Digitala verktyg från CloudXpert

Läs om CloudXperts digitala verktyg som användas individuellt för att hantera specifika uppgifter eller kombineras till ett verksamhetssystem. Utvecklade i SharePoint och PowerApps, som är en del av Microsoft 365.

v. 1.0

Digitala verktyg som förenklar det dagliga arbetet & säkrar ISO- efterlevnad Intranät, processkarta, projektstöd, personalhandbok & företagsappar

2

Innehåll

3 Introduktion CloudXperts digitala verkyg 4 Intranät

5 Intranät exempel 6 Personalhandok 7 Processkarta 8 ProjDok projektmallar 9 Ärendehantering 10 Riskhantering 11 Avtalshantering 12 Kompetenshantering 13 Nyckelhantering 14 CloudXperts tjänster 15 Boka en demo

3

Om CloudXperts digitala verktyg

Våra verktyg kan användas individuellt för att hantera specifika uppgifter eller kombineras till ett verksamhetssystem, anpassat efter företagets behov. Verktygen är utvecklade i PowerApps och SharePoint, som är en del av Microsoft 365. Det gör dem kostnadseffektiva och enkla att implementera i er Microsoft-miljö. Allt kan integreras på intranätet eller användas direkt i webbläsaren, tillgängligt via dator eller mobil, från kontoret eller på distans. Verktygen är oberoende av varandra. Man kan enkelt lägga till fler verktyg när det behövs eller när organisationen är redo för nästa steg. Intranät i SharePoint - skapa en enhetlig och lättillgänglig informationplattform. Personalhandbok i SharePoint - förenkla för personalen och effektiviserar för företaget. Processkarta - publicera era processer överskådligt och lättillgängligt för användaren. Företagsappar - underlätta och effektivisera det dagliga arbetet med våra appar.

Våra företagsappar är utvecklade för specifika behov, t.ex. Ärendehantering, Riskhantering, Avtalshantering mfl. Apparna förenklar, sparar tid, skapar delaktighet, tydliggör arbetsflöden och ansvar samt gör det lättare att följa upp processer och rutiner.

ProjDok projektmallar Ärendehantering Riskhantering Avtalshantering Kompetenshantering Nyckelhantering

4

En gemensam digital arbetsyta och informationsplattform i SharePoint

Intranät Företagsanpassad för samarbete, kommunikation och dokumenthantering - nyheter, mejl, chatt, företagsappar, länkar till program, webbsidor och mycket mer. Här kan ert verksamhetssystemet publiceras i vår processkarta. Organisera och behörighetsstyr dokument. Används på kontoret eller på distans, i dator och mobil, i molnet. Intranätet utformas i SharePoint, Microsoft 365, vilket gör den enkel och kostnadseffektiv att implementera.

Läs mer

Intranät, exempel på företagsanpassningar

5

Nyhetsflöde & chatt

Nyhetsflöde, personalchatt, företagshändelser, genvägar till ofta använda verkytg, t.ex. min mejl.

Verksamhetssystem & länkar

Processkarta, länkar, mappar i SharePoint - interna & externa.

Företagsappar

Snabblänkar till de företagsappar som används på kontoret eller på distans, i dator eller mobil.

6

Underlättar för personalen och effektiviserar för företaget

Personalhandbok

Digital personalinformation samlad på ett ställe. Tillgänglig på dator, läsplatta och mobil. Kan publiceras på intranätet eller öppnas direkt i webbläsaren. Länka till rutiner, policys, blanketter, bilder, mm. Kan användas som on-boarding med kvittens att man tagit del av innehållet. Effektiv och smidig administration. Personalhandboken utformas i SharePoint, Microsoft 365, vilket gör den enkel och kostnadseffektiv att implementera.

Läs mer

7

Processkarta som visualiserar och förtydligar era processer & arbetssätt

Processkarta

Lätt att hitta det man behöver. Publicera policys, arbetsrutiner, mallar, checklistor, blanketter, mm. Administrera och underhåll dokumenten på ett ställe med versionshantering. Enkelt att använda på kontoret eller på distans, i dator eller mobil. Processkartan kan publiceras på intranätet eller öppnas direkt i webbläsaren. Hjälper till att upprätthåller arbetsrutiner kopplade till företagets ISO-standard.

Appen är utvecklad i PowerApps, Microsoft 365, vilket gör den enkel och kostnadseffektiv att implementera.

Läs mer

8

Företagsanpassade dokumentmallar till era projekt

ProjDok projektmallar

Skapa ditt projekt och fyll i fast projektinformation. Fast projektinformation läses in automatiskt i valda mallar. Mallarna anpassas och sparas i projektets mapp i SharePoint/utforskaren. Alla projekt samlade på ett ställe. Mallarna i mallbiblioteket underhålls och publiceras centralt. Enkelt att använda på kontoret eller på distans. Allt finns i molnet. ​ProjDok är utvecklad i PowerApps, Microsoft 365, vilket gör den enkel och kostnadseffektiv att implementera.

