Greenity nr. 1

‘Schouten deugt’

Carola Schouten wordt minister van het nieuw te vormen departement Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De nummer twee van de ChristenUnie wordt tevens vice-premier. Toch is ze voor velen een onbekende. Wie is Carola Schouten en wat weet ze van landbouw?

Tekst: René Bouwmeester | Fotografie: PR

C arola Schouten (40) is bij het grote publiek waarschijnlijk nog niet zo bekend. Een Tweede Kamerlid van de relatief kleine Christen- Unie staat nu eenmaal niet zo vaak in de belangstelling. Toch geldt zij als een grote belofte binnen de ChristenUnie en daar- buiten. De parlementaire pers koos haar in 2011 tot Politiek Talent van het Jaar. De politica van gereformeerd vrijgemaakte huize stond bij de meest recente verkie- zingen als tweede op de kandidatenlijst van de ChristenUnie, achter Gert-Jan Segers. Samen met hem voerde zij namens de partij de coalitie-onderhandelingen. Schouten heeft zes jaar ervaring in de Tweede Kamer. Zij heeft als aandachtsge- bieden Binnenlandse Zaken, Financiën, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Soci- ale Zaken en Werkgelegenheid en Wonen en Rijksdienst. Met landbouw bemoeide ze zich tot dusver niet. Die taak was binnen de ChristenUnie weggelegd voor Carla Dik-Faber. Schouten is een boerendochter, dus enige betrokkenheid bij het onderwerp mag worden verondersteld. Ze groeide op in Giessen, nabij Den Bosch. Haar ouders runden daar een melkveehouderij. Haar

heden belangrijke thema’s weten onder te brengen bij het nieuwe ministerie, zoals het dossier NVWA, kwekersrecht en voedselkwaliteit. RECHT DOOR ZEE Binnen de landbouwwereld is het opnieuw instellen van een ministerie van Land- bouw, Natuur en Voedselkwaliteit met gejuich ontvangen. “Ik denk dat we met haar benoeming niet ongelukkig hoeven te zijn”, zegt KAVB-voorzitter René le Cler- cq met gevoel voor understatement. “Ze heeft een stevige agrarische achtergrond. We hopen dat ze begrip toont voor de uit- dagingen van de agrarische sector en dat we in constructief overleg kunnen kijken waar de oplossingen liggen.” LTO-voorzitter Marc Calon kent Schouten uit de tijd dat ze voor de partij woord- voerder was van volkshuisvesting en hij voorzitter was van woningcoöperatie Aedes. “Schouten is een ijverig persoon. Ze is recht door zee. Goede dossierkennis. Een vrouw die haar woord houdt. Ze staat - als boerendochter - voor de sector. We zullen het vast niet altijd met elkaar eens zijn, maar dat doet daar niets aan af. Ze deugt.”

vader overleed bij een bedrijfsongeval toen zij 9 jaar was. Haar moeder zette het bedrijf met hulp van haar drie dochters nog enige tijd voort. Schouten studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en woont nog steeds in die stad. Ze werkte in het verleden onder meer als beleidsmede- werker op het ministerie van Sociale Za- ken en Werkgelegenheid. Daarna werkte ze als beleidsmedewerker financiën en so- ciale zaken voor de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. De nieuwe minister werd nog tijdens haar studie ongehuwd moeder van een zoon. Desondanks wist ze, als alleenstaande moeder, haar studie af te ronden. Als nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mag ze nu de standpun- ten uit het regeerakkoord vorm gaan geven. De ChristenUnie stond als kleinste coa- litiepartner achteraan bij het verdelen van de ministersposten. De partij wist Arie Slob verantwoordelijk te maken voor het ministerie van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Schouten was de tweede ministerskandidaat en zij heeft bij het inrichten van het nieuwe departement en het verdelen van de verantwoordelijk-

10

9 november 2017

Made with FlippingBook flipbook maker