Greenity nr. 1

C O L UMN

Fungi terrible

John Boon Tulpenkweker/broeier Andijk john@boonbreg.nl

Deze schimmel is ieder jaar onderwerp van mijn schrijven. Wij zelf hoefden ons nooit aan- gesproken te voelen, want zuur of fusarium is bij ons geen probleem natuurlijk. Dus waarom klagen de kopers zo? Wat is het probleem ei- genlijk? Tulpen zijn toch een natuurproduct en daar hoort nou eenmaal wat uitval bij. Daar moeten we allemaal maar gewoon rekening mee houden. En die schade door ethyleen wordt ook altijd overdreven. Tja, dus als klanten een reclame sturen, dan ligt dat vast aan hun. Waar- schijnlijk verkeerde bewaring of gewoon omdat ze er weer een centje af willen. Een beetje te- gengas hoort erbij, dus maar even heen om net zo lang te zeuren tot de reclame minder wordt. Zuur veroorzaakt toch ook geen meerkosten? Toch? Of niet dan? Maar laten we eens eerlijk zijn. Fusarium is ei- genlijk meer iets voor de sukkels onder ons. En daar willen wij als producenten en verantwoor- delijke schakel maar niet voor uitkomen. Want fusarium is een schimmeltje die toeslaat als je het niet goed doet, als je fouten maakt. De eer- ste zuurtjes die in juli vlak na het rooien wor- den gevonden, daar kun je met droge ogen nog de regen de schuld van geven, maar de rest is toch echt veroorzaakt door menselijk falen. Een jaar wat tegenslag kan gebeuren, maar meerde- re jaren teveel zuur is alleen weggelegd voor de grootste klunzen onder ons. Het ergste is dat er eigenlijk niet eens goed wordt gezocht naar een gezamenlijke oplossing. Tenminste ik zie er niks van. Dus doen we al- lemaal maar wat. Eigenlijk zouden we het jaar- lijkse probleempje misschien beter moeten dui- den, want ik vind het ondertussen schandalig dat we met zijn allen nog zoveel zuur hebben en dat nog accepteren ook. Ik vind sukkelzuur wel een mooie.

9 november 20179 november 2017

Made with FlippingBook flipbook maker