Greenity 60

C O L UMN

Boerderijen Fietspuzzeltocht

Jennie Veninga Tulpen- en lelieteelt Hijken, Drenthe jennie@veningahijken.nl

Sinds zes jaar staat onze gemeente op tweede pinksterdag in het teken van de Boerderijen Fietspuzzeltocht. De organisatie ligt in han- den van een groep vrijwilligers. Vorig jaar ben ik aangeschoven bij deze groep. Toen was ons bedrijf een van de boerderijen die tijdens de fietstocht konden worden bezocht. Samen met een melkveebedrijf, een teffteler, een melkgei- tenhouderij en een bloemenkwekerij stonden we op de lijst van deelnemende bedrijven. De fietsers kunnen tegen een kleine vergoeding de routebeschrijving met de bijbehorende puz- zelvragen krijgen bij het startpunt. Vorig jaar waren er ruim 1.100 mensen, die ’s morgenvroeg hun banden hadden opge- pompt en begonnen aan de fietstocht met een lengte van ruim 40 kilometer. Rond diezelfde tijd zijn wij op ons bedrijf begonnen om alles klaar te zetten. In die tijd van het jaar is het redelijk rustig, dus zijn er niet veel activitei- ten om te laten zien. De fietsers konden bij ons een route lopen langs en door de schuren. Daar konden ze onze machines bekijken en aan het eind van de route was er tijd voor een kopje koffie of thee. Op ons verzoek stond de Jeugdsoos op het plein met een hamburger- kraam. Om de fietsers te voorzien van een war- me hap en de kas van de Jeugdsoos te spekken. Wij waren de laatste stop op de route. Uiter- aard was ik, als onderdeel van de organisatie, benieuwd naar de reacties. Gelukkig waren deze allemaal erg positief. Met name het feit dat de boeren hun deuren openzetten voor de fietsers wordt als positief punt genoemd. Op dit moment zijn wij als organisatie druk bezig met de volgende Boerderijen Fietspuzzel- tocht. Deze keer in een ander deel van onze gemeente, met andere bedrijven. Het lijkt erop dat we ook dit jaar een mooie route kunnen maken met verschillende boerenbedrijven die hun deuren openzetten voor de fietsers. Bin- nen onze gemeente hebben we genoeg fietspa- den en natuur. Ook dat maakt de route aan- trekkelijk voor de deelnemende fietsers. Nu maar hopen dat het weer een beetje meewerkt. Dat scheelt natuurlijk wel in het aantal deelne- mers. Enthousiaste deelnemers zijn belangrijk om als boeren binding te krijgen en te houden met onze omgeving.

14 februari 2020

14 februari 2020

14 februari 202014 februari 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online