Läs mer

9

Samla in förbättringsförslag, hantera avvikelser & visselblåsarärenden

Ärendehantering

Enkelt att rapportera in förbättringar och avvikelser direkt i mobilen med bifogade bilder. Rapportera förbättringar, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöproblem, tillbud eller olyckor mm. Alla ärenden hanteras och följs upp på ett överskådligt sätt, från början till slut. Visselblåsarärenden kan rapporteras anonymt. Alla ärenden handläggs strukturerat och följs upp i den tillhörande administrationsappen. Appen hjälper till att upprätthåller arbetsrutiner kopplade till företagets ISO- standard.

Appen är utvecklad i PowerApps, Microsoft 365, vilket gör den enkel och kostnadseffektiv att implementera.

Läs mer

10

Få överblick och kvalitetssäkra er riskbedömning & era skyddsronder

Riskhantering

Enkelt att beskriva, sammanställa och gradera alla risker i företaget. Färdiga mallar för riskbedömningar och skyddsronder. Registrera risker, sätt klart-till datum och fördela ansvar för åtgärder. Åtgärder loggas, klarmarkeras och godkänns. Se och hantera tilldelade risker i “mina uppgifter”. Finns som App till dator och surfplatta. Appen hjälper till att upprätthåller arbetsrutiner kopplade till företagets ISO- standard.

Appen är utvecklad i PowerApps, Microsoft 365, vilket gör den enkel och kostnadseffektiv att implementera.

Läs mer

11

Få full översikt och kontroll på era avtal med hjälp av digital avtalshantering

Avtalshantering

Ökad tillgänglighet genom att spara avtalen digital. Påminnelsemejl till ansvarig när avtal ska omförhandlas eller löper ut. Möjlighet att lägga till avtalsinformation; avdelning, avtalstyp, internt ansvarig, slutdatum, uppsägningsdatum, avtalets kostnad, datum för påminnelse samt addera/koppla dokument till specifikt avtal. Enkelt att söka och sortera avtal. Behörighetsstyrd, endast personer med access kan hantera och redigera. Appen hjälper till att upprätthåller arbetsrutiner kopplade till företagets ISO- standard.

Appen är utvecklade i PowerApps, Microsoft 365, vilket gör den enkel och kostnadseffektiv att implementera.

Läs mer

12

Ha koll på personalens

kompetenser & när de behöver förnyas

Kompetenshantering Få en övergripande bild av personalens kompetenser och kunskaper. Påminnelsemejl när kompetenser behöver förnyas, på personnivå. Säkerställ att personal har uppdaterade kompetenser för att leva upp till lagar & regler. Enkelt att hitta personer med specifik kompetens. Appen hjälper till att upprätthåller arbetsrutiner kopplade till företagets ISO- standard.

Appen är utvecklade i PowerApps, Microsoft 365, vilket gör den enkel och kostnadseffektiv att implementera.

Läs mer

13

Förenkla er nyckelhantering, kvittera i mobilen & ha koll på vart nycklarna är

Nyckelhantering

Håller ordning på dina egna eller dina kunders nycklar. Kvittens vid överlämning och återlämning. Checka-in och checka-ut nycklar ur nyckelskåpet. Ha koll på vem som har specifik nyckel. Spara tid genom att snabbt kunna kontakta rätt person om du behöver en specifik nyckel. Finns som App till dator och mobil.

Appen är utvecklad i PowerApps, Microsoft 365, vilket gör den enkel och kostnadseffektiv att implementera.

Läs mer

14

CloudXperts tjänster

Nyttja kraften i er Microsoft-miljö Vi kan hjälpa er att utnyttja programvarorna i Microsoft 365 till fullo, t.ex. SharePoint, PowerApps, Forms, Teams.

Företagsunik app Har du egna önskemål kan vi hjälpa till med en unik app bara för dig.

IT-administration

Kontakta oss och berätta vad du behöver hjälp med så resonerar vi om hur vi kan förenkla och avlasta er it-administration. Vi jobbar bland annat med inköp & konfigurering, IT-drift, licenshantering och support.

Ny hemsida

Vi hjälper er att skapa er nya snygga, proffsiga och funktionella hemsida.

15

Hör av dig så berättar vi mer

Välkommen att boka en demo över Teams

marcus@cloudxpert.se 0735-15 96 15 Marcus goran@cloudxpert.se 0760-52 50 20 Göran mia@cloudxpert.se 0703-92 07 40 Mia

Till kontaktformulär, klicka här

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15

Made with FlippingBook - Share PDF online