlijke contact en dat is goed. De kwekers begrijpen dat er vanuit Den Haag een agenda is en ook dat mijn partij een program- ma heeft, maar ik zit hier om het coalitieprogramma uit te voeren. Daar zitten natuurlijk elementen in zoals verduur- zamen van de land- en tuinbouw, de verbetering van de water- en bodemkwaliteit en dat we naar natuurinclusieve landbouw gaan. Ik denk dat je van mening kunt verschillen

14 februari 2020

7

14 februari 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online